นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Analyst@CC
Ico64
อรทัย บุญมี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

อ่าน: 1249
ความเห็น: 0

การจัดหาโครงสร้างพื้นฐานด้วยงบประมาณเงินรายได้

งบประมาณแผ่นดินไม่ใช่คำตอบสุดท้าย

ผลกระทบจาก พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ที่ผ่านมา ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานต่าง ๆ ต้องบันทึก ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ เพื่อให้รู้ว่าผู้ใช้ในหน่วยงานได้กระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรือไม่ เช่น การเข้าไปดูดข้อมูล ของ ผู้อื่นที่อยู่ระหว่างการส่งในระบบคอมพิวเตอร์ การส่งต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์ซึ่งไม่ใช่ข้อมูลเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือเพื่อให้บุคคลทั่วไปใช้ประโยชน์ การปลอมแปลงและส่งต่อข้อมูลที่ทำให้บุคคลอื่นได้รับความเสียหาย เป็นต้น ทำให้ศูนย์คอมพิวเตอร์จำเป็นต้องเร่งจัดหาอุปกรณ์สำคัญหลายรายการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2551 เป็นต้นมา  เพื่อป้องกันไม่ให้นักศึกษา บุคลากรของเราไปทำความผิดกับคอมพิวเตอร์ภายนอก และป้องกันบุคคลภายนอกไม่ให้เข้ามาบุกรุกระบบคอมพิวเตอร์ของ ม.อ.เรา

แต่ ปัญหาอยู่ที่ว่างบประมาณแผ่นดินที่ขอไปไม่ได้ตามที่ขอทำอย่างไรดี?? ในที่สุดศูนย์คอมพิวเตอร์และกองแผนงานต้องหาแหล่งเงินมาเพื่อการนี้ให้ได้ โดย

1. ยืมเงินรายได้สะสมศูนย์คอมพิวเตอร์วงเงิน 9,480,000 บาทในการจัดซื้อระบบป้องกันการบุกรุก (Intrusion Prevention System:IPS) สำหรับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ติดตั้งที่วิทยาเขตหาดใหญ่, เส้นทางวิทยาเขตหาดใหญ่-UniNet, เส้นทางจากวิทยาเขตหาดใหญ่-วงจรเช่าของบริษัทเอกชน และวิทยาเขตปัตตานี

2. ยืมเงินรายได้สะสมศูนย์คอมพิวเตอร์วงเงิน 10 ล้านบาท  เพื่อปรับปรุงห้องศูนย์กลางข้อมูลของมหาวิทยาลัยซึ่งตั้งอยู่ที่อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นห้องศูนย์รวมอุปกรณ์ที่ให้บริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและอินทราเน็ต ระบบสารสนเทศ และระบบสื่อสาร เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับผู้ดูแลและอุปกรณ์ที่ติดตั้งอยู่ในห้องดังกล่าว

ทั้งนี้ ทั้งสองรายการข้างต้นมหาวิทยาลัยจะทยอยจ่ายคืนให้ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552 เป็นต้นไป (หนังสือที่ มอ 032/0809 ลงวันที่ 1 กันยายน 2551) และในปีงบประมาณ 2552 ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการจัดซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อรองรับพระราชบัญญัติดังกล่าวติดตั้งในทุกวิทยาเขต/เขตการศึกษา

 

 


 

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 10 กรกฎาคม 2552 11:47 แก้ไข: 21 มิถุนายน 2553 11:57 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.238.194.166
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ