นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รัตติยา เขียวแป้น
Ico64
รัตติยา เขียวแป้น
บุคลากรชำนาญการ
งานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 11

อ่าน: 3558
ความเห็น: 4

สิ่งที่เก็บเกี่ยวได้ จาก LEAN : ครั้งที่ 1

Learn to Lean : Songklanagarind Experience

 ผู้เขียน  มีโอกาสได้ฟัง รศ.นพ.กิตติ  ลิ่มอภิชาต  ที่ปรึกษาคณบดีคณะแพทยศาสตร์ บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ LEAN  แล้ว 2  ครั้ง

โดยครั้งแรก  เมื่อวันที่ 14  ธันวาคม  2552 ในหัวข้อ "Learn  to Lean"  ณ  ห้องทองจันทร์  คณะแพทยศาสตร์  ซึ่งในการเข้าฟังครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากพี่สาวใจดีของคณะแพทย์ ในการอนุญาตให้เข้าไป (แอบ) สังเกตุการณ์ได้

โดย ท่าน รศ.นพ.กิตติ  ลิ่มอภิชาต ได้มาบอกเล่าประสบการณ์ในการนำระบบ LEAN  เข้ามาใช้ในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์  โดยเป็นโรงพยาบาลนำร่อง เมื่อปี 2551

ทั้งนี้ หัวใจหลักของการทำ LEAN  ของโรงพยาบาล  ก็คือ  การลดขั้นตอน  ลดการรอคอย ในแต่ละกระบวนการ ของลูกค้า  ซึ่งมาใช้บริการที่โรงพยาบาล 

ท่านวิทยากร ได้กรุณาอธิบายศัพท์แสงต่าง ๆ ตลอดจนกระบวนการของการทำ LEAN ซึ่งในครั้งแรกที่ฟังนั้น  ขอบอกตามตรงเลยว่า ดิฉันฟังแบบเข้าหูซ้ายทะลุหูขวา  จับประเด็นเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาการไม่ได้เลย

แต่ในตอนท้ายท่านได้กรุณาสรุปให้ฟังว่า

LEAN  ไม่ใช่การทำให้คนต้องทำงานให้มากขึ้นและเร่งให้รวดเร็วขึ้น  แต่เป็นการทำงานที่ชาญฉลาด (smart) ขึ้น  ทำน้อยลง  ลดต้นทุน  แต่ดีขึ้น  และได้ผลมากขึ้นกว่าเดิม (Doing More with Less)

 

LEAN ไม่ใช่ทำให้ผอมลง หรือ ลีบลง  โดยรีดไขมันออกไป  แต่ LEAN  ทำให้ เพรียว  กระชับ  แข็งแรง  ว่องไว คล่องแคล่วกว่าเดิม

 

LEAN  ทำให้คนทำงาน ทำงานสนุกขึ้น  มีคุณค่า ภูมิใจและสุขใจมากขึ้น 

 

LEAN  เป็นการเปลี่ยนแนวคิด  ปรัชญาขององค์กร ของคนทำงาน  เปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร

 

LEAN  เปลี่ยนคุณค่า Value  ของการบริการการดูแลรักษาพยาบาลจากมุมมองของผู้ป่วย  ไม่ใช่จากแพทย์ พยาบาล  (ข้อนี้เด็ดสุดค่ะ)

 

นอกจากนี้ท่านยังได้เล่าว่า  หลังจากที่ได้เริ่มนำร่อง เมื่อปี 51 ได้มีการให้ความรู้แก่บุคลากรคณะแพทย์, มีการส่งโครงการนำร่อง 3 โครงการ เพื่อไปร่วมนำเสนอที่กรุงเทพฯ  แล้ว  ทางคณะแพทย์ ได้กำหนดแนวทางของโครงการพัฒนางานปี 52  โดยกำหนดให้หัวหน้างานทุกคนร่วมในโครงการ LEAN  อย่างน้อย 1  โครงการ  และมีการตั้งเป้าหมายไว้ว่า  "โรงพยาบาลสงขลานครินทร์  จะเป็น LEAN Hospital  ภายในปี 2552"

 

ซึ่งท่านได้กล่าวว่า สิ่งที่สามารถทำให้การนำระบบLEAN เข้ามาใช้แล้วประสบความสำเร็จ  เนื่องจาก

1.  สอดคล้องกับโครงการพัฒนางานเดิม

2. มีการติดตามอย่างต่อเนื่อง

3.  ผู้บริหารให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่  และ

4.  การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร

 

นอกจากนี้  ดิฉัน ยังได้มีโอกาสได้ฟังการนำเสนอ LEAN Project ของคณะแพทย์  ซึ่งระหว่างการฟังการนำเสนอ ก็มีหลายประเด็นที่เป็นสิ่งที่ค้างคาในใจ แต่เนื่องจากดิฉันไม่ได้อยู่ฟังการนำเสนอจนจบ จึงไม่มีโอกาสได้สอบถาม

จึงขอนำมาบอกกล่าวในที่นี้สัก 2  ประเด็น  (หวังว่า อาจจะมีผู้รู้มาช่วยให้ความกระจ่าง)

 

ประเด็นที่ 1  ในการทำ LEAN  วิทยากรได้ย้ำอยู่เสมอ ๆ ว่า หัวใจที่สำคัญ คือ  ทำอย่างไรก็ได้ให้ผู้รับบริการพึงพอใจ และลดขั้นตอนในการรอคอยให้น้อยที่สุด  แต่ถึงแม้เราจะพยายามหาวิธีการลดขั้นตอนและเวลาให้น้อยลงได้อย่างไรก็ตาม  แต่หากผู้รับบริการยังชินกับพฤติกรรมเดิม ๆ อยู่  เช่น  นัดบ่าย  ก็ยังคงมาเช้า  อาจด้วยเหตุผลเพราะต้องเดินทางมาจากต่างจังหวัด โดยเฉพาะเดินทางด้วยรถโดยสารประจำทาง  ผู้รับบริการ  (คนไข้)  เขาก็คงมีความต้องการที่จะได้รับการตรวจรักษาที่รวดเร็ว  และให้ทันเวลาที่จะสามารถเดินทางกลับบ้านภายในวันนั้น โดยไม่ต้องค้างคืน  ดังนั้น หากเราสามารถจัดการระบบนัดหมายโดยให้คนไข้ที่มาจากต่างจังหวัด สามารถตรวจ และรับบริการต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จ โดยสามารถกลับบ้านได้ทันก่อนรถโดยสารเที่ยวสุดท้ายของวันนั้น ๆ ได้  ย่อมวิเศษสุด ซึ่งหากทำได้แล้ว ถือเป็นการทำ LEAN  อีกระดับหนึ่งหรือไม่ค่ะ

 

ประเด็นที่ 2  ในขั้นตอนการรอรับบัตรนัด  หากปรับเปลี่ยนวิธีการออกบัตรนัดโดยต้องให้ผู้ป่วยรอรับบัตรนัดก่อน ถึงจะกลับบ้านได้ เปลี่ยนเป็น เจ้าหน้าที่สามารถแจ้งให้คนไข้กลับบ้านได้เลย  แล้วใช้วิธีการแจ้งนัดหมายในครั้งต่อไปผ่านทางระบบ SMS และให้ใช้วิธีการแจ้งเตือนล่วงหน้า 1  วัน  ผ่านทางระบบ SMS  ด้วย  ถือเป็นการ LEAN  หรือไม่ค่ะ

 

นี่คือสิ่งที่เก็บเกี่ยวได้ในครั้งที่ 1  ถึงแม้จะได้ความรู้แบบกระท่อนกระแท่นเต็มที แต่ดิฉันก็จับใจความได้ว่า มันย่อมมีประโยชน์แน่นอน  ก็เลยลองมาเสนอหัวหน้างานพัฒนาและฝึกอบรม  ให้เชิญ รศ.นพ.กิตติ  ลิ่มอภิชาต  มาบรรยายให้ความรู้ในเรื่อง LEAN  กับ โครงการพัฒนางาน ของบุคลากร สนอ.  เผื่อจะได้ทำให้หัวหน้างานต่าง ๆ ในสำนักงานอธิการบดี  ได้เกิดไอเดีย จุดประกาย ในการหาหัวข้อโครงการพัฒนางาน  โดยให้สอดคล้องกับระบบ LEAN  ได้บ้างไม่มากก็น้อย

 

จึงเป็นที่มาในการเชิญท่าน มาบรรยายให้ความรู้กับบุคลากรในสำนักงานอธิการบดี  ซึ่งในการฟัง LEAN ในครั้งที่ 2 นั้น ดิฉันเก็บเกี่ยวประเด็นได้มากหรือน้อยนั้น  จะนำเล่าในบันทึกต่อไปนะคะ

 

ติดตามอ่านเพิ่มเติม

สิ่งที่เก็บเกี่ยวได้จาก LEAN: ตอนที่ 2

สิ่งที่เก็บเกี่ยวได้จาก LEAN : ตอนที่ 3

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 26 มกราคม 2553 11:46 แก้ไข: 27 มกราคม 2553 09:38 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ตอนนี้ตามมาเก็บความรู้ก่อนที่จะ

"learn to lean" ครับ

ตามมาเรียนรู้ LEAN

ตามมาเรียนรู้เรื่อง LEAN เผื่อว่าจะได้ผอมอย่าง smart บ้างค่ะ

sompornp

ก๊ากส์

   หัวหน้ามี 2  คน

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 54.158.15.97
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ