นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รัตติยา เขียวแป้น
Ico64
รัตติยา เขียวแป้น
บุคลากรชำนาญการ
งานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 11

อ่าน: 3166
ความเห็น: 14

ของฝากวันครู : คำจากครู

ขอให้มีความสุขในการเป็นผู้ให้และผู้รับนะคะ สุขสันต์วันเด็กค่ะ

            ดิฉันได้รับหนังสือ คำจากครู  จาก ครูบาสุทธินันท์ ปรัชญพฤกษ์

หนึ่งในกัลยาณมิตรที่ดิฉันนับถือเสมือนญาติผู้ใหญ่ที่รู้จักผ่านทาง http://gotoknow.org  ซึ่งหนังสือเล่มนี้ ทางโรงเรียนรุ่งอรุณได้จัดทำขึ้นในโอกาสครบรอบ 10 ปี และเนื่องในโอกาสต้อนรับปีใหม่  โดยในหนังสือเล่มนี้ ได้อัญเชิญคำสอนของครูทางจิตวิญญาณ 18 ท่าน ซึ่งทางโรงเรียนรุ่งอรุณ ถือว่าท่านเหล่านี้เป็นปูชณียบุคคล และเป็นผู้มีมีคุณาประโยชน์ทางด้านการศึกษา            

ในฐานะที่เราทุกวันนี้ อยู่ในบทบาทเป็นทั้งผู้ให้ และผู้รับ  เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเป็นผู้ให้ เราก็จะกลายเป็นครู  เช่น พ่อแม่ ถือเป็นครูของลูก,  หัวหน้า ถือ เป็นครูของลูกน้อง,  แต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราอยู่ในบทบาทผู้รับ เราก็จะกลายเป็นศิษย์ไปโดยปริยาย และเนื่องในโอกาสวันครูที่จะมาถึงนี้ ดิฉันจึงขอยกแง่คิดของครูแต่ละท่านที่ปรากฎในหนังสือเล่มนี้ มาฝากพี่น้องชาว share ค่ะ  เพราะในหลาย ๆ แง่คิดนั้น หากอ่านให้ดีเราสามารถนำมาปรับใช้ในการครองตน  ครองคน และครองงานของเราได้เป็นอย่างดีค่ะ

 1. พระครูสีลวัฒนาภิรม

"ไม่ใช่ดีอย่างเดียว  แต่ขยายดีออกไป....เกื้อกูลแก่เพื่อนมนุษย์  เหมือนดอกไม้ที่บานสะพรั่ง  แตกออกไปอยู่ตรงนั้น  ออกไปอยู่ตรงนี้  ซับเอาปุ๋ยแห่งความดี มาทำให้มันสมบูรณ์มากขึ้น"

 2. พระอาจารย์ไพศาล  วิสาโล

"ความจริงไม่ได้แยกเป็นวิชา  ความรู้ต่างหากที่ถูกแยกเป็นวิชา.... เพราะวิชาการทุกอย่าง การกระทำทุกอย่าง ก็โยงกับอดีต กับสิ่งแวดล้อม กับวิทยาศาสตร์ กับจิตวิทยาด้วย คนที่เขาเข้าถึงสุดยอดของวิชาการ จะรักวิชานั้น และพยายามศึกษาแตกแขนงออกไปเรื่อย ๆ ว่าวิชานั้นมันไปเกี่ยวกับอะไร" 

3. พระอาจารย์ดุษฎี  เมธังกุโร

"ชีวิตเราอย่าตัดปัญหา....ชีวิตมีปัญหาก็ต้องคลี่ปมปัญหาให้ได้ แล้วจะได้เชือกเส้นยาวมาใช้งานได้  แต่ถ้าเราตัดตลอด  เราก็ได้แต่เชือกที่มันวิ่น ๆ แล้วเอามาต่อ ก็มีปมที่ผูกใหม่ อันที่ตัดเสร็จแล้วก็โยนทิ้งไป เอาของใหม่มาใช้อีก"

 4. ศาสตราจารย์ระพี  สาคริก

"ปัญหาคือครูชีวิต...เราจะเป็นครูที่ดีมีคุณภาพได้  จำเป็นต้องผ่านความยากลำบากของชีวิตมาก่อน จนกระทั่งต้องรู้สึกได้ว่า ความยากลำบาก ไม่ใช่เรื่องลำบาก แต่เป็นเรื่องธรรมดาของชีวิต"

 5. ท่านอังคาร  กัลยาณพงศ์

"ถ้าเราเป็นเสือ  ไปที่ไหนแมวก็รู้ว่าเป็นเสือ  ไม่ต้องคำราม" 

"เวลาเรามองคนอื่นให้มองที่ดี ให้เห็นเป็นเยี่ยงอย่าง แต่เวลาเรามองตนเอง ให้ดูว่าเราบกพร่องตรงไหน และจะแก้ไขได้อย่างไร" 

 "มนุษย์ควรมีมโนภาพที่กว้าง ถ้าเราไม่เป็นทางช้างเผือก ไฉนเลยจะอุ้มดวงดาวทั้งหมดได้" 

6. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ประเวศ วะสี

"ครูเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งความดี  และงานครูก็เป็นการกู้แผ่นดิน นำมาซึ่งการอยู่รอดของมนุษย์ มนุษย์จะอยู่รอดได้ด้วยการเรียนรู้ ไม่มีอะไรงามเท่าเราทำเพื่อเพื่อนมนุษย์" 

7. ศาสตราจารย์กิตติคุณสุมน  อมรวิวัฒน์

"คนเป็นครูนั้น ต้องรู้จักเลือกตัดสินใจ...อ่อนน้อมถ่อมตน แต่เป็นตัวของตัวเอง  ครูเป็นคนที่ไม่มีราคา แต่เป็นคนที่มีค่า ครูจึงขายตัวไม่ได้  ครูจึงไม่เป็นทาสของใคร" 

8. ผู้ใหญ่วิบูลย์  เข็มเจริญ

"การศึกษาควรจะเริ่มจากชีวิต  ....การเรียนรู้เรื่องชีวิตเป็นเรื่องสำคัญ เป็นเรื่องที่ควรจะต้องรู้ คนควรจะได้รู้จักสิ่งที่สำคัญของชีวิตว่าเป็นอย่างไร"

 9. รองศาสตราจารย์ศรีศักร  วัลลิโภคม

"ครูต้องเป็นผู้ให้....เป็นผู้ชี้แนะ สวมหัวใจพ่อแม่ ฟื้นความเป็นมนุษย์ให้เด็ก ให้อยู่กับธรรมชาติ ยืนยันในสิ่งที่ทำแล้วเราจะมีความสุข" 

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ  จรรยารักษ์

"ครู  คือ ผู้สร้างคน ไม่ใช่ให้ความรู้  เพราะความรู้ คือ กรงขังปัญญา...เมื่อคิดว่ามีความรู้  เราจะคิดไม่ได้อีกแล้ว มันตีกรอบเราไว้  ถ้าจะออกจากกรอบ  ก็อย่าเอาความรู้เป็นตัวนำ  เอาปัญญาเป็นตัวนำ" 

11. อาจารย์อมรา  สาขากร

"พ่อแม่คือต้นแบบ ลูกคือสำเนาถูกต้อง....เพราะฉะนั้น เรามีหน้าที่อย่างเดียวคือ ให้สติเกิดในใจลูก เพราะสติต้องเกิดในใจ ฟังเขามาก ๆ ฟังจนเข้าใจเขา  หน้าที่ของเราคือ พาใจเขาออกจากความทุกข์เท่านั้น"

 12. ครูบาสุทธินันท์  ปรัชญพฤทธิ์

"ครู...ต้องทำความดี ความรัก ความเมตตา ให้ปรากฎ...เป็นผู้มีความรับผิดชอบในตัวเอง รักษาศักดิ์ศรีตัวเอง" 

Daddy

ขอให้มีความสุขในการเป็นผู้ให้ และผู้รับค่ะ

สุขสันต์วันเด็กค่ะ 

ที่มา  :  จากหนังสือ คำจากครู  ในโอกาสครบรอบ 10 ปี โรงเรียนรุ่งอรุณ และครบรอบ 1 ปี สถาบันอาศรมศิลป์

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 12 มกราคม 2551 08:23 แก้ไข: 12 มกราคม 2551 12:00 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ขอบคุณพี่รัตติยาค่ะ ที่สรุปแง่คิดดีมาฝากค่ะ เดี่ยวต้องลองเอาไปปรับบ้าง ครองตน ครองคน และครองงาน

ขอบคุณสำหรับข้อคิดดีมากๆ ที่ได้สรุปมาให้เราครับ  ผมได้ความคิดใหม่ๆ ทัศนคติดีๆ เพิ่มขึ้นมาอีกหลายอย่างทีเดียว  ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์อย่างมากเมื่อนำไปปรับใช้กับงานการเรียนการสอนของตนเองครับ

สวัสดีค่ะ อ. หิ่งห้อย

  ก่อนที่จะตัดสินใจเขียนบันทึกนี้ ก็ได้เรียนขออนุญาตครูบาสุทธินันท์ ซึ่งเป็นผู้ให้หนังสือนี้ ซึ่งก็กลัวหมิ่นเหม่เหมือนกันค่ะ กลัวว่า ครูทั้งหลายจะเข้าใจว่า เขียนเพื่อต้องการประชดประชัน  แต่ด้วยสัจจริงค่ะ ว่าไม่ได้มีเจตนาอย่างงั้นเลย เพียงอย่างแบ่งปันข้อคิดดี ๆ ซึ่งอ่านแล้วเหมาะกับเรา ๆ ทุกคนเป็นอย่างดีเลยค่ะ

ขอบคุณนะคะที่เข้ามาแบ่งปัน

 

สวัสดีค่ะ น้อง chutharat

 พี่ก็ตั้งใจว่าจะเอาบางอย่างมาปรับใช้เหมือนกันค่ะ

มีหลายอย่างที่น่าเรียนรู้จริงๆ ค่ะ..ขออนุญาต copy ไปเก็บในไฟล์ตัวเองด้วยนะคะ..ขอบคุณค่ะ..

สวัสดีค่ะ คุณKon1Kon

ดีใจค่ะที่บันทึกนี้มีประโยชน์  ตอนนี้ดิฉันก็อ่านไปแล้วสามรอบ ยังไงถ้าไม่รังเกียจจะส่งหนังสือไปให้ยืมอ่านดีไหมค่ะ 

ชอบหมดเลย เดี๋ยววิ่งลงไปเอามาอ่านครับ

อ้าว  Ikkyu
เดี๋ยว ๆ วิ่งไปซะไกลแล้ว ว้าแย่จัง

เพิ่งรู้ครับ "หนังสือไม่อยู่ซะแล้ว" แต่วันนี้ได้รับแล้ว ขอบคุณมากครับคุณพี่
  • เข้ามารับความสุข
  • ครูบาฯสบายดีนะคะ ฝากความระลึกถึงด้วยนะจ๊ะ

สวัสดีค่ะ พี่ อัมพร

ขอบคุณค่ะที่แวะมา  พ่อครูบาฯ สบายดีค่ะ ยังระลึกถึงทุกๆ  ท่านอยู่เสมอค่ะ ได้ฝากความระลึกถึงไปยังพ่อครูบาฯ แล้วนะคะ

Ico48
อุดม พานทอง [IP: 192.168.100.112]
15 มกราคม 2551 14:31
#12041
ได้เรียนรู้ความจริงเกี่ยวกันครูที่หลากหลาย  ขอบคุณมากค่ะ  ขอเก็บไว้ทบทวน
Ico48
ครูตู่ [IP: 117.47.129.201]
07 มกราคม 2552 19:03
#39826
แวะมาสวัสดีปีใหม่ 2552ค่ะ
Ico48
เดก [IP: 124.121.179.179]
27 มิถุนายน 2553 18:27
#58250

ร๊าก ครู ท่าทราย ๆ ที่ สุด ขอบ คุนมาก นร๊ ขร๊

 

ที่ สอน พวก หนู หั้ย เปล เดก ดี ตลอด

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 35.173.35.159
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ