นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Classified::Ad Classified::Ad Classified::Ad
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

อ่าน: 1390
ความเห็น: 0

คำสั่งมหาวิทยาลัยที่ 1465/2551 , คำสั่งที่ 1470/2551 และคำสั่งที่ 1489/2551

คำสั่งที่ 1465/2551 ให้ข้าราชการที่ลาไปฝึกอบรม กลับเข้าปฏิบัติราชการ คำสั่งที่ 1489/2551 ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคำสั่งที่ 1470/2551 ให้พนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ลาออกจากราชการ

asterisk.png

 

ด้วยมหาวิทยาลัยออกคำสั่งต่างๆ ดังนี้

1. ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

- ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยที่ 1489/2551 ลว. 6 สิงหาคม 2551 ยกเลิกคำสั่งที่ 1913/2549 ลว. 19 กันยายน 2549 และแต่งตั้ง คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เป็นคณะกรรมการอำนวยการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2551 เป็นต้นไป

2. คำสั่งให้ข้าราชการที่ลาไปฝึกอบรม กลับเข้าปฏิบัติราชการ

- ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยที่ 1465/2551 ลว. 31 กรกฎาคม 2551 ให้อาจารย์ ดร.อุษณีย์ วนรรฆมณี ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก ลาไปฝึกอบรม สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม ณ สถาบัน Singapore General Hospital ประเทศสิงคโปร์ (ทุนประเภท 1 ก) มีกำหนด 2 เดือน ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2551 กลับเข้าปฏิบัติราชการในตำแหน่งและสังกัดเดิม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2551

3. คำสั่งให้พนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ลาออกจากราชการ

- ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยที่ 1470/2551 ลว. 1 สิงหาคม 2551 อนุญาตให้ นายสมพร บุญแก้ว พนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก ซึ่งได้ยื่นหนังสือลาออกจากงาน ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2551 ลาออกจากงานได้ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2551

ข้อมูล : หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะเภสัชฯ

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 08 สิงหาคม 2551 09:10 แก้ไข: 08 สิงหาคม 2551 10:17 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.215.62.41
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ