นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

อ่าน: 1974
ความเห็น: 0

การรับคำสั่งจากบันทึกสั่งงานของผู้บังคับบัญชา

อ่าน...ซักถาม....ปฏิบัติตามคำสั่ง....

           เลขานุการเป็นหน้าที่ที่ต้องรับคำสั่งจากผู้บัญชา โดยส่วนมากแล้วจะได้รับคำสั่งโดยตรง คือ ทางวาจาจากผู้บังคับบัญชามากกว่าจะได้รับคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร

          การรับคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรจะปรากฎในส่วนงานที่เป็นหนังสือราชการหรือจากทางโทรสาร แต่ในทางปฏิบัติแล้ว ผู้บังคับบัญชาส่วนใหญ่จะสั่งการเป็นลายลักษณ์อักษรเฉพาะข้อความสั้นๆ ส่วนรายละเอียดของคำสั่งจะเป็นเรื่องสั่งทางวาจา  เลขานุการเมื่อได้รับคำสั่งการเป็นลายลักษณ์อักษรมีข้อควรปฏิบัติดังนี้

         1. อ่าน แล้วทำความเข้าใจ หากคำสั่งไม่ชัดเจน เป็นหน้าที่ของเลขานุการที่จะต้องสอบถามเพื่อให้เกิดความชัดเจน จะได้ปฏิบัติได้ถูกต้อง ชัดเจน และรวดเร็วทันต่อเวลาที่กำหนด

        2. เลขานุการจะต้องกล้าที่จะถามในสิ่งที่ควรถาม ไม่ถามพร่ำเพรื่อ บางเรื่องเป็นเรื่องที่ต้องใช้สามัญสำนึกในการคิดและตัดสินใจซึ่งต้องอาศัยประสบการณ์พอสมควร (แต่ถามหากไม่แน่ใจก็ควรถาม..เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด)

       3. ปฏิบัติตามคำสั่งนั้นอย่างเคร่งครัด หากมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องใดๆอันทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามคำสั่งที่เป็นลายลักษณ์อักษรนั้นได้ ต้องนำเรียนผู้บังคับบัญชาทราบ เพื่อแก้ไขคำสั่งที่เป็นลายลักษณ์อักษรนั้น

                                

 

Sections: พัฒนางานประจำ
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
created: 28 Febuary 2011 09:34 Modified: 28 Febuary 2011 09:35 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.230.143.40
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ