นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
Network
Members · Following: 0 · Followed: 9

อ่าน: 3457
ความเห็น: 1

เพราะรัก เพราะผูกพัน เพราะสายสัมพันธ์ที่จะมีให้แก่กันเสมอไป

กันยายน 2554 คือเดือนของการจากลาพี่-ผู้ร่วมงานกลุ่มหนึ่ง..ที่เป็นไปตามวาระเกษียณอายุราชการ และการลาจากเพื่อการดำรงชีวิตที่เป็นไปตามที่หวัง..

ขอระลึกถึงคุณความดีแด่ทุกท่านที่เป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตของสถานศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ

ผู้เกษียณอายุราชการ

 

รองศาสตราจารย์ ศิริจิต ทุ่งหว้า 

ภาควิชาพัฒนาการเกษตร

  

 คือ ครูผู้บ่มเพาะความใฝ่รู้และความเป็นคนดีให้แก่ลูกศิษย์

  

คือ ครู ผู้อุทิศเวลาให้กับราชการ ทั้งการสอน การวิจัย งานบริการวิชาการอย่างสม่ำเสมอ

  

คือผู้ที่มีส่วนสำคัญยิ่งในการดำเนินงานของภาควิชาพัฒนาการเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ  มาตั้งแต่เริ่มต้น จนถึงปัจจุบัน

รองศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์  อาภาคัพภะกุล

 ภาควิชาพืชศาสตร์ 

ท่านมีความรับผิดชอบสูงต่อพันธกิจที่ท่านดำเนินทุกอย่างของภาควิชา  ติดตามการเรียนของนักศึกษาอย่างใกล้ชิด  มีความรอบรู้อย่างลึกซึ้งในเนื้อหาด้านอุตุนิยมวิทยาทางการเกษตรเป็นอย่างสูง

คุณพรทิพย์  สุวรรณคีรี  ภาควิชาพืชศาสตร์ 

  องครักษ์พิทักษ์คณะฯ  คือฉายาที่น้องๆ ร่วมกันมอบให้สำหรับพี่คนนี้

หญิงแกร่งที่มุ่งมั่น และตั้งใจในการทำงาน ให้สำเร็จ มีความสุข  สนุกกับการทำงานทุกครั้ง สอนศิษย์ให้รักและรู้จักในต้นพืช  ชี้แนะน้องให้รักในองค์กร

และ บอกกล่าวแก่ทุกคนให้ทดแทนบุญคุณคณะฯ อย่าเอาประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้ง

คุณทวี ไชยกูล  ฝ่ายวิจัยและบริการ 

พี่ชายร่างใหญ่ ใจดี ผู้ที่เป็นกำลังสำคัญที่สุดคนหนึ่งที่ร่วมสร้าง-ร่วมแก้ปัญหาทำให้สถานีวิจัยเทพามีความเจริญก้าวหน้า 

- ผู้ริเริ่มในการจัดทำน้ำมันมะพร้าวสกัดร้อน สกัดเย็น ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น

- ผู้ที่ร่วมกันก่อตั้งกลุ่มเลี้ยงผึ้งของคณะฯ ซึ่งเป็นแบบอย่างของการเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชนเทพา  เข้ามาร่วมเลี้ยงผึ้ง

- เป็นเรี้ยวแรงสำคัญของการสอนนักศึกษาในการขับรถแทรกเตอร์  

- เป็นผู้จัดการร้านสวัสดิการของสถานีวิจัยเทพา และเป็นผู้น้ำใจเอื้ออาทรต่อผู้ร่วมงานและชุมชน ทำให้เราสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับชุมชนอย่างสมานกลมเกลี่ยวกันด้วยดีเสมอมา

คุณเซี่ยง  จันทนา 

หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะสำนักงานเลขานุการ

 

คือผู้ริเริ่มงานการบุกเบิกพื้นที่สถานีวิจัยเทพา คลองหอยโข่ง และท่าเชียด งานขุดสระน้ำดิบ  เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ทางการเกษตรจนถึงปัจจุบัน

 

  เป็นผู้ฝึกสอนนักศึกษาขับรถแทรกเตอร์  ซึ่งถือเป็นคสามภาคภูมิใจในงานนี้เป็นอย่างยิ่ง

ทั้งงานส่วนรวมของคณะฯ ที่เรามักจะเห็นพี่เซี่ยง มาร่วมช่วยด้วยทุกครั้งเพราะถือว่า กิจกรรมของคณะฯ ของเรา หากเราไม่ทำ แล้วใครจะทำ

ผู้เกษียณอายุราชการก่อนกำหนด

 

คุณวรรณา  ก่ำกุล

ภาควิชาธรณีศาสตร์

 

    พี่ที่มีความรู้ ความสามารถ มีความรับผิดชอบ มีความชำนาญในหน้าที่ คอยให้คำปรึกษาแนะนำและช่วยเหลือน้องๆ ตลอดมา มีความเสียสละช่วยงานในส่วนของภาควิชา และคณะมาโดยตลอด 

     พี่ที่มีอารมณ์ดี มีน้ำใจ ทั้งงานหลวง-งานราษฎร์ ที่เราไม่เคยได้ยินการปฏิเสธเลย ถึงแม้ว่าบางครั้งจะต้องปฏิบัติหน้าที่ในส่วนงานของคณะยามดึกดื่นก็ตาม  และการมอบหยิบยื่นให้กับพี่น้องด้วยความห่วงใยด้วยดีเสมอมา  แม้พี่วรรณาจะจากคณะฯด้วยภาระของครอบครัวที่ต้องดำเนินต่อไป  แต่ใจเรายังจะคงมีพี่วรรณาตลอดไป

ผู้ลาออกจากราชการ

 

คุณพิทยา  ศิริสงคราม

ฝ่ายวิจัยและบริการ

 

    พี่ชายอัธยาศัยดี ด้วยความมุ่งมั่นในหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมาย ก้วยความตั้งใจที่จะให้งานประสบผลสำเร็จ พี่พิทยา คือผู้หนึ่งที่ลงมีปฏิบัติงานด้วยความแข็งขัน   เป็นผู้ร่วมพัฒนาให้สถานีวิจัยท่าเชียด ได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น  กล่าวได้ว่าน่าจะเป็นสถานีวิจัยที่สมบูรณ์แบบในด้านการฝึกงานทางด้านเศรษฐกิจพอเพียง  รวมทั้งสามารถเป็นสถานีที่พึ่งตนเองได้  ซึ่งกว่าจะก้าวมาได้ขนาดนี้ก็ได้พี่พิทยาช่วยด้วยดีเสมอมา....

       เมื่อถึงเวลาของการลาจาก..คำขอบคุณไม่สามารถที่จะทดแทนสิ่งที่ท่านมอบให้แก่คณะฯ ได้ แต่ขอเพียงให้ระลึกเสมอว่า พวกเราชาวคณะทรัพย์ จะระลึกถึงทุกท่านด้วยความผูกพันที่ดีตลอดไป และยินดีต้อนรับการมาเยี่ยมเยียนของท่านด้วยความยินดีและดีใจตลอดเวลา

"เพราะรัก เพราะผูกพัน เพราะสายสัมพันธ์ที่จะมีให้แก่กันเสมอไป"

สร้าง: 27 กันยายน 2554 11:13 แก้ไข: 27 กันยายน 2554 11:56 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 Suwicha, และ 5 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

โอ้โห บุคลากรเกษียรที่คณะทรัพย์ฯ ทำไมดูหน้าตาอ่อนวัยมากเลย

ไม่น่าเชื่อว่าจะเกษียรกันแล้ว

ที่คณะนี้มีอะไรดีน้าาาาาา หน้าตาสดใสอ่อนวัยกันจังเลย....

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.231.230.175
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ