นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Analyst@CC
Ico64
อรทัย บุญมี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
Recent Activities
  • Not Available
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

Page Visits: 2324
comment: 3

การเขียนเอกสารเพื่อขอตำแหน่งชำนาญการ ตอนที่ 3

แนวทางในการเขียนหรือจัดทำผลงาน...การผจญภัย

จากตอนที่ 2 จะเห็นได้ว่ามีผลงานหลายประเภทให้ท่านเลือกทำ  แต่อย่างไรก็ตามดิฉันขอเสนอแนวทางในการเขียนหรือการจัดทำผลงาน จากประสบการณ์จริงและจากการอ่านผลงานของเพื่อน ๆ และพี่ที่เคยจัดทำผลงานมาก่อนหน้านี้ ดังนี้

ขั้นตอน

1. การเลือกเรื่องที่จะเขียน (จัดทำ) ท่านต้องมีความรู้ในเรื่องในเรื่องนั้นจริง ๆ (รู้ลึกรู้จริงจึงจะเขียนได้)  หัวข้อที่เลือกไม่ควรซ้ำกับของคนอื่น หรือถ้าซ้ำก็ต้องมีรายละเอียดที่แตกต่างไปจากเดิม ชี้ให้เห็นได้ว่าผลงานของท่านพัฒนาหรือแตกต่างจากคนอื่นอย่างไร หาข้อมูลมาสนับสนุน

2. วางแผนในการเขียน โดยกำหนดการแบ่งบท หัวข้อหลัก หัวข้อรองไว้คร่าว ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการเริ่มต้นเขียน 

3. เพิ่มประสบการณ์โดยการศึกษาผลงานของคนอื่น การฝึกอบรม สัมมนาหลักสูตรเกี่ยวกับการจัดทำผลงานเพื่อขอตำแหน่งชำนาญการ หลักสูตรการเขียนผลงาน/บทความทางวิชาการ

4. อ่าน อ่าน และอ่าน เพื่อค้นคว้าเอกสารสนับสนุนและอ้างอิง เมื่อค้นพบข้อมูลที่สนับสนุนสอดคล้องกับเรื่องที่จะเขียนก็จดบันทึกหรือถ่ายสำเนาไว้ว่า ได้จากหนังสือใด ใครเป็นผู้เขียน ปีใด สถานที่ จัดพิมพ์สำหรับใช้เป็นบรรนาณุกรมในภายหลัง

5. เมื่อได้ข้อมูลแล้วก็นำมาร้อยเรียงเป็นเรื่องราว ฝึกฝนและ พยายามอย่างต่อเนื่อง ให้ความสำคัญกับทุกบท ทุกตอน ทุกหัวข้อ ผสมผสานสิ่งที่ค้นคว้ากับประสบการณ์จริง ปรึกษา ผู้มีประสบการณ์ หากมีข้อสงสัยอย่าเก็บไว้คนเดียวให้ถามค่ะ ถามผู้ที่มีความรู้หรือประสบการณ์ในเรื่องนั้น ๆ และการใช้ภาษาหรือคำศัพท์เฉพาะต้องใช้ให้เป็นรูปแบบเดียวกันตลอดทั้งเล่ม เนื้อหาถูกหลักวิชาการ ทันสมัย ครอบคลุมทุกประเด็นในเรื่องที่เขียน

6. เรียบเรียงต้นฉบับ อ่านทบทวน ปรับแก้เนื้อหาแต่ละบทแต่ละตอนให้เชื่อมโยง กลมกลืนกัน ตัดเนื้อหาที่ซ้ำซ้อนออกไป  เพิ่มส่วนที่ขาดให้สมบูรณ์ขึ้น จัดรูปแบบและอ้างอิงให้ถูกหลักการเขียนเอกสารวิชาการ

7. หาคนช่วยอ่าน ได้แก่ เพื่อนร่วมงาน ผู้ที่มีประสบการณ์ ผู้บังคับบัญชา และนำข้อเสนอแนะที่ได้รับมาปรับแก้เพื่อให้ได้เอกสารที่สมบูรณ์ที่สุด

8. การเผยแพร่ผลงาน อาจเสนอในที่ประชุมวิชาการ การตีพิมพ์ในวารสาร การเผยแพร่ไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ตามที่ระเบียบกำหนดว่าให้เผยแพร่อย่างไรก็ดำเนินการตามนั้น

ข้อควรระวัง

1. อย่าลอกเลียนผลงานคนอื่นมาเป็นของตนเองมันผิดจรรยาบรรณค่ะ หรือไม่ก็อาจผิดกฎหมายด้วย หากนำผลงานคนอื่นมาใช้จะต้องอ้างอิงถึงเจ้าของผลงานเสมอ

2. อย่าใช้ภาษาพูดเป็นภาษาเขียน เช่น "ปิดไฟในเวลาพักเที่ยง" ควรเขียนว่า "ปิดไฟในเวลาพักกลางวัน"

3. รูปแบบการกั้นหน้า กั้นหลัง ด้านบน ด้านล่างต้องเหมือนกันตลอดทั้งเล่ม

4. ระมัดระวังการใช้ตัวสะกด การันต์ เพราะอาจทำให้ความหมายเปลี่ยนไป เช่น "บริเวร(กรรม)" ที่ถูกควรเป็น "บริเวณ" หรือ "กรรมกร" แทน "กรรมการ" เป็นต้น

5. อย่าเน้นปริมาณแต่เน้นคุณภาพ (เพราะคณะกรรมการไม่ได้ตัดสินด้วยการชั่ง)  แต่ใช้การอ่านค่ะ  ดังนั้น การเขียนมากใช่ว่าจะดีเสมอไป เพราะอาจทำให้เนื้อหาเยิ่นเย้อ แต่ก็ไม่ควรกะทัดรัดจนขาดเนื้อหาที่สำคัญ

6. หากอ้างอิงจากเวบไซด์ ให้ระบุวันที่ไว้ด้วยว่าข้อมูลที่นำมาใช้นั้นคัดมาจากเวบไซด์ใด เมื่อใด เพราะเมื่อเวลาผ่านไปอาจมีการปรับปรุงเนื้อหาทำให้ข้อมูลแตกต่างไปจากเดิม 

7. การอ้างอิงทั้งจากหนังสือหรือเวบไซด์ที่มีในเนื้อหา ต้องมีในบรรณานุกรมอย่างครบถ้วน

คำแนะนำ

1. หลายท่านกล่าวว่าไม่มีเวลา ไม่จริงเลยค่ะ เพราะหนึ่งวันมีตั้งยี่สิบสี่ชั่วโมง หาเวลาเพียงวันละครึ่งชั่วโมงเป็นอย่างน้อยจะไม่ได้เชียวหรือ

2. ไม่ทราบจะเริ่มต้นตรงไหน อย่างไร ก็อย่างที่ได้กล่าวไว้ในตอนที่สองแล้วค่ะว่าผลงานมีตั้งหลายประเภท เลือกสิ่งที่ท่านถนัดค่ะ (รู้ลึกรู้จริง) แต่อย่าลืมว่าต้องมีงานวิจัยหนึ่งชิ้น เมื่อเลือกได้แล้วก็หาข้อมูลค่ะ หาที่ไหน หาได้จากการอ่าน การชม การฟัง จากสื่อหลาย ๆ ประเภทค่ะ

3. ไม่จำเป็นต้องรอให้เงินเดือนถึงเกณฑ์ที่จะขอตำแหน่งชำนาญการก่อนจึงจะจัดทำผลงาน  อย่างที่ได้กล่าวในตอนที่ 1 แล้วว่า การจัดทำผลงานต้องใช้เวลาไม่ใช่แค่วันสองวัน แต่อาจเป็นเดือน เป็นปี หรือมากกว่า ดังนั้น จงเริ่มเสียแต่วันนี้ เมื่อถึงเวลาท่านก็สามารถเสนอผลงานได้ทันที

เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการจัดทำก็ถึงขั้นตอนของการเสนอผลงานให้คณะกรรมการประเมินแล้วค่ะ วิธีการหรือหลักเกณฑ์จะเป็นอย่างไรนั้นก็คงต้องรอหลักเกณฑ์ใหม่ที่จะออกมาในเร็ว ๆ นี้ ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ

 

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 10 มกราคม 2553 15:41 แก้ไข: 21 มิถุนายน 2553 11:54 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

comment

เห็นด้วยค่ะ เรื่องไม่มีเวลา ตัดทิ้งไปเลย ถ้าคิดและตั้งใจจะทำเวลามันจะมีเอง...จริง..จร๊ง.. ;)
  • ขอบใจเพื่อนมากน่ะ  จะพยายาม ๆ ๆ ให้มากกว่านี้ 
Ico48
สมหญิง [IP: 113.53.174.93]
15 กรกฎาคม 2553 06:23
#58792

ขอบคุณมากคะสำหรับความรู้ความกระจ่าง

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 3.235.45.196
Message:  
Load Editor
   
Cancel or