นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

น้อง หะ-หมี P
Ico64
songpol - homutai
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 1

อ่าน: 987
ความเห็น: 0

การบริหารธุรกิจต่อเนื่อง

BCM

Business Continuity Management (BCM)

หรือ การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ หมายถึงองค์รวมของกระบวนการบริหารซึ่งชี้บ่งภัยคุกคามต่อองค์กรและผลกระทบของภัยคุกคามนั้นต่อการดำเนินธุรกิจ และให้แนวทางในการสร้างขีดความสามารถให้องค์กรมีความยืดหยุ่น เพื่อการตอบสนองและปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ชื่อเสียง ภาพลักษณ์ และกิจกรรมที่สร้างมูลค่าที่มีประสิทธิผล

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เป็นหน่วยงานให้บริการด้านการวิเคราะห์ทดสอบและให้บริการวิชาการ ทั้งหน่วยงานราชการภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานเอกชนอีกหลายหน่วยงานที่เข้ามารับบริการ ความเสี่ยงต่างๆที่เกิดจากภาวะฉุกเฉินเป็นปัจจัยที่ต้องมีการจัดการไม่ให้เกิดขึ้นสำหรับกรณีเกิดภาวะฉุกเฉินขึ้นซึ่งจะส่งผลเสียหายต่อการให้บริการหรือทำให้การบริหารจัดการหยุดชะงักซึ่งแบ่งได้หลายประการเช่นด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ ระบบไฟฟ้า, ระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเกิดความเสียหาย การจัดการน้ำ

ด้านทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ การสูญเสียผู้บริหารและผู้นำระดับสูง ไม่อยู่หรือไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้ กรณีพนักงานขาดงานจำนวนมากทำให้งานหยุดชะงัก

ด้านชื่อเสียง ได้แก่ การฟ้องร้อง ข้อร้อเรียนต่างๆ และด้านภัยจากธรรมชาติ

เท่าที่คิดออกในตอนนี้มีประมาณนี้ครับ หากท่านใดพอมีความรู้หรือมีระบบ BCM ในหน่วยงานสามารถเสนอแนะได้ครับ

                                                                                                                                                         BCMฝึกหัดหมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 07 กรกฎาคม 2556 16:44 แก้ไข: 07 กรกฎาคม 2556 16:44 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 ServiceMan, และ 8 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.231.21.83
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ