นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Classified::Ad Classified::Ad Classified::Ad
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

อ่าน: 1277
ความเห็น: 0

คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการสังกัดคณะเภสัชศาสตร์ดำรงตำแหน่งต่างๆ

คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการสังกัดคณะเภสัชศาสตร์ดำรงตำแหน่งต่างๆ

ด้วยมหาวิทยาลัยออกคำสั่งต่างๆ ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานนโยบายและแผน คณะเภสัชศาสตร์

- ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยที่ 1502/2551 ลว. 8 สิงหาคม 2551 แต่งตั้ง นางสาวสมหมาย สุขแจ่ม ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดสำนักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์ ให้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานนโยบายและแผน อีกตำแหน่งหนึ่ง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2551 เป็นต้นไป

2. แต่งตั้งคณะกรรมการอนุกรรมการโครงการสื่อการเรียนรู้คุณภาพเลิศ

- ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยที่ 1521/2551 ลว. 11 สิงหาคม 2551 แต่งตั้งคณะกรรมการอนุกรรมการโครงการสื่อการเรียนรู้คุณภาพเลิศ สำหรับคณะเภสัชฯ มีรายนามต่อไปนี้
   (1) คณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดที่ 2 (รางวัลประเภทสื่อประเภทวีดิทัศน์) มี นายศิริพงษ์ ศิริวรรณ เป็นกรรมการ
   (2)  คณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดที่ 3 (รางวัลประเภทสื่ออิเลคทรอนิกส์ที่ผลิตจากโปรแกรมต่างๆ) มี ผศ.ดร.จินดาพร ภูริพัฒนาวงษ์ เป็นอนุกรรมการ
   (3) คณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดที่ 4 (รางวัลประเภทสิ่งประดิษฐ์) มี นายสุริยา แก้วแสงเรือง เป็นอนุกรรมการ
-ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 3. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการสื่อการเรียนรู้คุณภาพเลิศ
- ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยที่ 1522/2551 ลว. 11 สิงหาคม 2551 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการสื่อการเรียนรู้คุณภาพเลิศ สำหรับคณะเภสัชฯ มีรายนามดังต่อไปนี้
(1) ผศ.ดร.จินดาพร ภูมิพัฒนาวงษ์ เป็นประธาน
(2) นายสุริยา แก้วแสงเรือง เป็นกรรมการ
(3) นายศิริพงษ์  ศิริวรรณ เป็นกรรมการ

-ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

4. แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
- ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยที่ 1531/2551 ลว. 13 สิงหาคม 2551 แต่งตั้ง รศ.ดร.สงวน ลือเกียรติบัณฑิต เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2551

ข้อมูล : หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะเภสัชฯ

Sections: บริหารทรัพยากรมนุษย์
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
created: 16 August 2008 15:28 Modified: 16 August 2008 15:28 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.215.62.41
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ