นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1312
ความเห็น: 0

ค่าความไม่แน่นอนที่มีการกระจายแบบต่างๆ

ค่าความไม่แน่นอนที่มีการกระจายแบบต่างๆ

ต่อจากบันทึก ขั้นตอนในการประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัด

http://share.psu.ac.th/blog/pan3/42624

1. ค่าความไม่แน่นอนที่มีการกระจายแบบสี่เหลี่ยม (Rectangular distribution)

เป็นรูปแบบการกระจายที่มีความน่าจะเป็นของทุกๆค่าที่มีโอกาสเกิดขึ้นเท่าๆกัน ภายใต้ขอบเขตที่กำหนด

ค่าความไม่แน่นอนที่มีการกระจายแบบสี่เหลี่ยม สามารถทำให้เป็นค่าความไม่แน่นอนมาตรฐานโดยหาร ± a ด้วย  √3

 เช่น

                - ค่าจากใบรับรองที่ไม่ระบุระดับความเชื่อมั่น

                - ค่าที่แสดงในรูปแบบ ± a โดยไม่ระบุรูปแบบการกระจาย

                - ความบริสุทธิ์ของสาร 99.9% ± 0.1%

                - ค่าความไม่แน่นอนจาก tolerance/spec ของเครื่องมือ

2. ค่าความไม่แน่นอนที่มีการกระจายแบบสามเหลี่ยม (Triangular Distribution)

การกระจายที่มีค่าใดค่าหนึ่งมากกว่าค่าอื่นๆภายใต้ขอบเขตที่กำหนด

1. การกระจายแบบสามเหลี่ยมเป็นการกระจายที่โอกาสที่ค่าจะอยู่ตรงกลางมากกว่าตรงปลาย

2. ค่าที่แสดงในรูป ± a โดยระบุว่าเป็นการกระจายแบบสมมาตร (Systematic distribution) สามารถทำให้เป็นค่าความไม่แน่นอนมาตรฐานโดยหาร ± a ด้วย  หมายเหตุ ตามเอกสารอ้างอิงใน EURACHEM Guide แนะนำให้หารด้วย   sqrt 6 แต่ในที่นี้หากไม่มีข้อมูลเพียงพอจะให้หารด้วย sqrt 3

ค่าความไม่แน่นอนของปริมาตร ประกอบด้วยค่าความไม่แน่นอน 3 แหล่ง

1. ค่าความไม่แน่นอนจาก tolerance ของเครื่องแก้ว

2. Repeatability จากการปรับปริมาตร

3. การเปลี่ยนแปลงปริมาตรของของเหลวตามอุณหภูมิ

การรวมค่าความไม่แน่นอนของการวัดสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 กลุ่ม

กฎข้อที่ 1: บวกหรือลบ (Addition or Subtraction)

กฎข้อที่ 2: คูณหรือหาร (Product or Quotient)

กฎข้อที่ 3: คูณด้วยค่าคงที่ (Quantity multiplied by a constant)

กฎข้อที่ 4: เลขยกกำลัง (Quantity raised to a power)

.................................................ต่อบันทึกหน้านะคะ................................

สร้าง: 17 ตุลาคม 2559 08:46 แก้ไข: 20 ตุลาคม 2559 09:28 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 ดำขำ, และ 2 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.236.159.130
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ