นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รัตติยา เขียวแป้น
Ico64
รัตติยา เขียวแป้น
บุคลากรชำนาญการ
งานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 11

(2) ประชุมเพื่อทำความเข้าใจในแนวทางการประเมิน กพร.ตัวชี้วัดที่ 15 (ตอนที่ 4)

จากตอนที่ 3 ได้มีการชี้แจงรายละเอียดในประเด็นที่ 1 - ประเด็นที่ 3 ไปแล้ว ในตอนที่ 4 นี้ ก็จะพูดถึงประเด็นที่ 4 - ประเด็นที่ 7 ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้ค่ะประเด็นที่ 4 หน่วยงานต้องมีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 4 ปี และแผนรายปี รวมทั้งดำเนินการ... มีต่อ »
โดย รัตติยา เขียวแป้น   สร้าง: 19 มีนาคม 2552 09:36 แก้ไข: 19 มีนาคม 2552 13:25 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) ประชุมเพื่อทำความเข้าใจในแนวทางการประเมิน กพร.ตัวชี้วัดที่ 15 (ตอนที่ 3)

สำหรับตอนที่ 3 จะมาลงในรายละเอียดของวาระที่ 2 ซึ่งจะเล่าถึงประเด็นสำคัญ 7 ประเด็น ที่ใช้ในการประเมินความสำเร็จของตัวชี้วัดที่ 15 นี้ ผนวกกับแนวทางการประเมิน และข้อหารือแนวทางปฎิบัติในแต่ละประเด็นดังกล่าว ซึ่งดิฉัน คงจะนำสรุปเฉพาะสาระที่สำคัญ ๆ ประ... มีต่อ »
โดย รัตติยา เขียวแป้น   สร้าง: 19 มีนาคม 2552 09:14 แก้ไข: 19 มีนาคม 2552 10:07 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) ประชุมเพื่อทำความเข้าใจในแนวทางการประเมิน กพร.ตัวชี้วัดที่ 15 (ตอนที่ 2)

จากบันทึกนี้ ตอนที่ 1ได้เกริ่นถึงที่มา ที่ไป ของการต้องเข้าร่วมประชุมทำความเข้าใจแนวทางการประเมิน กพร. ตัวชี้วัดที่ 15 ไปแล้วนะคะสำหรับบันทึกนี้ ก็จะมาลงในรายละเอียดของการประชุมในแต่ละวาระเลยนะคะ ซึ่งก่อนอื่นก็ต้องขอบอกไว้ล่วงหน้าเลยนะคะ ว่า เนื่้... มีต่อ »
โดย รัตติยา เขียวแป้น   สร้าง: 14 มีนาคม 2552 17:11 แก้ไข: 14 มีนาคม 2552 17:21 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) ประชุมเพื่อทำความเข้าใจในแนวทางการประเมิน กพร.ตัวชี้วัดที่ 15 (ตอนที่ 1)

วันนี้ ได้รับมอบหมายจาก รศ.ดร.นงเยาว์ สว่างเจริญ ท่านรองคณบดีฝ่ายบริหาร และดำรงตำแหน่ง CKO คณะวิทยาศาสตร์ ให้ไปเข้าร่วมประชุมเพื่อทำความเข้าใจในแนวทางการประเมิน กพร.ตัวชี้วัดที่ 15 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนของรองคณบดีที่... มีต่อ »
โดย รัตติยา เขียวแป้น   สร้าง: 13 มีนาคม 2552 16:28 แก้ไข: 19 มีนาคม 2552 11:24 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ยังมีประเทศไทย

ยังมีประเทศไทยระหว่างเดินทาง ที่พากลับบ้าน เราต่างมีฝัน อันแตกต่างกันบางคนฝันไกล ถึงดวงตะวัน แต่อีกหลายคน ฝันถึงพระจันทร์คนเรามีโลก ทั้งเหมือนและต่าง ลงรายละเอียด ตามความนึกฝันแต่สิ่งที่มี ทั้งเธอและฉัน จงอย่าลืมกัน ยังมีประเทศไทยมีข้าวในนา มีปลาใ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: มุมละไม ของใครบางคน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย รัตติยา เขียวแป้น   สร้าง: 29 พฤศจิกายน 2551 15:59 แก้ไข: 29 พฤศจิกายน 2551 15:59 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(7) เมื่อถึงคราวเป็นเจ๊ดัน ดันเจ้าตัวเล็กขึ้นเวที

เมื่อวันลอยกระทงที่ผ่านมา ดิฉันส่งเจ้าตัวเล็กขึ้นเวทีประกวดหนูน้อยนพมาศ ในงานลอยกระทง ม.อ. ซึ่งก็ไม่ได้คาดหวังอะไรสำหรับการประกวดในครั้งนี้ เพียงให้เขาร่วมสนุกสนานกับเพื่อน ๆ จากห้องเดียวกันที่เข้าประกวดถึง 5 คนเนื่องจากเวทีนี้เป็นเวทีแรกของการประ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: มุมละไม ของใครบางคน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย รัตติยา เขียวแป้น   สร้าง: 20 พฤศจิกายน 2551 23:26 แก้ไข: 20 พฤศจิกายน 2551 23:39 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(32) มาแล้ว ภาพบรรยากาศ "เรียนรู้การทำดอกกุหลาบจากใบเตย และการทำดอกไม้จากถุงน้ำยาปรับผ้านุ่ม"

จาก บันทึกนี้ นู๋เจนวดี ได้เปิดรับสมัครผู้สนใจที่จะเรียนรู้และลองทำ "ดอกกุหลาบจากใบเตย" และ"ทำดอกไม้หอมจากถุงน้ำยาปรับผ้านุ่ม" ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมหลายท่าน โดยมี พี่วรรณีเป็นผู้มาถ่ายทอดวิชาให้เราเริ่มกิจกรรมกันในเวลา 1... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: มุมละไม ของใครบางคน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย รัตติยา เขียวแป้น   สร้าง: 18 พฤศจิกายน 2551 23:02 แก้ไข: 21 พฤศจิกายน 2551 09:20 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) แนะนำบุคลากรใหม่ การเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร์

ชื่อ – สกุล นางสาวทัศนวรรณ แก้วศรีหน่อชื่อเล่น แอน (ทัศ)วัน / เดือน / ปีเกิด 31 พฤษภาคม สัญชาติไทย เชื้อชาติ ไทย ศาสนา พุทธที่อยู่ 41/1 หมู่ 4 ตำบลปะนาเระ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 90130การศึกษา ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบริหารท... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย รัตติยา เขียวแป้น   สร้าง: 06 พฤศจิกายน 2551 09:20 แก้ไข: 07 พฤศจิกายน 2551 10:30 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(5) สอบถามข้อมูลการจัดทำเสื้อ KM

ด้วย คณะวิทยาศาสตร์ โดย คณะกรรมการบริหารการจัดการความรู้ (Knowledge Management) คณะวิทยาศาสตร์ มีแผนจะจัดทำเสื้อ KM ของคณะฯ ดิฉัน ในฐานะฝ่ายเลขาฯ จึงต้องจัดหาข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาในการจัดทำเสื้อ KM ดังกล่าว ดังนั้น จึงอยากจะขอสอบถามข้อมูลการ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย รัตติยา เขียวแป้น   สร้าง: 04 พฤศจิกายน 2551 11:07 แก้ไข: 04 พฤศจิกายน 2551 11:19 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ข่าวประชาสัมพันธ์ สคส.จัดสัมมนา เรื่อง "เคล็ดลับเพื่อการปรับเปลี่ยนสู่การเป็นองค์กรอัจฉริยะ"

ด้วย สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.) ได้จัดสัมมนา เรื่อง "เคล็ดลับเพื่อการปรับเปลี่ยนสู่การเป็นองค์กรอัจฉริยะ"โดยกำหนดจัดในวันที่ 8 ธันวาคม 2551 เวลา 12.00 - 17.00 น. ณ.ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเดอะแกรนด์ ถ.รัชดาภิเษก กรุงเ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย รัตติยา เขียวแป้น   สร้าง: 04 พฤศจิกายน 2551 09:11 แก้ไข: 04 พฤศจิกายน 2551 09:13 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]