นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Activities
Classified::Ad Classified::Ad Classified::Ad
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

Page Visits: 1142
comment: 0

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตำแหน่งเภสัชกร

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตำแหน่งเภสัชกร

ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินท์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตำแหน่งเภสัชกร จำนวน 1 ตำแหน่ง เพื่อปฏิบัติงาน ณ สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

คุณสมบัติทั่วไป

1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีทางเภสัชศาสตร์ และได้รับใบประกอบโรคศิลปะหรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

2. อายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์

3. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ได้ดี

4. มีมนุษยสัมพันธ์ดีและชอบงานด้านบริการ

5. ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547

วุฒิและอัตราเงินเดือน

- วุฒิปริญญาตรีทางเภสัชศาสตร์  อัตราเงินเดือน 11,310.- บาท

ระยะเวลาการรับสมัคร

- ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554

สถานที่รับสมัคร

- ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก ขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่หน่วยการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ในวัน และเวลาราชการ

ข้อมูลเพิ่มเติม :- P07-02-2011.pdf P07-02-2011.pdf

แหล่งข้อมูล : - หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะเภสัชศาสตร์

โทร. 074-288802-3

หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 07 กุมภาพันธ์ 2554 14:18 แก้ไข: 07 กุมภาพันธ์ 2554 14:18 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 3.237.67.179
Message:  
Load Editor
   
Cancel or