นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รัตติยา เขียวแป้น
Ico64
รัตติยา เขียวแป้น
บุคลากรชำนาญการ
งานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 11

สารบัญหน้า 1 : 14 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
อุปนิสัย 7 ประการ ของผู้มีประสิทธิภาพในการทำงาน 1285 0
หลักการกระจายงานเพื่อการบริหาร (Delegation) หนึ่งในตัวอย่าง LEAN 1671 0
ผู้นำที่ดีควรจะมีเทคนิคในการสื่อสารอย่างไร 1149 0
จะเป็นผู้นำที่ดีไม่ได้เลย ถ้ายังขาดสิ่งเหล่านี้ 1400 0
หัวหน้างานที่ยอดเยี่ยม เขาเป็นกันอย่างไร 1082 0
พัฒนาคนบนข้อจำกัดเรื่องงบประมาณ 1261 1
รักจะเป็นนักพัฒนา (บุคลากร) ต้องไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาตัวเอง 2114 0
Give Me Five 3862 0
สัมภาษณ์ภายใน สัมภาษณ์อย่างไร 2024 0
ทำอย่างไร....ถึงจะทำให้พนักงานรักองค์กร 3839 2
เหตุเกิดเพราะ SAR ตอนที่ 2 : Competency ของ การเป็น HR Strategic Partner 2134 0
เหตุเกิด เพราะ SAR ตอนที่ 1 : การบริหารทรัพยากรบุคคล กับหน้าที่ Strategic Partner 2033 2
บันทึกไว้ในวันข้าราชการพลเรือน 1812 3
บทความทางการบริหาร (1) รับมือกับลูกทีมที่มีทัศนคติด้านลบ 2267 1