นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รัตติยา เขียวแป้น
Ico64
รัตติยา เขียวแป้น
บุคลากรชำนาญการ
งานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 0 · Followed: 11

อ่าน: 1748
ความเห็น: 7

โครงการศึกษาดูงานสำนักงานอธิการบดี ประจำปี 2553 คลอดแล้วค่ะ

การไปดูงานในครั้งนี้ เราจะได้รับในสิ่งที่เราต้องการได้มากน้อยหรือไม่เพียงใดนั้น ผู้ดูงาน จะต้องรู้ถึงโครงสร้างและขอบข่ายภาระงานของแต่ละกอง/หน่วยงาน ที่เราจะไปดู ตลอดจนหากมีข้อมูลเบื้องต้นว่า แต่ละที่นั้น เขามีเรื่องเด่น นวัตกรรม หรือ มีระบบงานที่เด่น ๆ ในเรื่องใดบ้าง เป็นการรู้เขาในตั้งแต่ต้น ก็จะทำให้ทราบข้อมูลในการที่เราจะต้องไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเขา

คิดว่าหลายท่านในสำนักงานอธิการบดี คงจะใจจดใจจ่อ อยากทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการศึกษาดูงานสำนักงานอธิการบดี ประจำปี 2553  ว่าคืบหน้าไปถึงไหนแล้ว 

 ดิฉัน ในฐานะที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานของโครงการฯ ดังกล่าว  ขอแจ้งความคืบหน้า ดังนี้

 ในการดูงานในปีนี้  เรา  (หมายถึงตัวแทนผู้อำนวยการกอง แต่ละท่าน ที่ได้เข้าร่วมประชุม)  ได้เลือกเส้นทางเป็นสายอีสาน  โดยได้เลือกสถาบันที่เราจะไปศึกษาดูงาน จำนวน 3 สถาบันดังนี้

 1.   มหาวิทยาลัยเทคโนยีสุรนารี   จังหวัดนครราชสีมา

 2. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม     จังหวัดมหาสารคาม

 3. มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น


 โดยกำหนดรอบของการดูงาน เป็น 2 รอบดังนี้

 รอบที่ 1  ระหว่างวันที่ 10 - 16  มกราคม 2553  ประกอบด้วย  กองแผนงาน, กองบริการการศึกษา, กองทะเบียนและประมวลผล, กองคลัง,  หน่วยตรวจสอบภายใน,

 

 รอบที่ 2  ระหว่างวันที่ 24 - 30 มกราคม 2553  ประกอบด้วย  กองการเจ้าหน้าที่, กองกลาง,  กองกิจการนักศึกษา, กองอาคารสถานที่,  สำนักงานประกันคุณภาพ,

(click) รายละเอียดโครงการ

 ทั้งนี้ จำนวนโควต้าที่แต่ละกอง/หน่วยงาน ได้รับนั้น  ทางกองการเจ้าหน้าที่ ได้ทำหนังสือแจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วนะคะ (ทางระบบ e-document)


 ทั้งนี้  เนื่องจากแต่ละมหาวิทยาลัย มีโครงสร้างการบริหารงานในสำนักงานอธิการบดี ตลอดจนขอบข่ายของภาระงานที่แตกต่างจากของ ม.อ.เรา


  ดังนั้น  การไปดูงานในครั้งนี้   เราจะได้รับในสิ่งที่เราต้องการได้มากน้อยหรือไม่เพียงใดนั้น  ผู้ดูงาน จะต้องรู้ถึงโครงสร้างและขอบข่ายภาระงานของแต่ละกอง/หน่วยงาน ที่เราจะไปดู  ตลอดจนหากมีข้อมูลเบื้องต้นว่า แต่ละที่นั้น เขามีเรื่องเด่น  นวัตกรรม หรือ มีระบบงานที่เด่น ๆ ในเรื่องใดบ้าง เป็นการรู้เขาในตั้งแต่ต้น ก็จะทำให้ทราบข้อมูลในการที่เราจะต้องไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเขา


 และที่สำคัญสุด  ดิฉันเชื่อมั่นว่ามหาวิทยาลัยของเรา ก็มีเรื่องเด่น ๆ ในหลาย ๆ เรื่องไม่ด้อยไปกว่าที่ ๆ เราจะไปดูงาน  เพียงแต่อาจแตกต่างเพียงรูปแบบและวิธีการเท่านั้น   เราก็ควรจะเตรียมในส่วนนี้ เพื่อไปร่วมแลกเปลี่ยนกับทางเจ้าภาพด้วย 


 เพราะในการไปดูงาน ในปัจจุบันนี้  ส่วนใหญ่แล้วจะเน้นในเรื่องของการไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน มากกว่า ที่ทางฝ่ายผู้ขอดูงานจะเป็นฝ่ายรับเพียงอย่างเดียว  หลาย ๆ ครั้งที่เราจะรู้สึกว่า เวลามีคนมาดูงานที่เรา  ในฐานะที่เราเป็นเจ้าภาพ  เราก็จะรู้สึกว่านับเป็นโอกาสดี ที่เราไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปไกล  มีสถาบัน มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับเราถึงที่ 

 

 ดิฉัน ได้ สรุปข้อมูลเบื้องต้นของแต่ละมหาวิทยาลัย มาให้แล้วพอสังเขป  ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติม ได้จาก website ของแต่ละมหาวิทยาลัยนะคะ  เราอาจจะเจอจุดเด่น หรือ นวัตกรรมเด่น ๆ ของเขาก็ได้ค่ะ

ข้อมูลพอสังเขป 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 เมื่อได้ข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์แล้ว ก็จะเป็นส่วนหนึ่งให้ตัดสินใจได้ว่า ในปีนี้นั้น เราจะไปดูงานในประเด็นใด และควรจะมอบหมายตัวแทนที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนั้น เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด

สำหรับกำหนดการอย่างละเอียด  เมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว จะเวียนแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งค่ะ

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 03 ธันวาคม 2552 12:26 แก้ไข: 03 ธันวาคม 2552 20:49 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

บอกกับคนในงานแล้วว่า โครงการนี้ขอจอง (ไม่มีการโหวต ล๊อคตัวคนเรียบร้อยแล้ว) คนพร้อม กล้องพร้อม แต่เนื้อหาที่จะไปถามเค้ายังไม่พร้อมเลย ...
ปีที่แล้วไปแล้ว อยากไปปีนี้ อีก ทำำไงดีครับ .. ลาพักผ่อน ขอติดรถไปด้วย 1 คน..555 (จะไม่รบกวนอะไร ให้เหนื่อยใจ แค่ที่นั่งเล็กๆ ในรถบัส  \(^o^)/ ) คนจัดอย่าเพิ่งตกใจนะครับ แค่..ล้อเล่น..
อย่างนี้เขาเรียก...ขอจองในใจ...ไม่ลำบากอะไรมีทางออก...นั่งในใจคุณ "มันดาลา"  ไปกระทบที่นั่งในรถ.....นั่งเครื่องบินตามรถไป...

....อิ...อิ...มาแซวเล่น

เรียน คุณบุญส่ง

      ตั้งใจกันขนาดนี้  จะขอแบ่งที่นั่งข้างๆ ให้สักครึ่ง... พอไหมค่ะ

 

 

 

ใจดวงนี้ว่างเสมอ  จุได้หลายคนเลย ...
มามะ... ไปก็ไปด้วยกันนะ

มีโควต้าให้วิทยาเขตด้วยหรือเปล่าคะ

อยากร่วมเรียนรู้กับพี่ๆ เพื่อนๆ ด้วยจังคะ

น้องเม

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.236.108.61
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ