นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รัตติยา เขียวแป้น
Ico64
รัตติยา เขียวแป้น
บุคลากรชำนาญการ
งานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 11

อ่าน: 1394
ความเห็น: 2

Happy Family : ท่องยุโรป (อิตาลี – สวิตเซอร์แลนด์ – ฝรั่งเศส) 15 - 25 มีนาคม 57 เตรียมตัวทำใจ ก่อนเดินทางไปทัวร์ยุโรป ตอนที่ 1

บันทึกไว้เป็นประสบการณ์ค่ะ

หลังจากที่ทำใจยอมรับการที่ต้องล่องลอยอยู่บนท้องฟ้า เป็นเวลา 12 ชั่วโมง ได้แล้ว ก็เร่งรีบศึกษาโปรแกรม และบริษัททัวร์ ที่จะเลือก  โดยมีเงื่อนไขที่พิจารณา ใน  5 ประเด็นหลัก ๆ ดังนี้

1.      ขอเลือกการเดินทางโดยสายการบินไทย  เนื่องจากจะได้ check trough  จากหาดใหญ่ – กทม.-ต่างประเทศ และดำเนินการพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร ได้เลยที่สนามบินหาดใหญ่.

2.      คุณภาพของบริษัททัวร์

3.       สถานที่ท่องเที่ยว ที่ตรงจริตกับครอบครัวเรามากที่สุด

4.       กำหนดการเดินทาง  ต้องสอดคล้องกับวันหยุดของเด็ก ๆ และกระทบกับงานให้น้อยที่สุด

5.      และสุดท้าย ที่สำคัญสุดคือ งบประมาณในกระเป๋า

เมื่อทุกอย่างพร้อมแล้ว  โดยเฉพาะ เรื่องงบประมาณ ก็เร่งเดินหน้าติดต่อบริษัททัวร์ทันที  หลังจากทุกอย่างลงตัว  โดยเราเลือกโปรแกรม อิตาลี สวิซเซอร์แลนด์ และฝรั่งเศส สิ่งที่เราจะต้องรีบดำเนินการคือ การส่งเอกสารสำหรับยื่นวีซ่าเข้าประเทศอิตาลี ซึ่งประกอบด้วย

1       หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) เหลืออายุใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน (มีหน้าว่างที่ยังไม่ประทับตรา 2 หน้าขึ้นไป)  

2       รูปถ่ายสีขนาด 3.5x4.5 เซนติเมตร หรือ มีขนาดเท่ารูปหน้าในหนังสือเดินทาง (PASSPORT) จำนวน 2 รูป (ไม่สวมแว่นตา หน้าตรง ห้ามยิ้ม และฉากหลังสีขาวเท่านั้น) ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน  อัดจากฟิล์มหรือโพลารอยด์เท่านั้น 

3       หลักฐานการงาน (ในการออกจดหมายรับรอง กรุณาระบุ “TO  WHOM  IT  MAY  CONCERN” แทนการใช้ชื่อของแต่ละสถานฑูต)

  • เจ้าของบริษัท : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัท, หนังสือจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน (ต้องมีอายุไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ยื่นวีซ่า)
  • ข้าราชการ : ใช้หนังสือรับรองตำแหน่งจากหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษ (มีอายุไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันที่ยื่นวีซ่า)
  • นักเรียน / นักศึกษา : หนังสือรับรองจากสถานการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ ระบุชั้นเรียนและวันเดินทาง (มีอายุไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันที่ยื่นวีซ่า)

4.   หลักฐานการเงิน (สถานทูตอิตาลีไม่รับบัญชีกระแสรายวัน)

1. กรณีมีบัญชีส่วนตัว : หนังสือรับรองเงินฝากออมทรัพย์จากธนาคารเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมสำเนาสมุดบัญชีมีย้อนเคลื่อนไหวย้อนหลัง 4 เดือน โดยมีวันที่ล่าสุดในบัญชีไม่เกิน 1 อาทิตย์ ก่อนวันยื่นวีซ่า (ถ้าไม่มียอดเคลื่อนไหวต้องทำการฝากหรือถอนเงิน) โดยหากยอดในสมุดบัญชีมีมากพอ เราสามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้กับบุคคลในครอบครัวของเราได้ โดยทำหนังสือรับรองเงินฝากออมทรัพย์จากธนาคารเป็นภาษาอังกฤษ ระบุชื่อเจ้าของบัญชีและชื่อผู้ที่ออกค่าใช้จ่ายให้ พร้อมสำเนาสมุดบัญชีมีย้อนเคลื่อนไหวย้อนหลัง 4 เดือน โดยมีวันที่ล่าสุดในบัญชีไม่เกิน 1 อาทิตย์ ก่อนวันยื่นวีซ่า (ถ้าไม่มียอดเคลื่อนไหวต้องทำการฝากหรือถอนเงิน) และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับรองค่าใช้จ่ายเพื่อใช้แสดงความสัมพันธ์

5.   สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน / สำเนาสูติบัตร (ในกรณีที่อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์)

6.   สำเนาใบสำคัญสมรส /  สำเนาทะเบียนหย่า / สำเนาใบมรณะบัตร / สำเนาใบสำคัญเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล (ถ้ามี)

หลังจากนั้น ก็รอบริษัททัวร์ แจ้งคิว เพื่อขึ้นไป scan ลายนิ้วมือ ที่ศูนย์รับยื่นวีซ่าประเทศอิตาลี ซึ่งตั้งอยู่ที่อาคารสีลม complex  ชั้น 15

เมื่อขั้นตอนการ scan ลายนิ้วมือเสร็จสิ้นแล้ว เราก็ต้องนั่งรอวันที่ทางสถานทูตจะแจ้งว่า วีซ่าฝ่านแล้ว

และแล้ววันที่รอคอยก็มาถึง ทางบริษัททัวร์โทรมาแจ้งว่า วีซ่าของเราผ่านแล้ว เย้  หลังจากนั้น จะต้องเตรียมตัวอย่างไรต่ออีกบ้าง มาติดตามกันนะคะ

หมวดหมู่บันทึก: PSU.Quality Work Life
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 23 เมษายน 2557 18:03 แก้ไข: 23 เมษายน 2557 18:04 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Monly, Ico24 คนธรรมดา, และ 5 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

เราไม่ได้ไป ดูเหมือนจะเที่ยวพร้อมกับคุณแป๊ด เพราะแฟนคลับติดตามผ่าน fb อิ อิ

3. สถานที่ท่องเที่ยว ที่ตรงจริตกับครอบครัวเรามากที่สุด

 

ข้อนี้น่าสนใจ ว่าครอบครัวนี้เค้าอินเตอร์มาก อิอิ

 

"ใจสั่งมา"

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 54.236.62.49
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ