นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รัตติยา เขียวแป้น
Ico64
รัตติยา เขียวแป้น
บุคลากรชำนาญการ
งานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 11

อ่าน: 3000
ความเห็น: 2

โครงร่างองค์กร กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปีนี้ลองปรับแนวการเขียนโครงร่างองค์กร โดยใช้แนวทางการเขียนเหมือน PMQA

โครงร่างองค์กร (Organization Profile) กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ในรายงานประจำปีการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2553 ดังไฟล์ที่แนบค่ะ

 โครงร่างองค์กร กองการเจ้าหน้าที่

โดยในปีนี้ลองปรับแนวการเขียนโดยใช้แนวทางการเขียนเหมือน PMQA จะทำให้เห็นภาพและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องได้อย่างชัดเจน หน่วยงานใดจะนำไปปรับใช้ในรายงานประจำปีการประเมินคุณภาพ ของตนเองก็ได้นะคะ ไม่สงวนลิขสิทธิ์

ดอกไม้
People who like this: Ico24 Monly and Ico24 ดร.วันดี.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

แป๊ดสู้ๆ แป๊ดทำได้ค่ะ

ขอบคุณอาจารย์วันดี มากค่ะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.92.74.105
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ