นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Network
Members · Following: 0 · Followed: 0

(1) อัศวินบนท้องถนน

เช้าวันจันทร์วันแห่งการเร่งรีบทุกคนต่างเร่งรีบเดินทางไปทำงาน เป็นบรรยากาศของความเร่งรีบ รถราวิ่งสวนทางกัน และบางช่วงเวลารถก็ติดทำให้เกิดการจราจรที่ติดขัด เป็นภาวะที่ทำให้เรารู้สึกหงุดหงิดได้....แต่ในขณะเดียวกันก็มีชายซึ่งขอเรียกว่า อัศวินขี่ม้าขา... more »
Sections: Miscellaneous
License: ไม่สงวนสิทธิ์ใดๆ Public_domain
By ขนมจีบ   created: 11 July 2011 13:38 Modified: 11 July 2011 13:38 [ Report Abuse ]

(0) โครงการพี่เลี้ยง/ที่ปรึกษาเลขานุการใหม่ (ต่อ)

วันนี้มาว่ากันต่อเกี่ยวกับขั้นตอนการในการดำเนินโครงการพี่เลี้ยง/ที่ปรึกษาให้แก่เลขานุการใหม่1. ทำหนังสือเชิญคณะ/หน่วยงานที่มีเลขานุการใหม่และต้องการให้เลขานุการใหม่เข้าร่วมโครงการพี่เลี้ยง/ที่ปรึกษาให้แก่เลขานุการใหม่ ครั้งที่ 9 โดยแจ้งเวียนทาง E... more »
By ขนมจีบ   created: 18 March 2011 11:43 Modified: 18 March 2011 11:43 [ Report Abuse ]

(0) โครงการพี่เลี้ยง/ที่ปรึกษาเลขานุการใหม่

ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินการจัดโครงการพี่เลี้ยง/ที่ปรึกษาให้แก่เลขานุการใหม่ รุ่นที่ 9 โครงการพี่เลี้ยง/ที่ปรึกษาให้แก่เลขานุการใหม่ (Mentoring Program) เป็นโครงการที่ต้องการให้เลขานุการที่เพิ่งมาปฏิบัติหน้าที่เลขานุการผู้บริหารของคณะ/หน่วยง... more »
By ขนมจีบ   created: 15 March 2011 15:17 Modified: 18 March 2011 11:17 [ Report Abuse ]

(0) การรับคำสั่งจากบันทึกสั่งงานของผู้บังคับบัญชา

เลขานุการเป็นหน้าที่ที่ต้องรับคำสั่งจากผู้บัญชา โดยส่วนมากแล้วจะได้รับคำสั่งโดยตรง คือ ทางวาจาจากผู้บังคับบัญชามากกว่าจะได้รับคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร การรับคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรจะปรากฎในส่วนงานที่เป็นหนังสือราชการหรือจากทางโทรสาร แต่ในทางปฏิ... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By ขนมจีบ   created: 28 Febuary 2011 09:34 Modified: 28 Febuary 2011 09:35 [ Report Abuse ]

(0) ว่าด้วยเรื่องของเลขานุการจ้า

วิธีปฏิบัติในการรับคำสั่งโดยตรงจากผู้บังคับบัญชา(เจ้านายที่เคารพ)1.เตรียมกระดาษ ดินสอหรือปากกา หรืออุปกรณ์อื่นใด ตามกำลังที่แต่ละคนจะหาได้ค่ะ อิอิ ที่สามารถบันทึกสาระสำคัญของคำสั่งได้ ซึ่งผู้ที่ทำหน้าที่เลขานุการ จะต้องมีอุปกรณ์ประเภทนี้ติดตัวเป็น... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By ขนมจีบ   created: 23 Febuary 2011 19:32 Modified: 25 Febuary 2011 16:27 [ Report Abuse ]

(4) น้องใหม่จ้า....

วันนี้เป็นโอกาสที่ดีสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกของ share psu ค่ะ คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีที่จะมีเวทีให้สมาชิกชาวมอ.มาร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ค่ะ more »
Sections: Miscellaneous
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By ขนมจีบ   created: 16 October 2007 16:48 Modified: 13 December 2007 20:32 [ Report Abuse ]