นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รัตติยา เขียวแป้น
Ico64
รัตติยา เขียวแป้น
บุคลากรชำนาญการ
งานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 11

อ่าน: 3426
ความเห็น: 3

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข. - ม.อ.ครั้งที่ 3

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยที่ประชุมคณบดี ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2554  เมื่อวันที่  11 พฤษภาคม 2554   ได้มีมติเห็นชอบให้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข. – ม.อ. ครั้งที่ 3ในระหว่างวันที่ 14 – 18 กรกฎาคม 2554  โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมดังกล่าว โดยมีการแบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นดังต่อไปนี้

กลุ่มที่ 1         การนำระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย  (ระบบ MIS)

กลุ่มที่ 2         การวิจัย  (เน้นเรื่องวิจัยแห่งชาติ)

กลุ่มที่ 3         กลยุทธ์นานาชาติ และระบบวิเทศสัมพันธ์

กลุ่มที่ 4         การขับเคลื่อน PMQA Progressive Level  เพื่อยกระดับ/แก้ปัญหา นำ PMQA  เข้ามาเนียนในเนื้องาน

กลุ่มที่ 5         สหกิจศึกษา  (ด้านการปกครองท้องถิ่น และอื่น ๆ )

กลุ่มที่ 6         ระบบการบริหารพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

กลุ่มที่ 7         ระบบงานสนับสนุน 

7.1  ระบบงานสำนักงานอธิการบดี  (กลุ่ม ผู้อำนวยการกอง)

7.2  ระบบงานสำนักคณบดี  (กลุ่มเลขานุการคณะ)

นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการศึกษาดูงาน ณ  ประเทศมาเลเซีย  รายละเอียดดังโครงการและกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้

http://share.psu.ac.th/file/rattiya.k/projectmou3nomoney.pdf

 

ในการนี้  มหาวิทยาลัยฯ จึงขอเรียนเชิญท่านคณบดี และเลขานุการคณะฯ เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามโครงการความร่วมมือ มข. – ม.อ. ครั้งที่ 3 ตามรายละเอียดโครงการและกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้ โดยกรุณาแจ้งตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรมฯ ตามแบบตอบรับที่แนบมาพร้อมนี้ ให้กองการเจ้าหน้าที่ทราบ ภายในวันพฤหัสบดีที่  30 มิถุนายน  2554   ด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

สำหรับหนังสือเชิญอย่างเป็นทางการจะจัดส่งไปยังคณะ/หน่วยงาน ต่อไป  จึงเรียนมาเพื่อทราบข้อมูลในเบื้องต้นค่ะ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

รัตติยา  เขียวแป้น

กองการเจ้าหน้าที่  2056 - 7  email : personnel@group.psu.ac.th

 

 

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 17 มิถุนายน 2554 14:28 แก้ไข: 22 มิถุนายน 2554 10:05 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 DaO_558, Ico24 Monly, และ 4 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Ico48
mandala (Recent Activities)
17 June 2011 15:56
#65962

มีให้ดอกไม้ด้วย เหมือน like ใน FB เลย

ชอบตรงที่ สามารถให้ดอกไม้ตัวเองได้ด้วยนี่แหละ อิอิ

ไม่มีตำแหน่งบริหาร เข้าร่วมไม่ได้หรือครับ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.230.144.31
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ