นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รัตติยา เขียวแป้น
Ico64
รัตติยา เขียวแป้น
บุคลากรชำนาญการ
งานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 11

อ่าน: 1511
ความเห็น: 3

ขอนำแจ้งขั้นตอนการดำเนินการของหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการนำร่องมหาวิทยาลัยแห่งความสุข (Happy University)

มาแล้วสิ่งที่ท่านรอคอย

ตามบันทึกที่ มอ.028/ว 722 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2556 มหาวิทยาลัยฯ ได้เชิญชวนคณะ/หน่วยงาน เข้าร่วมโครงการนำร่องมหาวิทยาลัยแห่งความสุข ซึ่งมีคณะ/หน่วยงาน แจ้งยืนยันการเข้าร่วมโครงการนำร่องมหาวิทยาลัยแห่งความสุข จำนวนทั้งสิ้น 33 หน่วยงาน รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข 1 (จำนวน 2 หน้า) 

เอกสารแนบ 1 รายชื่อคณะ/หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการนำร่อง Happy university

 

และได้แจ้งรายชื่อผู้ประสานงานโครงการ และนักสร้างสุของค์กร มาด้วยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 2 (จำนวน 10 หน้า)

เอกสารแนบ 2 รายชื่อผู้ประสานงานโครงการและนักสร้างสุของค์กร

บัดนี้ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ผู้รับผิดชอบโครงการ “นวัตกรรมจัดการสร้างสุข บูรณาการมหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะแห่งประเทศไทย” ได้นำส่งขั้นตอนการดำเนินการของหน่วยงานนำร่องมหาวิทยาลัยแห่งความสุข   Happy University    ในส่วนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   ซึ่งมีกิจกรรมหลัก ๆ 4 กิจกรรมดังนี้

 

  1. มหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการออกคำสั่งแต่งตั้งนักจัดการความสุข
  2. คณะ/หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการนำร่องมหาวิทยาลัยแห่งความสุข ออกคำสั่งแต่งตั้งนักสร้างสุของค์กร
  3. คณะ/หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการนำร่อง ดำเนินการวัดความสุขบุคลากรด้วยเครื่องมือ HAPPINOMETER
  4. คณะ/หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการนำร่อง จัดส่งนักสร้างสุของค์กร เข้ารับการอบรม R2H

 

รายละเอียดของกิจกรรมต่าง ๆ ดูได้ตามเอกสารแนบหมายเลข 3 (จำนวน 3 หน้า)

เอกสารแนบ 3 ขั้นตอนการดำเนินการ

จึงนำแจ้งหน่วยงานเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในแต่ละกิจกรรมต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จ ตามที่ระบุไว้ตามเอกสารหมายเลข 3 ด้วย  จักเป็นพระคุณยิ่ง ทั้งนี้เพื่อจะได้ดำเนินการให้เป็นไปตามแผนที่มหาวิทยาลัยฯ ได้แจ้งไปยังมหาวิทยาลัยมหิดลผู้รับผิดชอบโครงการต่อไป  (เอกสารฉบับลงนาม จะดำเนินการจัดส่งให้ทางระบบ E-document ต่อไป)

เอกสารแนบ 4 ขั้นตอนการใช้โปรแกรมวัดความสุข

 

เอกสารแนบ 5 ตัวอย่างผลวัดความสุขรายบุคคล

หมวดหมู่บันทึก: PSU.Quality Work Life
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 10 เมษายน 2557 14:26 แก้ไข: 11 เมษายน 2557 12:44 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 Monly, และ 10 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

อยู่ในระหว่างโหลดเอกสารแนบนะคะ

share โหลด ช้ามาก

ตอนนี้อ่านเอสการได้แล้วครับ

 

เอิ้ก เอิ้ก

 

"ใจสั่งมา"

งานใหญ่รออยู่ สู้สู้นะคะ น้องแป๊ด

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 54.160.19.155
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ