นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Analyst@CC
Ico64
อรทัย บุญมี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

สารบัญหน้า 1 : 13 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ศูนย์คอมพิวเตอร์กับภาระงานที่เพิ่มขึ้น 1646 0
การเขียนเอกสารเพื่อขอตำแหน่งชำนาญการ ตอนที่ 3 2198 3
การเขียนเอกสารเพื่อขอตำแหน่งชำนาญการ ตอนที่ 2 3264 4
การเขียนเอกสารเพื่อขอตำแหน่งชำนาญการ ตอนที่ 1 2181 3
โปรแกรมฟรี 1610 0
งานนโยบายและแผนสำคัญอย่างไร 17310 11
ความสุขอยู่ที่ใจ 2896 4
ความสามารถเชิงสมรรถนะ (Competency) 2922 1
งบประมาณเงินรายได้ปี 2553 2142 0
การจัดหาโครงสร้างพื้นฐานด้วยงบประมาณเงินรายได้ 1286 0
ชาว ม.อ.ใช้คอมพิวเตอร์กันอย่างไร (บ้าง) 1077 0
แผนพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.อ.ฉบับใหม่ 1911 2
ผลกระทบของไอทีต่อสุขภาพ 2116 4