นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

อ่าน: 1690
ความเห็น: 2

ขอแสดงความยินดีแก่ผู้บริหารที่ได้รับการอนุมัติดำรงตำแหน่ง คณบดี และหัวหน้าภาควิชา

สิ่งดีๆ ที่คณะทรัพยากรธรรมชาติภูมิใจ

ตามที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 316 (5/2552) เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2552  ได้อนุมัติแต่งตั้ง คณบดี และหัวหน้าภาควิชา คณะทรัพยากรธรรมชาติ ดังนี้

 

คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ

 

 

 รองศาสตราจารย์ ดร.วัลลภ  สันติประชา ระดับ 9 

ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2552

หัวหน้าภาควิชาพัฒนาการเกษตร

 

 รองศาสตราจารย์ ดร.บัญชา  สมบูรณ์สุข  ระดับ 9 

ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2552

  หัวหน้าภาควิชาพืชศาสตร์

 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิบรอเฮม  ยีดำ  ระดับ 8 

ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2552

 

  หัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์

 

 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย  ศรีพงศ์พันธุ์ ระดับ 9

ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2552 

 

  หัวหน้าภาควิชาการจัดการศัตรูพืช

 

รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญ  งามผ่องใส ระดับ 9

ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2552

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  และขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ทุกท่าน ค่ะ

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 07 สิงหาคม 2552 11:15 แก้ไข: 10 สิงหาคม 2552 14:20 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

  • ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารทุกท่าน ด้วยค่ะ

แวะมารับทราบจ๊ะ น้องน้ำเพชร และยินดีกับผู้บริหารทุกท่านเช่นกันจ้า!!.. ^_^

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.238.147.211
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ