นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Classified::Ad Classified::Ad Classified::Ad
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

(1) ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3/2554

ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ คือ เครื่องมือวัดการยึดเกาะเนื้อเยื่อของฟิล์ม จำนวน 1 ชุดกำหนดยื่นซองสอบราคา ภายในวันที่ 12 เมษายน 2554 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 . (ทุกวันก่อนว... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย Nuch   สร้าง: 29 มีนาคม 2554 14:54 แก้ไข: 29 มีนาคม 2554 14:54 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องบรรยาย 1107 อาคาร 1 และปรับปรุงฝ้าเพดาน อาคาร 3

ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องบรรยาย 1107 อาคาร 1 และปรับปรุงฝ้าเพดาน อาคาร 3 ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องบรรยาย 1107 อาคาร 1 จำนวน 1งาน และปรับปรุงฝ้าเพดาน อาคาร 3 จำนวน 1 งาน กำหนดดูสถานที่และ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย Nuch   สร้าง: 29 มีนาคม 2554 14:53 แก้ไข: 29 มีนาคม 2554 14:53 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ครั้งที่ 2/2554

ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะสอบราคาซือครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ (ดังรายละเอียดในเอกสารแนบ)กำหนดยื่นซองสอบราคาในระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554 ถึงวันที่ 8 มีนาคม 2554 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. (ทุกวันเวลาราชการ) ณ หน... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย Nuch   สร้าง: 22 กุมภาพันธ์ 2554 15:59 แก้ไข: 22 กุมภาพันธ์ 2554 15:59 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ครั้งที่ 1/2554

ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์ที่จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ตามรายละเอียดในเอกสารกำหนดยื่นซองสอบราคาในระหว่างวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. (ทุกวันเวลาราชการ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย Nuch   สร้าง: 22 กุมภาพันธ์ 2554 15:58 แก้ไข: 22 กุมภาพันธ์ 2554 15:58 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) สอบราคาเช่าครุภัณฑ์ ครั้งที่ 1/2553

ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มีความประสงค์ตจะสอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ซึ่งเครื่องคอมฯ ต้องอยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที (ดังรายละเอียดในเอกสาร)ผู้สนใจติดต่อได้ที่ : หน่วยพัสดุ คณะเภสัชศาสตร์ โทร. 074-288824-6 หรือ www.pharmacy.psu.ac.thอ่าน... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย Nuch   สร้าง: 17 ธันวาคม 2552 09:57 แก้ไข: 17 ธันวาคม 2552 09:57 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) รับสมัครผู้ประกอบการถ่ายเอกสารและเย็บเล่ม ประจำปีงบประมาณ 2553

ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีความประสงค์ที่จะรับสมัครผู้ประกอบการถ่ายเอกสารและเย็บเล่ม ประจำปีงบประมาณ 2553 กำหนดการเช่าสถานที่ และช่วงเวลาการดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 - 30 กันยายน 2553 อัตราค่าเช่าจ่าย... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย Nuch   สร้าง: 15 กันยายน 2552 13:12 แก้ไข: 15 กันยายน 2552 13:12 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ ครั้งที่ 10/2552

ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ คือ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 24 มีนาคม 2552 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ณ หน่วยพัสดุ คณะเภสัชศาสตร์ และป... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย Nuch   สร้าง: 17 มีนาคม 2552 11:05 แก้ไข: 17 มีนาคม 2552 11:05 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ครั้งที่ 9/2552

ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 4 รายการ คือ1. Angle rotor 8 X 50 ml สำหรับเครื่องปั่นเหวี่ยงควบคุมอุณหภูมิ จำนวน 1 ชุด2. ตู้เก็บตัวอย่างควบคุมความชื้น จำนวน 2 ชุด3. เครื่องปั่นเหวี่ยงแบ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย Nuch   สร้าง: 21 มกราคม 2552 10:28 แก้ไข: 21 มกราคม 2552 10:28 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการเครื่องทดสอบการละลายของยา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ รายการ เครื่องทดสอบการละลายของยา จำนวน 1 ชุด กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 18 ธันวาคม 2551 ระหว่างเวลา 09.00 - 10.30 น... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย Nuch   สร้าง: 04 ธันวาคม 2551 16:33 แก้ไข: 04 ธันวาคม 2551 16:33 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ ครั้งที่ 8/2552

ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ คือ - ติดตั้งเครื่องปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์ ประจำห้องปฏิบัติการ ดังนี้1. ห้องปฏิบัติการ 1 อาคาร 3 ชั้น 2- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาดไม่ต่ำกว่า 60,000 BTU พร้อมอุปกรณ์ จำนว... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย Nuch   สร้าง: 03 ธันวาคม 2551 08:23 แก้ไข: 03 ธันวาคม 2551 08:23 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]