นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 3091
ความเห็น: 1

นักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ คว้า 13 รางวัล ในงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 34

นักศึกษา บุคลากรและคณาจารย์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้เข้าร่วมงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 34 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชนี เมื่อวันที่ 20 - 28 ธันวาคม 2559

ในงานนี้นักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ สามารถคว้ารางวัลทั้งหมด 13 รางวัล จากการแข่งขันกีฬาทักษะทางการเกษตร และการแข่งขันกีฬาสากล ประกอบด้วยรางวัลต่าง ๆ ดังนี้ 

การแข่งขันกีฬาทักษะทางการเกษตร

รางวัลเหรียญทอง

1. การแข่งขันการพูดส่งเสริมการเกษตร

          นายศิริศักดิ์ บางัสสาเร๊ะ            สาขาวิชาพืชศาสตร์

2. การแข่งขันรีดเต้านมเทียม

          นางสาวจิราพร โชติรัตน์            สาขาวิชาสัตวศาสตร์

3. การแข่งขันโครงงานทางการเกษตร

        นางสาวนิลาวัลย์ อินทคง         สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร

นายศิรวิทย์ ยี่สุ่น                     สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร

นางสาวนงนภัส จงไกรจักร         สาขาวิชาวาริชศาสตร์

4. การแข่งขันคล้องและล้มโค

        นางสาวปณิฐกานต์ กองเอียด       สาขาวิชาสัตวศาสตร์

นายเลิศชาย ประมวลศิลป์          สาขาวิชาสัตวศาสตร์

นายฐากูร เกื้อสุข                    สาขาวิชาสัตวศาสตร์

นายคุณานันท์ ชูเพชร               สาขาวิชาสัตวศาสตร์

 

รางวัลเหรียญเงิน

1. การแข่งขันผลิตแผ่นประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการเกษตร

นางสาวสายสุดา บุญศรี            สาขาวิชาการจัดการศัตรูพืช

นางสาวซารีน่า รัตนพันธ์           สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร

2. การแข่งขันเซทแมลง

          นายปรเมศร์ แก้วประเสริฐ         สาขาวิชาการจัดการศัตรูพืช

3. การแข่งขันจัดสวนถาด

นายพชร พรภัทรศิริ                 สาขาวิชาพืชศาสตร์

นายศุภณัฐ วิประกษิต              สาขาวิชาพืชศาสตร์

4. การแข่งขันการเข้าด้ามจอบเตรียมแปลง

          นายทรงวุฒิ เต็งรัง                  สาขาวิชาพืชศาสตร์

  นางสาวณัฐศิมา ทองเพิ่ม            สาขาวิชาพืชศาสตร์

5. การแข่งขันการขยายพันธุ์พืช โดยการติดตา-ต่อกิ่ง และทาบกิ่ง

          นายศรุติ มีช่วย                      สาขาวิชาพืชศาสตร์

  นางสาว อุทุมพร แซ่ว่อง            สาขาวิชาพืชศาสตร์

รางวัลเหรียญทองแดง

1. การแข่งขันการตัดแต่งซากสัตว์ปีก

นายสุริยพงศ์ ขุนศรีแก้ว            สาขาวิชาสัตวศาสตร์

นางสาวนุสริน เส็นหละ             สาขาวิชาสัตวศาสตร์

2. การแข่งขันการคำนวณอัตราการใช้และการฉีดพ่นสารกำจัดวัชพืช

นายศักดา รติศุภกร                 สาขาวิชาการจัดการศัตรูพืช

นางสาวธิดาพร สงเล็ก              สาขาวิชาการจัดการศัตรูพืช

และรางวัลจากการแข่งขันกีฬาสากล

รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันบาสเกตบอล (หญิง)

        นางสาวสุดธิดา แซ่คู                สาขาวิชาวาริชศาสตร์

นางสาวนภัสศร นคราวงศ์          สาขาวิชาสัตวศาสตร์

นางสาวปนัสยา ศรประดิษฐ์        สาขาวิชาการจัดการศัตรูพืช

นางสาวพัชริดา ทองด้วง            สาขาวิชาวาริชศาสตร์

นางสาวจีน่า หนูพันธ์               สาขาวิชาปฐพีศาสตร์

นางสาวธิติสุดา สุนทรชัยนุกุล      สาขาวิชาพืชศาสตร์

นางสาวศศินา ศรีพัฒนพิบูล        สาขาวิชาวาริชศาสตร์

รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขัลวอลเลย์บอล (หญิง)

นางสาวดวงกมล ตรีรัตน์            สาขาวิชาปฐพีศาสตร์

นางสาวณัฐชยา บัวงาม             สาขาวิชาพืชศาสตร์

นางสาวธิดารัตน์ สุริยะผล          สาขาวิชาปฐพีศาสตร์

นางสาวสุกัญญา หมัดอาหลี        สาขาวิชาปฐพีศาสตร์

นางสาวตัสนีม อนันทบริพงศ์       สาขาวิชาปฐพีศาสตร์

นางสาวเมธาวี บุญริน               สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร

นางสาวบารณี บำรุง                สาขาวิชาวาริชศาสตร์

นางสาวกนกวรรณ อุณพันธุ์        สาขาวิชาพืชศาสตร์

นางสาวฐิติยา นนทผล              สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร

นางสาวธันย์ชนก ขาวนวล          สาขาวิชาวาริชศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกคนด้วยครับ

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 11 มกราคม 2560 11:15 แก้ไข: 19 มกราคม 2560 09:19 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Monly, Ico24 มิกกี้, และ Ico24 เปตอง.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Ico48
Losa [IP: 193.176.211.94]
25 มกราคม 2563 16:35
#111068

คนไทยเก่งที่สุดเลยค่ะ   ดาวน์โหลด slotxo

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.207.106.142
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ