นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Classified::Ad Classified::Ad Classified::Ad
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

(0) ความเคลื่อนไหวบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์

1. มหาวิทยาลัยออกคำสั่งที่ 0908/2554 จ้าง นายชลิตพล ณ นคร วุฒิเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นอาจารย์ สังกัดภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม - 30 กันยายน 25542. คณะเภสัชศาสตร์ ออกคำ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย Nuch   สร้าง: 10 พฤษภาคม 2554 15:11 แก้ไข: 10 พฤษภาคม 2554 15:11 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ความเคลื่อนไหวบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์

มหาวิทยาลัยออกคำสั่งต่างๆ ดังนี้1. คำสั่งที่ 0826/2554 อนุญาตให้ ผศ.ดร.จินดาพร ภูริพัฒนาวงษ์ ลาออกจากตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน และออกคำสั่งที่ 0802/2554 แต่งตั้งเป็นผู้รักษาการในตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ ทั้งนี้ ตั้งแต่วัน... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย Nuch   สร้าง: 29 เมษายน 2554 14:22 แก้ไข: 29 เมษายน 2554 14:22 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ความเคลื่อนไหวของบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์

มหาวิทยาลัยออกคำสั่งต่างๆ ดังนี้1. คำสั่งที่ 0346/2554 แต่งตั้ง ผศ.ดร.ศรีรัตน์ กสิวงศ์ ให้ดำรงตำแหน่งรักษาการในตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2554 เป็ฌนต้นไป2. คำสั่งที่ 0315/2554 แต่งตั้ง ดร.ชูเกียรติ กอธนะกุล ให้ดำรง... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย Nuch   สร้าง: 28 กุมภาพันธ์ 2554 15:30 แก้ไข: 28 กุมภาพันธ์ 2554 15:30 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ความเคลื่อนไหวของบุคลากร คณะเภสัชศาสตร์

มหาวิทยาลัยออกคำสั่งต่างๆ ดังนี้1. เปลี่ยนตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยคำสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ 2398/2553 ลงวันที่23 พฤศจิกายน 2553 เปลี่ยนตำแหน่ง นายกมล ปาลรัตน์ จากเดิมตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ เป็น เภสัชกร ทั้งตั้งแต่วันที่11พฤศจิกายน 2553 เป็... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย Nuch   สร้าง: 11 มกราคม 2554 11:12 แก้ไข: 11 มกราคม 2554 11:13 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) บุคลากรใหม่ คณะเภสัชศาสตร์

รายชื่อบุคลากรใหม่ คณะเภสัชศาสตร์ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2553 ดังนี้1. งานบริการการศึกษา - นางสาวปริยาภา รัญเพ็ชร์ พนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา 2. สถานวิจัยยาสมุนไพรและเทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชกรรม - นางสาวดารารัตน์ ชูสวัสดิ์ พนักงานเ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย Nuch   สร้าง: 03 ธันวาคม 2553 13:58 แก้ไข: 03 ธันวาคม 2553 15:11 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ความเคลื่อนไหวของบุคลากร คณะเภสัชศาสตร์

มหาวิทยาลัยออกคำสั่งต่างๆ ดังนี้1. เปลี่ยนตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยคำสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ 2398/2553 ลงวันที่23 พฤศจิกายน 2553 เปลี่ยนตำแหน่ง นายกมล ปาลรัตน์ จากเดิมตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ เป็น เภสัชกร ทั้งตั้งแต่วันที่11พฤศจิกายน 2553 เป็... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย Nuch   สร้าง: 03 ธันวาคม 2553 13:57 แก้ไข: 03 ธันวาคม 2553 13:57 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) บุคลากรใหม่ คณะเภสัชศาสตร์

รายชื่อบุคลากรใหม่ คณะเภสัชศาสตร์ณ วันที่ 29 เมษายน 2552 ดังนี้1. ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ- น.ส.รุ้งชาดา บุญรัสกรภูสิษ พนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์2. หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ- น.ส.อทิตยา ถนอมพันธ์ พนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าท... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย Nuch   สร้าง: 01 พฤษภาคม 2552 14:57 แก้ไข: 01 พฤษภาคม 2552 14:57 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) ประกาศเกียรติคุณเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย คณะเภสัชศาสตร์

ตามที่นายปรีชา แก้วชนะ และนายเจริญ ปทุมวรรณ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำจุดคณะเภสัชศาสตร์ ได้เฝ้าระวังในการจัดผู้ต้องสงสัยขโมยทรัพย์สินในคณะเภสัชศาสตร์และคณะทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งปรากฏว่าในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ค... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย Nuch   สร้าง: 19 มีนาคม 2552 14:28 แก้ไข: 19 มีนาคม 2552 14:30 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) มหาวิทยาลัยออกคำสั่งแต่งตั้งบุคลากรสังกัดคณะเภสัชศาสตร์

มหาวิทยาลัยออกคำสั่งแต่งตั้งต่างๆ ดังต่อไปนี้1. คำสั่งที่ 2360/2551 ลว 1 ธ.ค. 51 แต่งตั้ง (1) ผศ.ดร.อดิศร รัตนพันธุ์ ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8 สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม เป็น รองศาสตราจารย์ ระดับ 9 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 49 (บัญ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย Nuch   สร้าง: 08 ธันวาคม 2551 14:31 แก้ไข: 08 ธันวาคม 2551 14:31 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างประจำคณะเภสัชศาสตร์

มหาวิทยาลัยออกคำสั่งที่ 1741/2551 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างประจำคณะเภสัชศาสตร์ ราย นายสุนทร ทองเพชรคง ซึ่งยื่นความประสงค์ขอเปลี่ยนตำแหน่งจากเดิม ตำแหน่งลูกมือช่าง เป็นตำแหน่งช่างเหล็ก ชั้น 2 (หมวดฝีมือ) โดยมีรายนามดังต่อไปนี้1. รอ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย Nuch   สร้าง: 01 พฤศจิกายน 2551 15:27 แก้ไข: 01 พฤศจิกายน 2551 15:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]