นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 443
ความเห็น: 0

โมดในการทดสอบ LC-QTOFMS

การทดสอบด้วย LC-QTOFMS มี 3 modes

การทดสอบด้วย  LC-QTOFMS มี 3 modes

1. MS scan คือทุกไอออนที่เกิดขึ้นจากการไอออไนเซชัน ตามช่วงมวลที่กำหนด จะผ่านเข้าไปยัง Quadrupole ผ่าน collision cell โดยที่ไม่มีการแตกตัวใน collision cell หมายความว่าในส่วน collision cell ไม่มีการให้ค่าศักย์ไฟฟ้า ซึ่งไอออนทุกตัวจะผ่านไปยัง TOF (Mass analyzer ตัวที่ 2) ข้อมูลที่ได้จากการเลือก MS scan เราจะเห็นทุกไอออนในช่วงมวลที่เราเลือก 

2. Auto MS/MS (Q-TOF only) เลือกใช้ในกรณีที่เราไม่ทราบว่าเราต้องการดูไอออนตัวไหน เป็น unknown โมดนี้ Quaกrupole (Mass analyzer ตัวที่ 1) จะทำหน้าที่เลือก Precursor ions ให้อัตโนมัติ โดยเลือกจากไอออนที่มีค่า intensity ของไอออนสูง 5 ไอออน จากนั้น Precursor ions เข้าไปยัง collision cell และเกิดแตกตัวใน collision cell หมายความว่าในขั้นตอนนี้จะต้องมีการให้ค่าศักย์ไฟฟ้า เพื่อทำให้สารเกิดการแตกตัว จากนั้นไอออนที่เกิดขึ้น จะถูก scan ด้วย  TOF (Mass analyzer ตัวที่ 2)

3. Targeted MS/MS mode (Q-TOF only) กรณีนี้เรารู้ว่าเราจะดูสารตัวไหนเรารู้ Precursor ions โดย Quadrupole (Mass analyzer ตัวที่ 1) จะเลือก Precursor ions ตามที่เรากำหนดให้ ผ่านเข้าไปยัง  collision cell เพื่อแตกตัว จากนั้น TOF (Mass analyzer ตัวที่ 2) จะทำหน้าที่ scan ทุก product ions ที่เกิดขึ้น

 สรุปว่า กรณีที่เราไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับตัวอย่างเลย ให้ทดสอบแบบ MS scan ก่อนแล้วค่อยทดสอบแบบ Auto MS/MS (Q-TOF only) หรือ Targeted MS/MS mode (Q-TOF only)

กรณีเป็น known compounds สามารถเลือกทดสอบแบบ Auto MS/MS (Q-TOF only) หรือ Targeted MS/MS mode (Q-TOF only) หรือดูแค่ Targeted MS/MS mode อย่างเดียว

หมายเหตุ Auto MS/MS (Q-TOF only)  และ Targeted MS/MS mode (Q-TOF only) มีใน Tandem mass spectrometer ที่เป็น แบบ Quadrupole Time of Flight (Q-TOF) ซึ่งจะมีความแตกต่างกับ Multiple Reaction Monitoring (MRM) ใน Triple Quadrupole ต่างกันอย่างไรค่อยต่อบันทึกหน้าค่ะ

Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 29 May 2017 10:03 Modified: 12 August 2017 08:51 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 ดำขำ and Ico24 บิวตี้.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 54.225.59.14
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ