นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(0) แนวปฏิบัติในการสอบสำหรับนักศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 2/2558 ผ่านไปอย่างรวดเร็ว อีกไม่นานน้องๆ ก็จะปิดภาคการศึกษา สำหรับสัปดาห์นี้ หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา ได้เร่งจัดทำชุดข้อสอบ เนื่องจากกำลังเข้าสู่ช่วงการสอบปลายภาคการศึกษาแล้ว ทั้งนี้จะเริ่มสอบวันแรก คือ วันจันทร์ที่ 25 เม... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย P'o'm   สร้าง: 22 เมษายน 2559 11:40 แก้ไข: 22 เมษายน 2559 11:41 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ถอนรายวิชาได้เมื่อไหร่?

การถอนรายวิชาภายใน 2 สัปดาห์แรกของการเปิดภาคการศึกษาปกติ หรือภายในสัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน รายวิชานั้นจะไม่ปรากฏใน Transcript ซึ่งหากเลยกำหนดสัญลักษณ์ W จะปรากฏใน Transcript ค่ะ สำหรับภาคการศึกษาที่ 2/2558 ใกล้วันกำหนดหมดเขตถอนรายวิชา โดยติดสัญลั... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย P'o'm   สร้าง: 11 มีนาคม 2559 11:13 แก้ไข: 11 มีนาคม 2559 11:16 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) รับตรง ปีการศึกษา 2559

17 ก.พ.59 วันนี้หลายๆ คณะฯ ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้สอบสัมภาษณ์นักเรียน โครงการรับตรง 14 จังหวัดภาคใต้ บางคณะฯ ก็ได้สอบสัมภาษณ์ไปแล้ว เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 59 ที่ผ่านมา คณะทรัพยากรธรรมชาติ เป็นอีก 1 คณะฯ ที่ได้มีการสอบสัมภาษณ์วันนี้ จำนวน 3... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย P'o'm   สร้าง: 17 กุมภาพันธ์ 2559 15:24 แก้ไข: 17 กุมภาพันธ์ 2559 15:24 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) สหกิจศึกษา รุ่นที่ 10

สหกิจศึกษาของคณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ปีการศึกษา 2558 นี้ เป็นสหกิจศึกษา ของนักศึกษาสหกิจศึกษา รุ่นที่ 10 ซึ่งปีนี้ มีนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก รวม 78 คน และหลายสาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการจัดการศัตรูพืช พัฒนาก... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย P'o'm   สร้าง: 10 กุมภาพันธ์ 2559 14:36 แก้ไข: 10 กุมภาพันธ์ 2559 14:36 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา รุ่นที่ 10

ในภาคการศึกษาที่ 2/2558 ก่อนการออกเดินทางไปปฏิบัติสหกิจศึกษา นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาของคณะฯ ทุกคน จะต้องผ่านการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา โดยการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา จะจัดในรูปแบบกิจกรรมต่างๆ มีทั้งการบรรยาย และปฏิบัติด้วย การ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย P'o'm   สร้าง: 10 กุมภาพันธ์ 2559 14:34 แก้ไข: 10 กุมภาพันธ์ 2559 14:34 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รักเกษตร 2559

หลังจากมีการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ นักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในคณะทรัพยากรธรรมชาติ ตามโครงการรักเกษตร ประจำปีการศึกษา 2559 เสร็จเรียบร้อยไปแล้วนั้น บัดนี้ คณะได้รวบรวมคะแนนและประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก รวม 34 คน ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายช... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย P'o'm   สร้าง: 14 มกราคม 2559 09:07 แก้ไข: 14 มกราคม 2559 09:07 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก โครงการรักเกษตร 2559

โครงการรักเกษตร ประจำปีการศึกษา 2559 การรับนักศึกษา โครงการรักเกษตร เกิดขึ้น จากวัตถุประสงค์เพื่อรักนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขต 14 จังหวัดภาคใต้ที่มีความสนใจและตั้งใจจริงในการพัฒนางานด้านการเกษตร เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นน... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย P'o'm   สร้าง: 16 ธันวาคม 2558 16:23 แก้ไข: 23 ธันวาคม 2558 09:47 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) พัฒนางาน พัฒนาสุข

เมื่อวันที่ 27-28 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา ได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมเครือข่ายงานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ ได้พบปะกับผู้ปฏิบัติงาน งานบริการการศึกษาของคณะ และมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ ทั้ง... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย P'o'm   สร้าง: 25 เมษายน 2557 14:52 แก้ไข: 25 เมษายน 2557 14:52 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) สหกิจศึกษาดีเด่น วิทยาเขตหาดใหญ่ ปี 2557

สำหรับเช้าวันอังคารที่ 11 มีนาคม 2557 นี้ คณะทรัพยากรธรรมชาติได้ส่งตัวแทนนักศึกษาสหกิจศึกษาเข้าร่วมประกวดผลงานเด่นนักศึกษาสหกิจศึกษา ระดับวิทยาเขตหาดใหญ่ หากผ่านการคัดเลือกก็จะเป็นตัวแทนเข้าประกวดในระดับมหาวิทยาลัยต่อไปในวันพรุ่งนี้ ซึ่งการนำเสนอใ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย P'o'm   สร้าง: 11 มีนาคม 2557 13:46 แก้ไข: 11 มีนาคม 2557 13:53 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) Co-op students NR

Co-op หรือ Co-op students ชื่อย่อเรียกสั้นๆ ในกลุ่มสหกิจศึกษา ซึ่งมาจากCooperative Education นั่นเอง สหกิจศึกษาของคณะทรัพยากรธรรมชาติ วนมาครบรอบ 1 ปีเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วเหลือเกิน รุ่นพี่สำเร็จการศึกษาออกไปทำงานตามที่ตนเองตั้งใจ บ้างก็ทำงานกับบ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย P'o'm   สร้าง: 25 พฤศจิกายน 2556 13:52 แก้ไข: 25 พฤศจิกายน 2556 13:54 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]