นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รัตติยา เขียวแป้น
Ico64
รัตติยา เขียวแป้น
บุคลากรชำนาญการ
งานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 11

อ่าน: 2865
ความเห็น: 5

KMA : การตรวจประเมินการจัดการความรู้เพื่อความเป็นเลิศ : ตอนที่ 1 มาดูกันว่าหน่วยงานของท่านมีความพร้อมในเรื่อง KM มากน้อยแค่ไหน

ขอเชิญชวนคณะ/หน่วยงาน มาช่วยทำแบบทดสอบกันเยอะ ๆ นะคะ

เมื่อปลายสัปดาห์ ดิฉัน และ น้องอชิดา  ได้มีโอกาสไปเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ Knowledge Management Assessment for performance excellence การตรวจประเมินการจัดการความรู้เพื่อความเป็นเลิศ  ซึ่งจัดโดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ   เจ้าแม่แห่งตัวชี้วัดทั้งหลาย

โดยเนื้อหาของการสัมมนา 1 วัน  ประกอบด้วย

- หลักการของ KM

- หลักการของ การตรวจประเมิน KM

- การตรวจประเมิน KM โดยใช้เกณฑ์ TQA เป็นกรอบ

- แลกเปลี่ยนประสบการณ์ขององค์กรนำร่อง

การสัมมนาในครั้งนี้  มีหน่วยงานทั้งจากภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมสัมมนาเป็นจำนวนมาก  ทั้งหน่วยงานที่ยังไม่เริ่มทำ KMหน่วยงานที่ทำ KM ไปแล้วระยะหนึ่ง แต่ยังไม่เคยตรวจประเมิน และหน่วยงานที่เคยเข้าร่วมโครงการนำร่องในการตรวจประเมิน KM ซึ่งหมายรวมถึงคณะแพทยศาสตร์ ม.อ.เราด้วย  หลาย ๆ ครั้งที่วิทยากร กล่าวอ้างถึงคณะแพทย์ ม.อ. ทั้งดิฉัน และน้องอชิดา ก็พลอยยิ้มหน้าระรื่นไปกับเขาด้วย เหมือนจะบอกว่า  มหาวิทยาลัยฉัน ๆ 5555

 

ก่อนที่จะนำเข้าสู่เนื้อหาที่ได้ไปรับรู้มา  บันทึกนี้ ดิฉัน ขอเชิญชวนทุก ๆ ท่าน ที่มีบทบาทในการดูแล KM ของคณะ/หน่วยงาน  มาตอบคำถามเพื่อดูว่า หลังจากที่คณะ/หน่วยงาน ของท่าน ได้ทำ KM ไประดับหนึ่งแล้ว คณะ/หน่วยงานของท่าน มีความพร้อมเพียงใดที่จะทำ KM

 

โดยสามารถตอบคำถามเพียงแค่ ใช่  หรือ ไม่ใช่  จากแบบทดสอบ 15 ข้อดังนี้ค่ะ

1. องค์กรของท่านมีการดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่เข้าข่ายว่าเป็น KM แต่ไม่ได้เรียกสิ่งเหล่านั้นว่าเป็น KM  หรือไม่

2. องค์กรของท่าน กำลังทำ KM อยู่หรือไม่

3. คนในองค์กรของท่าน มีความเข้าใจตรงกันในเรื่องความหมายของ KM หรือไม่

4. ในกรณีที่องค์กรของท่านมีการทำ KM (ไม่ว่าจะเรียกว่า KM หรือไม่ก็ตาม) ผู้นำระดับสูงได้ให้การสนับสนุนหรือไม่

5. ผู้นำระดับสูงมีความเข้าใจ และให้ KM เป็นส่วนสำคัญในกลยุทธ์ขององค์กรหรือไม่

6.องค์กรของท่านมีบุคลากรหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ KM หรือไม่

7. องค์กรของท่านทราบหรือไม่ว่าองค์กรมีความรู้หลัก ๆ อะไรบ้าง

8. ผู้ที่ต้องใช้ความรู้ในข้อ 7 ทราบหรือไม่ว่า ความรู้ดังกล่าว อยู่ที่ไหน หรืออยู่ที่ใคร และทราบว่าจะหาความรู้ดังกล่าวได้อย่างไร

9. องค์กรมีการถ่ายทอดความรู้ระหว่างหน่วยงาน/กลุ่มคน อย่างเป็นระบบหรือไม่

10. องค์กรมีการเก็บรวบรวมความรู้จากภายนอกองค์กรอย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำมาใช้ในองค์กรหรือไม่

11. มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อช่วยให้การแบ่งปันความรู้ในองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลหรือไม่

12. มีการใช้เครือข่ายทางสังคม (Social Networks) เพื่อให้การแบ่งปันความรู้ในองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลหรือไม่

13. วัฒนธรรมในองค์กรของท่านเอื้อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากร และมีการยกย่องชมเชยแก่ผู้แบ่งปันความรู้ให้ผู้อื่นหรือไม่

14. องค์กรมีการนำความรู้มาใช้ในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการอย่างเต็มที่หรือไม่

15. องค์กรมีการวัดผลที่เกิดขึ้นจากการทำ KM หรือไม่

มาช่วยกันตอบคำถามหน่อยนะคะ ว่าหลังจากตอบแบบสอบถามนี้แล้ว คณะ/หน่วยงานของท่าน ตอบว่าใช่  กี่ข้อ  และไม่ใช่กี่ข้อ แล้วดิฉันค่อยกลับมาเฉลยให้นะคะว่า ผลที่ได้เป็นอย่างไร

 

ติดตามอ่านเพิ่มเติมในตอนที่ 2 : คำตอบข้อ 1 - 6 ของ KM PSU ได้จากบันทึกข้างล่างค่ะ

http://share.psu.ac.th/blog/padkmsharing/17583

 

หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 05 ตุลาคม 2553 11:19 แก้ไข: 08 ตุลาคม 2553 11:24 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

 ทดสอบดูพบว่า ไม่ได้ทำประมาณ 3 ข้อ ค่ะ  และขอสรุปผลเข้าคณะกรรมการ KM ก่อนค่ะ
Ico48
sompornp [IP: 202.28.25.220]
06 ตุลาคม 2553 15:29
#60698

ตอบ

ใช่ 4 ข้อ

ไม่ใช่ 11 ข้อค่ะ

และรอเฉลยนะคะ

Ico48
sompornp [IP: 202.28.25.220]
06 ตุลาคม 2553 15:39
#60699

คุณรัตติยาค่ะ

อย่าลืมตอบคำถามด่วนนะคะ

ดิฉันจะได้นำเรียนสรุปเรื่อง KM กับผุ้บริหารของคณะเภสัช เชียงใหม่ค่ะ ว่าแนวทางปีต่อไปเราควรดำเนินการอย่างไร

 

อิอิอิ

ติดตามอ่านเพิ่มเติมในตอนที่ 2 : คำตอบข้อ 1 - 6 ของ KM PSU ได้จากบันทึกข้างล่างค่ะ

http://share.psu.ac.th/blog/padkmsharing/17583

เยี่ยมเลยค่ะพี่  เหมือนเป็นการนำร่องเอาเกณฑ์ TQA มาใช้กับงาน KM ทำให้เห็นภาพชัดขึ้นเลยค่ะว่า ที่เขาดูว่าเรามี "KM" นั้น "ดูอะไร" "วัดอะไร" (ที่แน่ๆ ไม่น่าจะใช่การมีจำนวน CoP มากๆ แต่กิจกรรมนิ่งๆ คงต้องกระตุ้นให้น้ำกระเพื่อมกันมากกว่าขึ้นเพื่อให้โคลงเคลง (มี movement) ใช่ป่าวคะ ^_^

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 54.208.73.179
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ