นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 3475
comment: 0

ไอคิโด

ศิลปการป้องกันตัววิชาหนึ่งของญี่ปุ่น

ที่มาของรูป : http://www.xhiplan.de/Aikido/pics/9.jpg

  ไอคิโด คือ ศิลปะการป้องกันตัววิชาหนึ่งของญี่ปุ่น ซึ่งหลีกเลี่ยงการใช้กำลังปะทะ ไอคิโดเน้นการเปลี่ยนทิศทางแรง การนำแรงและการแตกแรง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพของการป้องกันตัวสูงสุด
ไอคิโดมีรากฐานมาจากวิ ชายูยิตสุ วิชาดาบ(เคนยิตสุ) และวิชาการต่อสู้ญี่ปุ่นโบราณ ไอคิโดยังแฝงไว้ซึ่งปรัชญาทางพุทธศาสนาและแนวคิดในการดำเนินชีวิต ซี่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรหรือที่ทำงาน เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมอีกด้วย

ศิลปะการป้องกันตัววิชาหนึ่งของญี่ปุ่น ซึ่งหลีกเลี่ยงการใช้กำลังปะทะ ไอคิโดเน้นการเปลี่ยนทิศทางแรง การนำแรงและการแตกแรง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพของการป้องกันตัวสูงสุด
ไอคิโดมีรากฐานมาจากวิ ชายูยิตสุ วิชาดาบ(เคนยิตสุ) และวิชาการต่อสู้ญี่ปุ่นโบราณ ไอคิโดยังแฝงไว้ซึ่งปรัชญาทางพุทธศาสนาและแนวคิดในการดำเนินชีวิต ซี่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรหรือที่ทำงาน เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมอีกด้วย

ความแตกต่างของไอคิโด กับศิลปะการ(ต่อสู้)ป้องกันตัว ประเภทอื่น 

  1. หลักการของไอคิโด คือการฝึกฝนตนเองในศิลปศาสตร์ และการให้ความรัก (ai) ต่อตนเอง ผู้ร่วมฝึก และคนทั่วไป ผู้ฝึกไอคิโด (aikidoka) ที่สามารถยกระดับตนเอง ให้มีความเชี่ยวชาญของศิลปศาสตร์ในระดับสูง ไม่เพียงแต่จะสามารถใช้ไอคิโด ในการปัองกันตนเอง แต่เพียงอย่างเดียว แต่ยังสามารถ ป้องกันผู้เข้าโจมตี ไม่ให้บาดเจ็บได้ด้วย (แสดงว่า ท่านมีความรักต่อผู้อื่นด้วย)
  2. จุดประสงค์ของการฝึกฝนอย่างหนักของไอคิโดนั้น ไม่ใช่เพื่อเพิ่มความรุนแรงของการป้องกันตัว แต่เพื่อให้ผู้ฝึกหัด สามารถป้องกันตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือการไม่ให้ตนเองบาดเจ็บ และไม่ทำอันตรายต่อผู้โจมตี (ในกรณีที่หลีกเลี่ยงได้ หรือต้องการเลือกที่จะทำเช่นนั้น)

 

ที่มา : http://www.aikidothailand.com/
Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 31 March 2012 23:21 Modified: 31 March 2012 23:21 [ Report Abuse ]
Flowers
People who like this: Ico24 Zenki, Ico24 iHum, and 3 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 3.89.87.12
Message:  
Load Editor
   
Cancel or