นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รัตติยา เขียวแป้น
Ico64
รัตติยา เขียวแป้น
บุคลากรชำนาญการ
งานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 11

อ่าน: 2595
ความเห็น: 2

การประกันคุณภาพ : ตอนที่ 1 การจัดทำ SAR ของกองต่าง ๆ ในสำนักงานอธิการบดี

ตัวบ่งชี้เฉพาะและตัวบ่งชี้ร่วม ของหน่วยงาน ไม่สะท้อนผลการดำเนินงาน

ในรอบสัปดาห์นี้  ดิฉัน ได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพ ใน 3 บทบาท

 

บทบาทแรก  ในฐานะผู้มีส่วนร่วมในการจัดทำ SAR กองการเจ้าหน้าที่

  

บทบาทที่ 2  ในฐานะตัวแทนให้ข้อมูลของหน่วยงาน

  

บทบาทที่ 3  ในฐานะคณะกรรมการไปประเมินคุณภาพกองคลัง

  

ซึ่งใน 3 บทบาทนี้ แน่นอนว่า ต้องแตกต่างกันแน่นอน แต่จะแตกต่างอย่างไรนั้น ดิฉันจะทยอยเล่าให้ฟังในบันทึกต่อ ๆ ไปนะคะ

 

สำหรับบันทึกนี้ จะสะท้อนสิ่งที่พบเจอในประเด็นที่เหมือนกัน นั่นคือ

 

ไม่ว่าเราจะเป็นผู้รับการประเมิน  หรือ ผู้ไปประเมิน  สิ่งที่สัมผัสได้ที่เหมือนกันคือ

 

การได้มาซึ่งข้อมูลที่เป็นตัวสะท้อนผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นจุดเด่น/ข้อเสนอแนะ หรือแม้กระทั่งสิ่งที่ต้องพัฒนาเร่งด่วน ล้วนแล้วได้มาจากการพูดคุย การให้ข้อมูลเพิ่มเติมของคนในหน่วยงาน ตลอดจนการสัมภาษณ์ผู้ใช้บริการทั้งสิ้น

 

SAR ที่เราต่างพร่ำเขียน พร่ำพรรณา  พร่ำหาหลักฐานมาประกอบสิ่งที่เราเขียนนั้น ไม่ได้สะท้อนผลการดำเนินงานของหน่วยงานเลย  ไม่ว่าจะเป็นตัวบ่งชี้ร่วมที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนดให้มีการประเมินร่วม หรือตัวบ่งชี้เฉพาะที่หน่วยงาน คิดขึ้นมาเอง

 

อันนี้ไม่ได้คิดเองนะคะ ในรอบสัปดาห์นี้ ดิฉันได้ยินประโยคนี้ติดต่อกันถึง 2 ครั้ง

 

ครั้งแรก  จากประธานคณะกรรมการประเมิน ที่มาประเมินคุณภาพของกองการเจ้าหน้าที่  และครั้งที่ 2  จากการที่ดิฉันได้มีโอกาสไปประเมินคุณภาพกองคลัง

 

ถึงเวลาแล้วหรือยังค่ะ ที่ทางมหาวิทยาลัย โดยสำนักประกันคุณภาพ จะมาให้ความสำคัญ หรือทบทวนบทบาทภารกิจของสำนักงานอธิการบดี แล้วตั้งเกณฑ์คุณภาพ/ตัวบ่งชี้ ที่เมื่อประเมินแล้ว สามารถสะท้อนภารกิจและผลการดำเนินงานของกองต่าง ๆ ในสำนักงานอธิการบดีอย่างแท้จริง

 

ถึงเวลาแล้วหรือยังค่ะที่ทางมหาวิทยาลัย โดยสำนักประกันคุณภาพ ควรจะทำหน้าที่บทบาทของพี่เลี้ยง ในการให้คำปรึกษาและชี้แนะแนวทางในการเขียน SAR ให้กับกองต่างๆ ในสำนักงานอธิการบดีอย่างจริงจัง

 

ดิฉันมั่นใจว่า ตลอด 3 ปี ที่ดิฉันได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในระบบประกันคุณภาพในฐานะกรรมการประเมินคุณภาพนั้น สิ่งเหล่านี้ ถูกรายงานไว้ในเอกสารแล้วทั้งสิ้น แต่ผลที่ตามมาในปีต่อ ๆ มา หน่วยงานก็ยังเสนอแนะในสิ่งเหล่านี้เหมือนเดิม

 

 

 

หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 10 สิงหาคม 2554 08:26 แก้ไข: 10 สิงหาคม 2554 08:26 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา และ Ico24 เปตอง.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ถ้าผู้ประเมินไม่ใส่"ยาแรง"ลงไปในการประเมิน SAR ก็เป็น SAR เหมือนเดิมครับ คืออยู่ในรายงาน โดยไม่นำไปใช้ปฏิบัติ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และเสียเวลาที่จะจัดทำรายงาน

ก.พ.ร. เคยประเมินเราว่า ยังไม่เห็นการนำผลการประเมินคุณภาพภายในมาปรับปรุงกระบวนการทำงาน อย่างชัดเจน จึงไม่ได้คะแนนในส่วนของ (L) Learning ตามกระบวนการ PDCA

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.236.212.116
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ