นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Classified::Ad Classified::Ad Classified::Ad
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

อ่าน: 2120
ความเห็น: 0

ความเคลื่อนไหวบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์

ความเคลื่อนไหวบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์

มหาวิทยาลัยออกคำสั่งต่างๆ ดังนี้

1. คำสั่งที่ 0826/2554 อนุญาตให้ ผศ.ดร.จินดาพร ภูริพัฒนาวงษ์ ลาออกจากตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน และออกคำสั่งที่ 0802/2554 แต่งตั้งเป็นผู้รักษาการในตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2554 เป็นต้นไป

2. คำสั่งที่ 0788/2554 จ้าง นายสัญญา ทองฤกษ์ วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างเทคนิคการผลิต จากวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติงาน ณ โรงงานยา คณะเภสัชศาสตร์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน - 30 กันยายน 2554

3. คำสั่งที่ 0797/2554 แต่งตั้ง ผศ.นฤบดี ผดุงสมบัติ และผศ.รักษ์เกียรติ จิรันธร เป็นคณะกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์ และนางภานุช อิสโม เป็นผู้ประสานงานการสอบสัมภาษณ์ โครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรม เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2554 ทั้งนี้ วันที่ 1 มีนาคม 2554 เป็นต้นไป

4. คำสั่งที่ 0810/2554 แต่งตั้ง คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เป็นคณะกรรมการจัดการประชุมสัมมนาสมาคมสหพันธ์สมาคมนิสิต นักศึกษา และศิษย์เก่าสถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 29 เมษายน 2554 14:22 แก้ไข: 29 เมษายน 2554 14:22 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.235.137.159
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ