นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รัตติยา เขียวแป้น
Ico64
รัตติยา เขียวแป้น
บุคลากรชำนาญการ
งานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 11

อ่าน: 2246
ความเห็น: 0

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการวางแผน การงบประมาณ และการบริหารทรัพยากรมนุษย์

ทีมเหย้า ทีมเยือน

ระหว่างวันที่ 8 - 11 มกราคม 2555 นี้ ทางสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีโอกาสได้รับการต้อนรับ บุคลากรจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 12 ท่าน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่, ผู้อำนวยการกองคลัง และผู้อำนวยการกองแผนงาน และบุคลากรของทั้ง 3 กอง  ในการเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการวางแผน, งบประมาณ และการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ณ กองแผนงาน, กองคลัง และกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี ม.อ. ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข. - ม.อ.

 

โดยในการมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ดังนี้

 

1. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาการวางแผน การงบประมาณ และการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

 

2. ส่งเสริมและพัฒนาขยายความร่วมมือลงสู่ระดับหน่วยงานสนับสนุนของทั้งสองมหาวิทยาลัยให้เกิดเป็นรูปธรรม

 

3. เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อการพัฒนาระบบแผนและงบประมาณของมหาวิทยาลัย ตามแนวทางการเทียบเคียงสมรรถนะเพื่อปรับปรุงระบบงานให้มีประสิทธิภาพ

 

โดยมีประเด็นการแลกเปลี่ยนหลัก ๆ ดังนี้

 

กองแผนงาน

หัวข้อแลกเปลี่ยน

– การวิเคราะห์เป้าหมายจำนวนนักศึกษาเต็มเวลา

- การวิเคราะห์และจัดทำงบประมาณเงินรายได้

- การจัดทำแผนอัตรากำลัง

- การวิจัยสถาบัน

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและวางแผน

 

กองคลัง

- การบริหารงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน งบบุคลากร เงินงบประมาณแผ่นดิน โปรแกรมการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง

- การหักเงินเดือนและค่าจ้างเพื่อชำระหนี้บุคคลที่สาม

- การบริหารงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน

- การบริหารเงินยืมทดรองจ่าย

- การบริหารเงินรายได้มหาวิทยาลัย

-  ระบบการบริหารด้านพัสดุ

 

กองการเจ้าหน้าที่

- การจัดสรร สรรหา บรรจุ  พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

- กองทุนรักษาพยาบาลและกองทุนสวัสดิการต่าง ๆ ของพนักงานมหาวิทยาลัย

- ระบบสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนอกจากทั้งสองสถาบันจะได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในประเด็นต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ยังเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างมิตรภาพเพื่อความร่วมมือของทั้งสองสถาบันตามโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข. - ม.อ.ให้เกิดเป็นรูปธรรมในระดับหน่วยงานสนับสนุน 

 

สำหรับภาพกิจกรรมจะนำแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไปนะคะ

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 08 มกราคม 2555 12:58 แก้ไข: 08 มกราคม 2555 12:58 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 anni, และ 4 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.237.97.64
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ