นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1621
ความเห็น: 0

การเสนอชื่อเข้ารับปริญญา

ช่วงนี้ เป็นช่วงเข้าสู่ภาคการศึกษาที่ 3 ของปีการศึกษา 2558 ซึ่งนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ส่วนใหญ่ได้ยื่นสำเร็จการศึกษาจำนวนหนึ่งแล้ว บางคนคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคฤดูร้อนนี้ และมักมีคำถามว่าต้องได้เกรดเท่าไหร่ถึงจะได้รับปริญญาเกียรตินิยม  วันนี้จึงขอนำคำถามบางประเด็นที่เจอบ่อยๆ มาไขข้อสงสัย ดังนี้ ค่ะ

(อ้างอิงข้อมูลจากระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้ยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2552)

 

Q: ต้องได้เกรดเท่าไหร่คะพี่

A: เกียรตินิยมอันดับ 1 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป ไม่เคยได้ระดับคะแนนต่ำกว่า 2.00 หรือสัญลักษณ์ S หรือ U ในรายวิชาใดๆ และใช้เวลาศึกษาไม่เกินจำนวนปีการศึกษาต่อเนื่องกันตามแผนการศึกษาของสาขาวิชา

เกียรตินิยมอันดับ 2 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป ไม่เคยได้ระดับคะแนนต่ำกว่า 2.00 ในรายวิชาเอกใดๆ ของหลักสูตรสาขาวิชานั้น และใช้เวลาศึกษาไม่เกินจำนวนปีการศึกษาต่อเนื่องกันตามแผนการศึกษาของสาขาวิชา ไม่เคยได้ระดับคะแนน E  หรือสัญลักษณ์ F หรือ U ในรายวิชาใดๆ

รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดูจากระเบียบข้อ 17 การเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาและการอนุมัติให้ปริญญา

Q: เกรดเฉลี่ยเกิน 3.25 ค่ะพี่ แต่หนูเคย Regrade หนูมีสิทธิ์ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับ 2 หรือไม่คะ

A: น้องที่เคย  Regrade จะไม่มีคุณสมบัติได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งและสอง

 

** น้องๆ บางคนลงทะเบียนเรียนใหม่เพื่อเรียนเป็นเพื่อน โดยไม่ได้ศึกษาหรืออ่านระเบียบให้เข้าใจ จึงทำให้พลาดโอกาสดีๆ นะคะ ดังนั้น ให้ศึกษาจากระเบียบมหาวิทยาลัยก่อน หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมให้สออบถามจากหน่วยทะเบียนฯของคณะฯ หรือกองทะเบียนปละประมวลผลของมหาวิทยาลัย เพื่อให้คำตอบนะคะ

Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 14 June 2016 15:24 Modified: 14 June 2016 15:24 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 JIBCy, Ico24 **ซูซี่**, and 4 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.238.36.32
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ