นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

มิร่าซัง
Ico64
นาง จารุพรรณ์ รัศมีสุรวุฒิคุณ
นักวิชาการศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 0 · Followed: 0

อ่าน: 1439
ความเห็น: 0

เหลือเวลาอีก 20 วันแล้ว

มีโครงการดีๆ มาฝากค่ะ

                    ขณะนี้  เหลือเวลาอีก  20  วันแล้ว 

นักศึกษาก็จะเข้าสู่บรรยากาศ   การสอบไล่  ประจำภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา  2552    และในเวลาที่เหลือข้างต้น   มีกิจกรรมที่หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษาจะจัดให้กับนักศึกษามีจำนวน  2  โครงการ  ตามรายละเอียดข้างล่างนี้   

                          1.    โครงการดูแลนักศึกษาทางด้านวิชาการ   เป็นโครงการที่จัดสืบเนื่องมาจาก   โครงการพบปะ

นักศึกษา (จาก  2  โครงการที่จัดมาแล้ว)    คือ       

                        โครงการที่  1   การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนสอบกลางภาค                    

                                                  ครั้งที่   1   นักศึกษาชั้นปีที่  1   เมื่อวันที่    3  พฤศจิกายน  2552   

                                                                     จำนวน  276  คน                 

                                                  ครั้งที่   2   นักศึกษาชั้นปีที่  3   เมื่อวันที่    5  พฤศจิกายน  2552    

                                                                     จำนวน  176  คน                 

                                                 ครั้งที่   3   นักศึกษาชั้นปีที่  4   เมื่อวันที่    6  พฤศจิกายน  2552     

                                                                    จำนวน  78  คน                 

                                                 ครั้งที่   4   นักศึกษาชั้นปีที่  2   เมื่อวันที่  17  พฤศจิกายน  2552      

                                                                    จำนวน  309  คน                            

                       โครงการที่  2   การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาหลังสอบกลางภาค                     

                                                  ครั้งที่   1   นักศึกษาชั้นปีที่  1   เมื่อวันที่    18  มกราคม  2553   

                                                                    จำนวน  40  คน                  

                                                 ครั้งที่   2   นักศึกษาชั้นปีที่  1   เมื่อวันที่    21  มกราคม  2553 

                                                                    จำนวน  64  คน                                                                    

และในโครงการดูแลนักศึกษาทางด้านวิชาการของนักศึกษาชั้นปีที่ 1  ที่จะจัดต่อไป   คือ   วันที่   26- 28 ม.ค.  และวันที่  2-4 , 9-11 ก.พ. 2553    ห้อง  165  และห้อง  102               

                    2. โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4

                                                                                

                              โครงการนี้จัดเพื่อพัฒนานักศึกษาคณะฯ  ให้มีความเข้มแข็งด้านทักษะภาษาอังกฤษ   และมีคุณลักษณะเป็นที่พึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิตภาครัฐและภาคเอกชน   อีกทั้งบัณฑิตคณะฯ  จะมีโอกาสในการแข่งขันเข้าทำงานสูงมากยิ่งขึ้น    และสอดรับกับความต้องการของตลาดแรงงานซึ่งจะจัดใน

วันที่   28 ม.ค.  และวันที่  2-4 , 9 และ 11 ก.พ. 2553    ห้อง  165  สอนโดยอาจารย์ชาวต่างประเทศ   และมี

นักศึกษาแจ้งความประสงค์แล้ว  จำนวน  66  คน      

                            จึงเรียนมาเพื่อฝากประชาสัมพันธ์นักศึกษาทราบ  (ร่วมไปกับบรรยากาศ   การลงทะเบียนเรียน   ภาคฤดูร้อน  ปีการศึกษา  2552  นี้)  และหากนักศึกษาสนใจเข้าร่วมในโครงการฯ ข้างต้น   นักศึกษาสามารถติดต่อขอรายละเอียดได้ที่   หน่วยทะเบียนฯ คณะฯ  ห้อง  151  โทรศัพท์  0-7428-6049  ค่ะ    

สร้าง: 25 มกราคม 2553 21:20 แก้ไข: 25 มกราคม 2553 21:42 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.238.7.202
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ