นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 3253
ความเห็น: 6

ลูกจ้างประจำดีเด่น นายกระจาย ดวงกระจ่าง

 

               นายกระจาย  ดวงกระจ่าง ตำแหน่ง คนสวน สังกัดหน่วยเรือนกระจกทดลอง ฝ่ายวิจัยและบริการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ


ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี 2555

                นายกระจาย  ดวงกระจ่าง ปัจจุบันอายุ 45 ปี เริ่มรับราชการเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2538  ถือหลัก “ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน” ในการดำเนินชีวิต โดยทำตัวเองให้แข็งแรงอยู่เสมอ ด้วยต้นทุนของชีวิตที่มีอยู่ จัดสรรทรัพยากรการดำรงชีพ และเวลาสำหรับครอบครัว งานในหน้าที่ สังคม และตัวเองตามสมควรในสภาวการณ์นั้นๆ


                 นายกระจาย คิดว่า สิ่งที่ทำให้บุคคลมีคุณค่าต่อการดำรงอยู่ในสังคมหนึ่งๆ ก็คือ การมีหน้าที่การงานที่จะสร้างประโยชน์ให้สังคม ครอบครัว และตนเอง ดังนั้น นายกระจาย จึงไม่คิดที่จะนิ่งเฉย ดูดาย จึงได้พยายามที่จะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ โดยการคิด และลงมือสร้างสรรค์ผลงานที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อคณะฯ และชุมชน


                  นอกจากงานประจำที่ได้รับมอบหมายแล้ว ผลงานเชิงประจักษ์ที่สามารถนำมาใช้ได้จริงและเกิดประโยชน์ ได้แก่

          ปี 2552 ได้สร้างและพัฒนา ชุดวาล์วปรับระดับเพื่อควบคุมระดับการไหลเวียนของสารละลายธาตุอาหารพืช และพัฒนาหัวเจาะแผ่นพื้นรองปลูกด้วยท่ออลูมิเนียมลับคม ทดแทนการเจาะด้วยสว่างไฟฟ้ารอบสูง สำหรับปลูกพืชผัก Hydroponics ต้นทุนต่ำ แบบ DRFT ทั้ง 2 รายการ พัฒนาและสร้างด้วยวัสดุที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น มีราคาถูก สามารถเผยแพร่ให้ผู้สนใจนำไปสร้าง และใช้ประโยชน์ได้เองอย่างไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน โดยปัจจุบัน มีผู้เข้าร่วมอบรมและผู้สนใจเข้ามาดูงาน และนำไปใช้งานจริง ไม่ต่ำกว่า 100 ชุดปลูกแล้ว เช่น โรงเรียนบ้านยางเกาะ อ.สะเดา โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ อ.จะนะ โรงเรียนบ้านท่าจีน โรงเรียนปากจ่า และโรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์ เป็นต้น

          

               ปี 2553  ได้ทดลองและพัฒนา  หัวเจาะแผ่นพื้นรองปลูกสำหรับชุดปลูกพืชผัก Hydroponics. ต้นทุนต่ำ แบบ  DRFT ด้วยท่ออลูมิเนียมลับคม ทดแทนการเจาะด้วยสว่านไฟฟ้ารอบสูง

 

            ปี 2554 เป็นผู้ปฏิบัติงานหลัก การทดสอบและจัดแสดงการปลูกกล้วยตีกลับ

                เป็นวิทยากรร่วมภาคปฏิบัติ  การฝึกอบรมเรื่อง “การปลูกผักไฮโดรโพนิคส์ต้นทุนต่ำ” รุ่นที่ 4

 

              

              เป็นผู้ปฏิบัติงานหลัก โครงการ Agritech park งานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 19


   

 

        ด้วยความมุ่งมั่น พากเพียร พัฒนาความรู้ ประสบการณ์ และความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน นายกระจาย ดวงกระจ่าง จึงได้รับการคัดเลือกให้เป็น ลูกจ้างประจำดีเด่น ประจำปี 2554 ถือเป็นเกียติประวัติ และความภาคภูมิใจ ของพวกเรา ชาวคณะทรัพยากรธรรมชาติ


พัฒนาเกษตรไทย ใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน


หมวดหมู่บันทึก: ประวัติศาสตร์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 20 มกราคม 2555 17:19 แก้ไข: 20 มกราคม 2555 17:25 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Monly, Ico24 Wullop Santipracha, และ 4 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

มาชื่นชมกับนายกระจาย ดวงกระจ่างด้วยครับ

ค่าของคน อยู่ที่ทัศนคติและการปฏิบัติให้เป็นตัวอย่างที่ดีด้วยครับ

มาชื่นชมกับนายกระจาย ดวงกระจ่างด้วยครับ

ค่าของคน อยู่ที่ทัศนคติและการปฏิบัติให้เป็นตัวอย่างที่ดีด้วยครับ

ขอแสดงความยินดีและนับเป็นความภาคภูมิใจของคณะฯ ที่มีผลงานดังกล่าวสามารถใช้ได้จริงและเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานและชุมชนค่ะ

นำภาพมาฝากค่ะ

 

Ico48
แดง (ความเคลื่อนไหวล่าสุด)
06 กุมภาพันธ์ 2555 08:05
#74801

ขอแสดงความยินดีกับคณะทรัพยากรธรรมชาติด้วยครับ ที่มีบุคลากรที่มีคุณค่าเช่น นายกระจาย ได้สัมภาษณ์เค้าแล้วรู้สึกทึ่งในความสามารถมากครับ

Ico48
Monly (ความเคลื่อนไหวล่าสุด)
06 กุมภาพันธ์ 2555 08:36
#74803

ปีที่แล้ว ลูกจ้างประจำดีเด่นของคณะฯ ได้รับการคัดเลือกในระดับมหาวิทยาลัยเช่นกัน ดูรายละเอียดได้  ที่นี่  ค่ะ

ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ 

 

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.237.205.144
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ