นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รัตติยา เขียวแป้น
Ico64
รัตติยา เขียวแป้น
บุคลากรชำนาญการ
งานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 11

อ่าน: 1928
ความเห็น: 2

KMA : การตรวจประเมินการจัดการความรู้เพื่อความเป็นเลิศ : ตอนที่ 2 คำตอบ ข้อที่ 1 - 6 ของ KM PSU

มาดูคำตอบของการจัดการความรู้ ของ ม.อ.เรานะคะ

 จากคำถาม 15 ข้อ เพื่อทดสอบดูว่า หน่วยงานของท่านมีความพร้อมในการทำ KM แค่ไหน รายละเอียดดูได้จาก บันทึกนี้

ก่อนที่จะมาเฉลย  ก่อนอื่น ดิฉันขอตอบคำถามในส่วน 15 ข้อ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ก่อนนะคะ  โดยในบันทึกนี้ จะเริ่มจากข้อที่ 1 - 6 ก่อน ซึ่งคำตอบของแต่ละข้อ เป็นดังนี้

1. องค์กรของท่านมีการดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่เข้าข่ายว่าเป็น KM แต่ไม่ได้เรียกสิ่งเหล่านั้นว่าเป็น KM  หรือไม่


   ในส่วนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เราได้มีการดำเนินการด้านการจัดการความรู้ ทั้ง 2 อย่าง คือ ทั้งในรูปแบบที่เรียกว่า KM และรูปแบบที่ไม่เรียกว่า KM แต่ไม่ว่าจะอย่างไหนก็ตาม ผลลัพธ์ที่ได้ต่างส่งผลถึงการปรับความคิด พฤติกรรมการทำงานของบุคลากร ตลอดจนทัศนคติที่ดีขึ้นทั้งสิ้น

 

2. องค์กรของท่าน กำลังทำ KM อยู่หรือไม่


มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เริ่มทำ KM อย่างเป็นระบบ เมื่อปี 2545 รายละเอียดดูได้จากบันทึกน้องยาม
พัฒนาการการทำ KM ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ภาค 1)

พัฒนาการการทำ KM ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ภาค 2)

 

3. คนในองค์กรของท่าน มีความเข้าใจตรงกันในเรื่องความหมายของ KM หรือไม่


ในข้อนี้  ดิฉัน ตอบ NO  เนื่องจากว่า บุคลากรของ ม.อ.มีเป็นจำนวนมาก และมีความหลากหลาย และหลายระดับ  ดังนั้น  การที่จะทำให้คนในองค์กร มีความเข้าใจตรงกันในเรื่องความหมายของ KM นั้น ทำได้ยาก  มีเพียงบุคลากรที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ที่จะรู้ถึงความหมายที่แท้จริงของการทำ KM


4. ในกรณีที่องค์กรของท่านมีการทำ KM (ไม่ว่าจะเรียกว่า KM หรือไม่ก็ตาม) ผู้นำระดับสูงได้ให้การสนับสนุนหรือไม่

ข้อนี้ ตอบได้อย่างฟันธงเลยค่ะว่า  ผู้บริหารของ ม.อ.หมายรวมถึง ผู้บริหารระดับสูง ได้ให้การสนับสนุนในการทำ KM  ไม่ว่าจะเป็นในเชิงของนโยบาย, งบประมาณสนับสนุน ที่สำคัญที่สุด คือ การให้กำลังใจ และ Commitment ของผู้บริหารระดับสูง  (เน้นย้ำเลยนะคะว่าระดับสูง) ซึ่งข้อนี้มีผลงานวิจัยสนับสนุนว่า ปัจจัยที่ทำให้ KM ประสบความสำเร็จนั้น  ผลสำรวจจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  เป็นเสียงเดียวกันนั่นคือ Commitment of senior leaders ได้คะแนนมากกว่า 90%

 

5. ผู้นำระดับสูงมีความเข้าใจ และให้ KM เป็นส่วนสำคัญในกลยุทธ์ขององค์กรหรือไม่

ข้อนี้ ตอบ YES ชัวร์ค่ะ  เนื่องจากในแผนยุทธศาสตร์หลัก 5 ยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งได้แก่

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การสร้างคุณค่างานวิจัยให้เป็นแก่นความรู้เฉพาะทางที่เป็นเลิศ

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การสร้างองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะสมบูรณ์สู่ตลาดงานสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ในทุกมิติที่เปิดกว้างต่อการแสวงหาความรู้

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การเป็นองค์กรคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาลและองค์กรแห่งการเรียนรู้

จะเห็นได้ว่าในแต่ละยุทธศาสตร์  มีการนำกระบวนการจัดการความรู้เข้าไปมีส่วนร่วมด้วยทั้งสิ้น 


6.องค์กรของท่านมีบุคลากรหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ KM หรือไม่


มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารความรู้ในองค์กร (ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ 1023/2553) ซึ่งคณะกรรมการฯ ดังกล่าว มีหน้าที่วางแผนพัฒนาระบบบริหารความรู้ในมหาวิทยาลัย กำกับ ติดตาม  บูรณาการแผนการจัดการความรู้ในองค์กร  พร้อมทั้งประเมินและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ในองค์กร ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

ส่วนคำตอบของข้อคำถามที่เหลือ จะนำเรียนแจ้งในบันทึกต่อไปนะคะ

หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 08 ตุลาคม 2553 11:17 แก้ไข: 08 ตุลาคม 2553 11:23 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

  • ขอบคุณ  จะรอเข้ามาเก็บเกี่ยวความรู้ค่ะ
Ico48
sompornp [IP: 202.28.25.220]
11 ตุลาคม 2553 13:23
#60821

Wow

ขออ่านให้ครบข้อ แล้วจะตอบใหม่อีกครั้ง คะแนนน่าจะเพิ่มขึ้น เพราะมีหลักฐานเชิงประจักษ์ ไม่ได้เอาความรู้สึกมาวัด(เหมือนการประเมินผลการปฏิบัติงาน...อิอิอิ)

 

ขอบคุณนะคะ

ป.ล. รอค่ะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.238.36.32
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ