นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Classified::Ad Classified::Ad Classified::Ad
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

อ่าน: 1385
ความเห็น: 0

ความเคลื่อนไหวของบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์

ความเคลื่อนไหวของบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์

มหาวิทยาลัยออกคำสั่งต่างๆ ดังนี้

1. คำสั่งที่ 0346/2554 แต่งตั้ง ผศ.ดร.ศรีรัตน์ กสิวงศ์ ให้ดำรงตำแหน่งรักษาการในตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2554 เป็ฌนต้นไป

2. คำสั่งที่ 0315/2554 แต่งตั้ง ดร.ชูเกียรติ กอธนะกุล ให้ดำรงตำแหน่งรองประธานคณะทำงาน ในการดำเนินการจัดสอบวิชา O-Net ณ สนามสอบโรงเรียนต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2553 ณ ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554

3. คำสั่งที่ 0315/2554 แต่งตั้ง นางจิตภิรมย์ พูนพัฒนสุข เป็นคณะทำงาน ในการดำเนินการจัดสอบวิชา O-Net ณ สนามสอบโรงเรียนต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2553 ณ ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554

4. คำสั่งที่ 0332/2554 แต่งตั้ง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ เป็นคณะกรรมการพิจารณาศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2554 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

5. คำสั่งที่ 2624/2554 แต่งตั้ง คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เป็นประธานจัดการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 พ.ศ. 2555 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

6. คำสั่งที่ 0293/2554 แต่งตั้ง ผศ.ดร.สุปรียา ยืนยงสวัสดิ์  ผศ.ดร.ศิริมา มหัทธนาดุลย์ ดร.สุกัญญา เดชอดิศัย ดร.พิมพ์พิมล ตันสกุล นางสาวพิมพ์วรา ตันเวชศิลป์ นายอธิป สกุลเผือก เป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์ ในการดำเนินการคัดเลือกนักเรียน โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2554 และแต่งตั้ง นางสาวปาณิสรา บุญสนอง นางสาวปริยาภา รัญเพ็ชร เป็นผู้ประสานงานสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2554

ข้อมูล : หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะเภสัชฯ

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 28 กุมภาพันธ์ 2554 15:30 แก้ไข: 28 กุมภาพันธ์ 2554 15:30 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.215.62.41
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ