นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รัตติยา เขียวแป้น
Ico64
รัตติยา เขียวแป้น
บุคลากรชำนาญการ
งานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 11

อ่าน: 2627
ความเห็น: 6

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข.-มอ. ตอนที่ 4 : เพิ่งเข้าใจคำว่า shadowing อย่างแท้จริง

ขอบคุณท่าน ผอ.เที่ยงนะคะ ที่เปิดโอกาสให้ดิฉันได้เรียนรู้งานจากบุคคลต้นแบบจริง ๆ ค่ะ

สำหรับกิจกรรมวันที่ 2 นี้  ช่วงเช้า  พี่ศิริพร  จากงานพัฒนาและฝึกอบรม  ได้พาดิฉัน และพี่สุนันทา  ไปพบพี่อุ่นเรือน  มงคลชัย  จากฝ่ายพัฒนาบุคลากรและพัสดุ   ผู้ซึ่งเป็นผู้พัฒนาระบบการบริหารผลงาน (Performance  Management System :PMS) ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Padshadow

 

Sunan

ขออวดโต๊ะทำงานของเราสองคนก่อนนะคะ

ก่อนหน้านี้ พี่อุ่นเรือน  เคยดำรงตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่  ก่อนที่ท่านอัศนีย์ จะมารับตำแหน่ง  แต่ปัจจุบันพี่อุ่นเรือนมาช่วยงานที่ฝ่ายพัฒนาบุคลากรและพัสดุ และรับผิดชอบระบบ PMS อย่างเต็มรูปแบบ

Unroon

พี่อุ่นเรือน ผู้ใจดี

ดิฉันเคยเจอพี่อุ่นเรือนมาก่อนแล้ว  แต่จำไม่ได้ว่าเคยเจอที่ไหน  พอแว้บแรกที่เจอกัน  พี่อุ่นเรือนทักทายดิฉัน แบบจำดิฉันได้แม่น  ท่านบอกว่าเคยเจอดิฉันตามงานประชุมของ ปขมท. ซึ่งท่านยังจำภาพดิฉันเวลาที่ไปประชุมที่ไหน มักจะหอบหิ้วคอมพิวเตอร์ และชอบจดบันทึกตลอดเวลา

ขอบอกว่า เป็นปลื้มจริง ๆ นะเนี่ย ที่ผู้น้อยอย่างดิฉัน  ยังมีคนจำภาพลักษณ์ได้

พี่อุ่นเรือน  พาเราสองคนเข้าพบ ท่านรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรและพัสดุ (รศ.ดร.สัญญา  ร้อยสมมุติ) และ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี  (คุณจิตติมา  จันทรสม)

 ผอ.เที่ยง ฝากพวกเราก่อนมาว่า หากมีเวลา อย่าลืมขอศึกษาระบบ PMS นี้ด้วยนะ  เพื่อมิให้ ผอ.เที่ยง ผิดหวัง  ดิฉัน และพี่สุนันทา  ซักถามและแลกเปลี่ยนในหลายประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระบบนี้  ซึ่งพี่อุ่นเรือนก็ใจดีมาก สแนะนำให้พวกเรารู้จักระบบ PMS อย่างหมดไส้หมดพุงเหมือนกัน

ระหว่างที่พี่อุ่นเรือน แนะนำระบบนี้ให้พวกเราสองคน  ก็มีคนมาติดต่อและขอคำปรึกษาเรื่องงานกับพี่อุ่นเรือนเป็นระยะ ๆ

ดิฉัน เฝ้าสังเกตุพฤติกรรม อากัปกริยา และเทคนิคการให้คำแนะนำและการแก้ปัญหาของพี่อุ่นเรือน

พี่อุ่นเรือนอนุญาตให้เราสองคน นั่งฟังอยู่ด้วย และระหว่างนั้น  พี่อุ่นเรือน ก็ได้โทรนัดประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานอธิการบดี ที่จะต้องดำเนินการจัดตามแผนในรอบ 2-3 เดือน

ซึ่งโครงการที่จะต้องจัดทั้ง 3 โครงการได้แก่  โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ,  โครงการเขียนรายงานผลการปฎิบัติงานอย่างมืออาชีพของบุคลากรสายสนับสนุน และโครงการพัฒนาการบริการในหัวข้อเรื่อง "จิตวิทยาการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ"

พี่อุ่นเรือนได้จัดทำร่างของโครงการทั้ง 3  ให้ผู้เกี่ยวข้อง  โดยได้มีการแตกกิจกรรมย่่อย ๆ และในแต่ละกิจกรรม ได้ระบุผู้รับผิดชอบหลักไว้ด้วย

ภาพแรกที่ดิฉันจับได้ นั่้นคือ  ชื่นชมในการ Lead ของพี่อุ่นเรือน ที่สามารถดึงผู้เกี่ยวข้องซึ่งมาจากต่างกอง มาร่วมเป็นทีมในแต่ละกิจกรรมย่อยของโครงการดังกล่าว

มีการมอบหมายงานอย่างชัดเจน  กำหนดผู้รับผิดชอบ และกำหนดตัวชี้วัดของแต่ละกิจกรรมไว้อย่างชัดเจนด้วย ซึ่งทำให้ผู้ที่ถูกมอบหมายงาน ก็ทำงานได้ง่ายขึ้น

 

ที่น่าทึ่งกว่าคือ พี่อุ่นเรือนกำหนดตัวชี้วัดของการเบิกจ่ายแต่ละโครงการว่า จะต้องให้แล้วเสร็จภายใน 2 วันทำการ ภายหลังเสร็จสิ้นแต่ละโครงการ

แม่เจ้า  ทำได้อย่างไรเนี่ย  สงสัยต้องแอบศึกษาเทคนิคนี้แบบส่วนตัวซะแล้ว

 

Lead

บรรยากาศการนำทีมของพี่อุ่นเรือน

พี่อุ่นเรือนบอกเทคนิคพิเศษแก่เราในภายหลังว่า  เราต้องทำให้ทีมรู้สึกว่า  เราเชื่อมั่นและให้ความสำคัญว่าเขาทำได้  ซึ่งจริง ๆ แล้ว ทั้ง 3 โครงการนี้ พี่อุ่นเรือนสามารถทำด้วยตัวเองได้อยู่แล้ว  แต่การที่ดึงทีมงาน โดยเฉพาะมาจากต่างหน่วยงาน มาร่วมกันนี้  ถือเป็นการสอนงานอย่างดี

 

พี่อุ่นเรือนบอกเราว่า  "เมื่อเวลาใดที่ไม่มีพี่  น้อง ๆ เหล่านี้ เขาต้องสามารถทำงานด้วยตัวเองได้"

โอ้ว ใช่เลยค่ะ  ดิฉันถึงบางอ้อเลยค่ะ

ว่านี่แหละคือ job shadowing อย่างแท้จริง  "ติดตามดูการทำงานของผู้ที่เป็นแม่แบบ เพื่อเรียนรู้การทำงานจริงผ่านการสังเกตการณ์"

พี่อุ่นเรือน ก็เพิ่งชัดเหมือนกับเรานั่้นแหละค่ะ  ว่า job shadowing ที่พวกเรามาเนี่ย  วัตถุประสงค์ที่แท้จริงคืออะไร

 

เพื่อให้การมา shadowing ของเราจับต้องได้  ก่อนอื่นพี่อุ่นเรือนบอกเราว่า  เราต้องมีการจัดทำแผนในแต่ละวันว่า  เราจะทำกิจกรรมอะไรบ้าง  ดังนั้น ทั้งพี่อุ่นเรือน และพวกเรา ต่างมาร่วมกันกำหนดกิจกรรมที่เราจะทำในสัปดาห์นี้ก่อน

โดยกิจกรรมของวันที่เหลือในสัปดาห์นี้ เป็นดังนี้

วันที่ 9  มิถุนายน 53

09.00 - 11.00 น. 

สังเกตุการณ์ทั่วไป

11.00 - 13.00 น.      

ร่วมสังเกตุพฤติกรรมโดยการเข้าร่วมประชุมกองการเจ้าหน้าที่ พบ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรและพัสดุ

13.00 - 16.30 น. 

 ศึกษาระบบ MIS  (สำหรับดิฉัน), 

ศึกษาระบบสวัสดิการ  (สำหรับพี่สุนันทา)

 

วันที่ 10  มิถุนายน  53

09.00 - 12.00 น. 

เข้าร่วมสังเกตุการณ์ในการประชุมเพื่อหาแนวทางและเกณฑ์การลาศึกษาต่อ  (สำหรับดิฉัน) 

ส่วนพี่สุนันทา  สังเกตุพฤติกรรมของหัวหน้างานสวัสดิการ

13.00 - 16.30 น. 

นำเยี่ยมชมและสังเกตุการณ์การทำงานของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

 

วันที่ 11  มิถุนายน  53

09.00 - 16.30  น. 

พูดคุยเรื่องแนวทางการรายงานข้อมูลตามหมวด 5 ของ PMQA   (สำหรับดิฉัน) 

ส่วนพี่สุนันทา  สังเกตุพฤติกรรมการทำงานของหัวหน้างานสวัสดิการ

 

เป็นไงค่ะ  แค่อยู่กับพี่อุ่นเรือน เพียง 1  วัน  พวกเราซึมซับการทำงานอย่างมีแผนเข้าให้แล้ว

นี่เลยค่ะ  บุคคลที่ดิฉัน จะ shadowing  ตลอดช่วงอีก 5 วันทำการข้างหน้าที่เหลือ  ส่วนกิจกรรมของสัปดาห์หน้าจะเป็นอย่างไรนั้น  เราคงต้องสรุปภาพกิจกรรมของสัปดาห์แรกก่อนที่จะวางแผนในสัปดาห์ต่อไป

 

ว้าว  นี่เลยค่ะ การทำงานตามระบบ PDCA 

 

ท้ายสุดก่อนจากกันในเย็นนั้น พี่อุ่นเรือนบอกเราว่า เอาเป็นว่าเรามา applied รูปแบบการ shadowing ของเราให้เป็นไปตามธรรมชาติ โดยยึดเอาตามช่วงจังหวะเวลา เป็นตัวกำหนดรูปแบบการเรียนรู้  อาจจะโดยวิธีการศึกษาพฤติกรรม ซักถาม และสังเกตุ  ร่วมประชุม ฯลฯ  ขึ้นอยู่กับห้วงกิจกรรมที่เกิดขึ้นในห้วงเวลานั้น ๆ ทั้งนี้กิจกรรมต่าง ๆ อาจยืดหยุ่นได้

 

ขอบคุณท่าน ผอ.เที่ยงนะคะ ที่เปิดโอกาสให้ดิฉันได้เรียนรู้งานจากบุคคลต้นแบบจริง ๆ ค่ะ

 

สิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้

"การทำงานทุกอย่าง หากชัดตั้งแต่การวางยุทธศาสตร์ระดับองค์กร ก็จะส่งผลให้ยุทธศาสตร์ระดับกอง/หน่วยงาน, ยุทธศาสตร์ระดับงาน ชัดไปด้วย 

 

หน่วยงานก็ต้องมีการกำหนด PD: Position Description รายบุคคล เพื่อสอดรับกับยุทธศาสตร์งาน, สอดรับกับยุทธศาสตร์กอง และสอดรับกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย"

 

เห็นความต่างกันไหมคะ

ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

รีบขึ้นเป็นบันทึกแนะนำ น่าอ่านมากๆได้แล้วครับ

ป้าแป็ด

ระบบ PMS เป็นอย่างไรคะ อยากรู้ อยากรู้ ....

น้องเม

job  shadowing  เป็นอย่างใดไม่รู้หรอกเท่าที่อ่านมาก็พอจ แล้วอย่างคนข้าถึงบางอ้อกะเค้าบ้าง

แต่ที่แน่ๆคนข้างหลังนี่เป็น รัตติยา shadowing ได้มั้ยนี่ อิอิอิ.....แวะเวียนมาทักทายให้หายคิดถึงคะ  

อยากรู้จัก PMS ด้วย คน ค่ะ

สวัสดีค่ะ

เดี๋ยวจะมีอีกหลายบันทึกต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องกับระบบ Pms รับรองว่าได้อ่านแบบจุใจแน่ ๆ ค่ะ

หนู๋ดวงค่ะ

 สำหรับดวงแล้ว พี่เชื่อว่า นักกิจการนักศึกษาหลาย ๆ ท่าน คงอยากที่จะเรียนรู้พฤติกรรมการทำงานของหนู๋ดวงเป็นแน่แท้

เพราะว่าหนู่ดวงหนะ เป็น role model นักกิจกรรมนักศึกษาที่เก่ง ของน้อง ๆ อีกหลายๆ  คนเลยนะคะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.236.122.9
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ