นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รัตติยา เขียวแป้น
Ico64
รัตติยา เขียวแป้น
บุคลากรชำนาญการ
งานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 11

อ่าน: 2530
ความเห็น: 9

ร่วม share วงแชร์สีชมพู : มุมมองจาก รศ.ชาคริต ทองอุไร

KM ในความหมายของผมระยะหลัง ไม่ได้หมายถึงความรู้ที่จะเอาไปใช้ประโยชน์ในการทำงานอย่างเดียว ผมมองถึงความรู้ หรือ ทักษะชีวิต ที่เราจะใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข เผื่อแผ่ไปถึงคนข้างเคียงได้ด้วย

วันนี้  ทางทีมงานผู้ดูแล share.psu.ac.th  ได้นัดหมายผู้เกี่ยวข้องร่วมพูดคุย ถึงทิศทางและแนวทางการกระตุ้น ส่งเสริมการใช้งาน share.psu.ac.th เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนต่อไป

โดยในบันทึกนี้ ดิฉันจะขอสรุปประเด็น ที่ รศ.ชาคริต ทองอุไร    รศ.ชาคริต ทองอุไร ท่านกรุณาให้ข้อเสนอแนะ ในหลายประเด็นซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์มากทีเดียว

          ท่านเกริ่นนำว่า  "ปัจจุบัน วงแชร์  (share.psu.ac.th) ถึงแม้จะมีสมาชิกเขียน active 200 คน จากบุคลากรทั้งหมด    แต่หากเป็น 200 คนที่มีอุดมการณ์ร่วมกันในการที่จะเขียนถ่ายทอดความรู้ และร่วมผลักดัน และมีพลัง ทำได้ขนาดนี้แล้ว ถือว่า ok  หากเราช่วยกันอย่างต่อเนื่อง  เราก็จะช่วยผลักดันให้ ม.อ.เราขับเคลื่อนไปยังทิศทางที่ต้องการได้ "

             เราควรจะพยายามที่จะเข้าใจธรรมชาติของวง share ในการที่จะเกิดการตกต่ำบ้าง เป็นธรรมดา ขึ้นอยู่กับการขับเคลื่อนของ มอ. ซึ่งขณะนี้  ตัวผมเองก็ยังไม่มั่นใจว่า  share.psu.ac.th  ถูกขับเคลื่อนโดยหน่วยงานใด หรือโดยใคร กันแน่  แต่ด้วยภารกิจที่แต่ละคนมี อาจทำให้การขับเคลื่อนดูแผ่วลงไป  ผู้ที่เกี่ยวข้อง คงจะต้องมีการปรับปรุงกลยุทธ์อยู่เรื่อย ๆ เพราะกลยุทธ์เดิม คงจะไม่ได้ผล

สำหรับตัวผมแล้ว ในบทบาทของผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์  สิ่งที่ผมทำอยู่คือ   การพยายามให้แนวคิด กับบุคลากรอย่างต่อเนื่อง  พยายามทำหลาย ๆ อย่างที่เสริมเข้าไป พยามทำให้บุคลากรในองค์กรมีความสามัคคีไปในทางเดียวกัน  เริ่มแนวคิดให้เกิดการ dialogue  มากขึ้น ส่งผลให้เกิดการพูดคุยกัน ทำให้งานไปในทิศทางเดียวกัน ร่วมมือร่วมใจกัน  สิ่งเหล่านี้ หากมองย้อนมาในส่วนของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการจัดการ หรือรับผิดชอบในด้านนี้ จะต้องใส่เทคนิคทุกเทคนิคที่คิดออกลงไป  ขณะเดียวกันผู้รับผิดชอบ share ได้ใส่สิ่งเหล่านี้ลงไปหรือเปล่า ผู้บริหารเห็นความสำคัญหรือเปล่า  เราคงจะต้องทำอย่างต่อเนื่อง และปรับเปลี่ยนเทคนิคไปอย่างต่อเนื่องเรื่อย ๆ

วันนี้ ถือเป็นโอกาสดีที่พวกเรามานั่งคุยกัน ว่าควรจะกระตุ้นวง share ให้มีการขับเคลื่อนต่อไปได้อย่างไร

อ.ชาคริต  ได้กรุณากล่าวถึง http://lanpanya.com/  ซึ่งเป็น website แลกเปลี่ยนเรียนรู้อีก website หนึ่ง ซึ่งคนที่เขียนในวงนี้  จะเป็นกลุ่มคนที่ได้มีการนัดพบปะสังสรรค์กันตลอดเวลา ทำให้เกิดความรู้สึกเป็นรักและมีส่วนร่วมในการที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน  หากทางมหาวิทยาลัย  จะจัดกิจกรรมในลักษณะนี้เพื่อให้สมาชิกวง share ได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์กันบ้าง  ก็จะทำให้เกิดความรู้สึกรักและมีส่วนร่วมร่วมกัน 

การเขียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่าน  blog นี้ จะเกิดได้อีกนาน และน่าจะเพิ่มขึ้น ไม่น่าจะลดลง ฉะนั้น อุปสรรคที่จะมามีอุปสรรคต่อการดำเนินการใน วง share คงจะเป็นอุปสรรคทางด้านเทคนิค,  ความเบื่อหน่ายที่ server มันไม่วิ่งเร็วไปเท่าที่ควร  หากคนที่เขาเคยเขียนประจำ เขาอาจจะไปหาพื้นที่ใหม่ เขียนแทนได้

 หากเรามัวแต่ยึดติดว่าทำอะไรต้องให้เห็นผลโดยเร็ว   คงจะไม่ใช่ผลสุดท้ายที่จะได้รับ  KM  ควรเป็นอะไรก็ได้ที่ทำให้สังคมดีขึ้น  เราไปกำจัดกรอบเองว่า km จะต้องเป็นผลงานทางวิชาการที่เอาไปใช้ประโยชน์   เราควรมองว่า km เป็นตัวทำให้คนในองค์กร เกิดความสุขในการทำงาน หากคนมีความสุข งานที่ออกมาก็จะดี

 ความคิดแนวใหม่ นั่นคือ งานกับชีวิต คือสิ่งเดียวกัน ทำอย่างไรเราถึงจะ intregrate สิ่งเหล่านี้ให้เข้าด้วยกันได้  KM ในความหมายของผมระยะหลัง ไม่ได้หมายถึงความรู้ที่จะเอาไปใช้ประโยชน์ในการทำงานอย่างเดียว  ผมมองถึงความรู้ หรือ ทักษะชีวิต ที่เราจะใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข เผื่อแผ่ไปถึงคนข้างเคียงได้ด้วย

 หากมองย้อนกลับไปในเรื่อง share.psu ที่กว้างมากขึ้น  ไม่ได้มองถึงเนื้อหาทางวิชาการอย่างเดียว หากสิ่งที่ได้ ทำให้คนในองค์กรมีความสุข งานที่ได้ก็จะออกมาดี  share ของเราก็จะออกมาอีกรูปแบบหนึ่งที่ไม่ได้กำจัดอยู่ในเชิงวิชาการอย่างเดียว มิได้บีบบังคับ ว่าจะต้องเกิดความรู้ในองค์กร  แต่เป็นการให้ความรู้ด้วยความเต็มใจ ซึ่งอาจจะมีการจูงใจบ้างในระยะต้น ๆ แต่เป้าหมายสุดท้ายคือ การอยากให้คนใน ม.อ.ทำงานอย่างมีความสุข    

หากเราปรับมุมมอง แนวคิด ตรงนี้ จะดีขึ้นหรือไม่  หากเราสามารถทำให้คนในองค์กรทำงานอย่างมีความสุข  ก็ถือว่าตอบโจทย์ขององค์กรได้แล้ว

   
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 13 สิงหาคม 2552 16:12 แก้ไข: 13 สิงหาคม 2552 18:58 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

OO Ho!

ทำไมจับใจความได้ละเอียดและรวดเร็วได้อย่างนี้ครับ

 

ถ้ามีอำนาจและเงินพอ จะจับเอามาเป็นเลขาฯส่วนตัวเลย อิอิ

Ico48
sompornp [IP: 202.28.25.220]
13 สิงหาคม 2552 17:23
#47299

ฉายาสุดยอดคุณลิขิต สมควรแล้วจริง ๆค่ะ

ท่านชาคริตคงต้องจ้าง 2 แรง เพราะ sompornp จะไปเป็นลูกน้องคุณแปดค่ะ

คริคริคริ

...........

เห็นมุมมองของอาจารย์ที่ผลักให้ KM เนียนไปกับชีวิต จึงเป็นตัวเสริมความมั่นใจเพิ่มขึ้นอีกว่า ทางเภสัช เชียงใหม่ ได้ทำมาถูกทางแล้วค่ะ

คนสำราญ งานสำเร็จ

งานได้ผล คนเป็นสุข

สุนทรียสนทนาช่วยได้มากจริง ๆ ค่ะ

เข้ามาติดตามครับ

เสียดายจังไปร่วมงานไม่ได้เพราะต้องประชุมงานเกษตรภาคใต้ครับ

คนไกลก็ไม่ได้ไป ขอบคูรพี่รัตติยาที่เก็บเกี่ยวข้อมูลมาฝากคะ..

  • ต้องขอโทษด้วยนะ จำวันผิดไป 1 วัน แต่ก็ยังประชุมนะ มีประจักษ์พยาน
  • สอบถามคุณเมตตาได้

เสียดายยยยยยยยย   ที่วันนั้นไม่มีฉันอยู่..ล้าลา

Ico48
ฟ้าใส [IP: 192.168.100.112]
25 สิงหาคม 2552 15:45
#47646

 วง share คณะวิทย์ เห็นแต่หลาน phatsuko (ลูกแม่อร) ที่ยังขยันอย่างสม่ำเสมอ คนเดียว (เสียดายนะ..P'แป๊ด)

ผมเห็นแต่สีฟ้าเต็มไปหมด

สวัสดีค่ะคุณไทยมุง

ไว้จะเปลี่ยนชื่อบันทึกเป็น วงแชร์สีฟ้า นะคะ ซึ่งคงจะง่ายกว่า เปลี่ยนสี theme

อิอิ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.204.42.98
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ