นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Classified::Ad Classified::Ad Classified::Ad
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

อ่าน: 2257
ความเห็น: 0

บันทึกตาสับปะรด...สู่การปรับปรุงภูมิทัศน์ คณะเภสัชศาสตร์

บันทึกตาสับปะรด...สู่การปรับปรุงภูมิทัศน์ คณะเภสัชศาสตร์

การดำเนินงานตามบันทึกตาสับปะรด...สู่โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ คณะเภสัชศาสตร์ เป็นไปตามแนวทางการดำเนินงานของกลุ่ม CoP ลูกจ้างสัมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ ซึ่งทางสมาชิกกลุ่มฯ ได้กำหนดจุดไว้สำหรับการปรับปรุงไว้แล้วบางส่วน  แต่เนื่องจากบุคลากรในคณะฯ ให้ความสนใจบันทึกข้อมูลต่างๆ มากมาย ในบันทึกตาสับปะรด ทางกลุ่มฯจึงต้องรวบรวมข้อมูลให้มากที่สุด เพื่อจะได้ดำเนินการปรับปรุงให้สอดคล้องกัน สำหรับข้อมูลที่บันทึกไว้ในสมุดบันทึกตาสับปะรดและทางกลุ่มได้รวบรวมไว้พอสังเขปมีดังนี้

(1) มีกระจกแตกอยู่หน้าห้องเรียน ภ.1107

(2) บอร์ดประกาศต่างๆ หน้าห้องเรียน ภ.1307 ไม่เรียบร้อย

(3) อ่างน้ำห้องน้ำหญิง อาคาร 4 ชั้น 2 อุดตัน น้ำไม่ไหล

(4) ผ้าม่านห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 4 ชั้น 1 สกปรกมากๆ

(5) หลอดไฟในห้องน้ำ อาคารใหม่ ชั้น 4 ไม่ติด ชำรุด

(6) กล้องวงจรปิดโดนมือดีหมุนเข้าหากำแพง บริเวณทางชึ้นบันได อาคาร 3

(7) มีรังนกอยู่ที่เสาและระเบียง อาคาร 3 ชั้น 4

(8) บริเวณสนามฟุตบอล หลังอาคาร 1 ม้าหินอ่อนชำรุด

(9) บริเวณสวนสมุนไพร ด้านทิศตะวันออกของอาคาร 1 ม้าหินอ่อนชำรุด และขาดการดูแลพื้นที่ ควรปรับปรุง

**ทั้ง 9 ข้อ ที่กล่าวมาเป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งยังมีข้อมูลอีกมากมายที่ได้บันทึกไว้ในสมุดบันทึกตาสับปะรด**

จากข้อมูลที่ได้รับ...ทางกลุ่มจึงได้ทำการสำรวจว่า ควรปรับปรุงสิ่งใดก่อน เนื่องจากบางจุดอยู่ในตัวอาคาร ไม่สะดวกให้สมาชิกในกลุ่มได้เข้าไปปรับปรุง...จึงแจ้งข้อมูลให้กับทางหน่วยอาคารฯ ได้รับทราบ ขณะเดียวกัน สมาชิกกลุ่มลูกจ้างสัมพันธ์ นำโดยคุณโสภา ช่วยแท่น (คุณอำนวย) คุณวัชรี ฆังคะจิตร (คุณลิขิต) คุณประภักดี สุจินโณ (คุณลิขิต) และที่ปรึกษาของกลุ่มฯ ได้ไปตรวจสอบบริเวณสนามฟุตบอล และสวนสมุนไพรด้านทิศตะวันออกของอาคาร 1 แล้ว มีความเห็นว่า..ควรปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสนามฟุตบอล และสวนสมุนไพรฯ ก่อนเป็นลำดับแรก....

***มีภาพตัวอย่างก่อนการปรับปรุงให้ดูคะ***

ภาพที่ 1 :-ม้าหินอ่อนบริเวณสวนสมุนไพร

ภาพที่ 2 :-ภาพม้าหินอ่อนชำรุดบริเวณสนามฟุตบอล

ภาพที่ 3 :-ม้าหินอ่อนซึ่งชำรุดแล้วอยู่บริเวณสนามฟุตบอล

***ซึ่งจริงๆ แล้วจะมีภาพมากกว่านี้คะ แต่ขอนำมาให้ดูเป็นตัวอย่าง 3 ภาพเท่านั้น***

ซึ่งคุณโสภา (คุณอำนวย) ได้เชิญประชุมสมาชิกทุกท่านให้รับทราบข้อมูลเพื่อที่จะระบุวัน เวลา และสถานที่ของการปรับปรุงภูมิทัศน์...

และที่ประชุมได้มีมติว่า ควรจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2551 โดยให้สมาชิกทุกคนสวมเสื้อสีเขียว เพื่อแสดงความสามัคคีของสมาชิก...โดยเริ่มจุดแรก ณ บริเวณสนามฟุตบอลหลังอาคาร 1 และบริเวณสวนสมุนไพรด้านทิศตะวันออกของอาคาร 1

***สำหรับรายละเอียดของโครงการ กำหนดการ ภาพกิจกรรมต่างๆ จะนำมาเล่าสู่กันฟังใน"เรื่องเล่า CoP ลูกจ้างสัมพันธ์ ฉบับต่อไปคะ***

created: 16 August 2008 17:02 Modified: 28 August 2008 16:14 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.215.62.41
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ