นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(2) เว็บไซต์หน่วยอาคารสถานที่ฯ...(1) ปฏิทินแสดงการใช้รถยนต์/ห้องบรรยาย ห้องประชุม

สำหรับผู้ใช้บริการรถยนต์/ห้องบรรยาย/ห้องประชุม คณะทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งนักศึกษา/บุคลากรที่ต้องการทราบตารางการใช้ห้องบรรยาย/ห้องประชุมประจำวัน ต้องการทราบว่ารถยนต์คณะฯ ที่ขอใช้มีกำหนดเวลารับ-ส่ง เวลาใด ที่ไหน และติดต่อพนักงานขับรถยนต์ได... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By Suwicha   created: 19 November 2011 11:56 Modified: 21 November 2011 08:26 [ Report Abuse ]

(0) ขั้นตอนการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (2)...ล้างย่อย

ตามที่ได้เขียนบันทึกเรื่องขั้นตอนการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศไปเมื่อเดือนเมษายน 2554 นั้น เป็นการบำุรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบล้างใหญ่ (รายละเอียดตามบันทึก) ส่วนในครั้งนี้ผู้บันทึกจะขอนำเสนอการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบล้างย่อย มีขั้นต... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By Suwicha   created: 19 November 2011 09:52 Modified: 21 November 2011 08:26 [ Report Abuse ]

(1) คุยเฟื่องเรื่องบริการหน่วยอาคารฯ ตอนที่ 2 ....เว็บไซต์หน่วยอาคารฯ

ตามที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้จัดกิจกรรมขยายผลทางวิชาการ “คุยเฟื่องเรื่องบริการหน่วยอาคารฯ ตอนที่ 2 เว็บไซต์หน่วยอาคารฯ” เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2554 ณ ห้องประชุม 122 บรรยายโดยคุณอุทิศ อินทศร ตำแหน่งวิศวกร ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วย... more »
By Suwicha   created: 16 September 2011 13:48 Modified: 24 September 2011 13:11 [ Report Abuse ]

(4) สัมภาษณ์พี่เซี่ยง จันทนา...บุคลากรผู้บุกเบิกสถานีวิจัยฯ

วันที่ 5 สิงหาคม 2554 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 138 คณะทรัพยากรธรรมชาติ นำทีมสัมภาษณ์ โดย พี่มอนลี่ (คุณมะลิ นิลสุวรรณ), พี่อุทิศ (คุณอุทิศ อินทศร), พี่ปิ๊ก (คุณธีรนิตย์ ฉั่วสุวรรณแก้ว) และบันทึกการสัมภาษณ์โดย Suwicha (คุณสุวิชา ดำเม็ง... more »
Sections: ประวัติศาสตร์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By Suwicha   created: 25 August 2011 11:23 Modified: 05 September 2011 13:30 [ Report Abuse ]

(1) ความคืบหน้างานปรับปรุงห้องเรียน 102 อาคาร 1 (ลานเรือ) คณะทรัพยากรธรรมชาติ (2)

ตามที่ได้รายงานความคืบหน้างานปรับปรุงห้องเรียน 102 อาคาร 1 (ลานเรือ) คณะทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2554 แล้วนั้น ขณะนี้ ผู้รับจ้างได้ทำงานแล้วเสร็จเรียบร้อยประมาณ 75% ของงานทั้งหมด (ข้อมูล ณ วันที่ 11 เมษายน 2554) มีภาพถ่าย... more »
By Suwicha   created: 18 April 2011 16:55 Modified: 18 April 2011 16:57 [ Report Abuse ]

(2) ขั้นตอนการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศมีประโยชน์ เพื่อยืดอายุการทำงานของเครื่อง และเพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพอนามัยของผู้ใช้ เนื่องจากการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จะช่วยขจัดฝุ่นละอองและเชื้อโรค ที่เกาะติดอยู่กับส่วนต่าง ๆ ของเครื่อง และที่ล่องลอยอยู่ใ... more »
By Suwicha   created: 12 April 2011 16:49 Modified: 18 April 2011 16:58 [ Report Abuse ]

(7) ความคืบหน้างานปรับปรุงห้องเรียน 102 อาคาร 1 (ลานเรือ) คณะทรัพยากรธรรมชาติ

ตามที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้ว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัดมุไท ทำการปรับปรุงห้องเรียน 102 ชั้น 1 อาคาร 1 (ลานเรือ) และเปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคา ซ่อมโครงหลังคา ฝ้าเพดาน ทาสีห้องเรียน ชั้น 1 ตามสัญญาจ้างเลขที่ 3/2554 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554 ในวงเงิน... more »
By Suwicha   created: 15 March 2011 16:27 Modified: 12 April 2011 16:53 [ Report Abuse ]