นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 931
ความเห็น: 0

ขั้นตอนในการประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัด

ขั้นตอนในการประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัด

ต่อจากเรื่อง การประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัด

http://share.psu.ac.th/blog/pan3/42578

การประมาณค่าความไม่แน่นอนตาม EURACHEM ได้กำหนดขั้นตอนในการประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัดดังนี้ 

1. Specify measurand

2. Identify source of uncertainty

3. Quantify the uncertainty components

4. Convert uncertainty data into standard uncertainty

5. Calculate the combined uncertainty

6. Calculate the expanded uncertainty

ขั้นที่ 1. Specify measurand

เป็นการระบุอย่างชัดเจนเกี่ยวกับ

- ปริมาณที่ต้องการวัด (Measurand)

- พารามิเตอร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับปริมาณที่ต้องการวัด

เริ่มต้นจากสมการที่ใช้ในการคำนวณผลการวิเคราะห์และภาพแสดงขั้นตอนของการวัด รวมถึงการระบุเครื่องมือและสารมาตรฐาน

ขั้นที่2. Identify sources of uncertainty

รวบรวมแหล่งที่มาของความไม่แน่นอนที่มีผลต่อการวัด

พิจารณาเทอมต่างๆ ในสมการการคำนวณ

แหล่งอื่นๆ เช่น เครื่องมือที่ใช้วัด, บุคลากรที่ทำการวิเคราะห์ทดสอบ, สภาวะแวดล้อมที่ทำการวิเคราะห์ทดสอบ

ขั้นตอนที่ 3: ค่าความไม่แน่นอนของแต่ละอง่ค์ประกอบ 

การใช้ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เช่น  จากข้อมูลที่มีอยู่  จากการทดลอง  จากข้อมูลการประกันคุณภาพ จากประสบการณ์

ขั้นตอนที่ 4 การแปลงค่าความไม่แน่นอนเป็นค่าความไม่แน่นอนมาตรฐาน 

- เป็นขั้นตอนการแปลงค่าความไม่แน่นอนจากแต่ละแหล่งให้เป็นค่าความไม่แน่นอนมาตรฐาน (Standard uncertainty หรือ Standard deviation)

- โดยการหารด้วยแฟคเตอร์ที่เหมาะสม ซึ่งขึ้นอยู่กับรูปแบบการกระจายขององค์ประกอบนั้นๆ

- ข้อมูลความไม่แน่นอนอาจอยู่ในหลายรูปแบบ เพื่อให้สามารถรวมกันได้ จำเป็นต้องทำให้อยู่ในรูปแบบเดียวกัน คือ ค่าความไม่แน่นอนมาตรฐาน

- ข้อมูลค่าความไม่แน่นอนที่อยู่ในรูปของ standard deviation, s หรือ standard deviation of the mean, sdm สามารถนำมาใช้เป็น Standard uncertainty ได้เลย

บันทึกหน้าเรามาดูขั้นตอนการแปลงค่า Uncertainty ที่มีการกระจายแบบต่างๆกันค่ะ

หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 10 ตุลาคม 2559 08:30 แก้ไข: 10 ตุลาคม 2559 22:13 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Monly, Ico24 คนธรรมดา, และ 2 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.92.74.105
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ