นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1292
ความเห็น: 2

รางวัลที่นักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้รับในงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 33

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ

ตามที่หน่วยกิจการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ เข้าร่วมงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 33 "กึ่งศตวรรษเกษตรมอเชิงดอย ร่วมย้อนรอย 33 ปี ประเพณี 4 จอบ" ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 19-28 ธันวาคม 2558

โดยมีคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมร่วมกิจกรรมดังกล่าว จำนวน 9 คนและนักศึกษาอีก 99 คน

นักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติได้คว้ารางวัลจากกีฬาทักษะทางการเกษตรทั้งสิ้นจำนวน 1 เหรียญทอง, 3 เหรียญเงิน , 6 เหรียญทองแดง และรางวัลกีฬาสากล จำนวน 1 เหรียญทองแดง ซึ่งประกอบไปด้วย

 

รางวัลเหรียญทอง 

1. การแข่งขันพูดส่งเสริมการเกษตร 

    - นายอานนท์  คงสม   นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร

รางวัลเหรียญเงิน 

1. การแข่งขันเข้าด้ามจอบเตรียมแปลง

    -นางสาวจุฑามาศ  แก้วนาบอน นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาพืชศาสตร์

    - นายธนายุทธ  พิพัฒธารากุล นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาพืชศาสตร์

2. การแข่งขันจัดสวนถาด

    - นายศรายุทธ์  ชูแสง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาพืชศาสตร์

    - นายซูเฟียน  แวหามะ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาพืชศาสตร์

3. การแข่งขันโครงงานทางการเกษตร

    - นางสาวณัฐกานต์  ด้วงทอง   นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร

    - นางสาวกัญญนันท์  รงค์เดชา นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร

    - นางสาวนิลาวัลย์  อินทอง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร

รางวัลเหรียญทองแดง

1. การแข่งขันผลิตโฆษณาเพื่อการส่งเสริมการเกษตร

    - นางสาวกิตติมา  ทองมี นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร

    - นางสาวธัญชนก  ชัยแก้ว นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร

2. การแข่งขันตัดแต่งซากสัตว์ปีก

    - นายสุริยพงศ์  ขุนศรีแก้ว นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาสัตวศาสตร์

    - นางสาวปิยพรรณวดี  สุขทอง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาสัตวศาสตร์

3. การแข่งขันการคล้องและล้มโค

    - นายศุทธพิชญ์  ประเทืองมาศ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาสัตวศาสตร์

    - นายกิตติศักดิ์  ครินทร์โรจน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาสัตวศาสตร์

    - นางสาวสิริรัตน์  ถิ่นขนอน นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาสัตวศาสตร์

    - นายฐากูร  เกื้อสุข นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาสัตวศาสตร์

4. การแข่งขันการประเมินเนื้อดินภาคสนามและการวัดค่าความเป็นกรดด่างของดิน

    - นางสาวนิชฐ์ชนก  มีเสน นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาธรณีศาสตร์

5. การแข่งขันเซตแมลง

    - นายชนาธิป  กาวิน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการจัดการศัตรูพืช

6. การแข่งขันขยายพันธุ์พืช ติดตา ต่อกิ่ง ทาบกิ่ง

    - นายอดิเทพ  เอียดฉิม นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาพืชศาสตร์

    - นางสาวพนิดา  นกแก้ว นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาพืชศาสตร์

และรางวัลเหรียญทองแดงจากการแข่งขันกีฬาสากล 

การแข่งขันบาสเกตบอลหญิง

    - นางสาวปนัสยา  ศรประดิษฐ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการจัดการศัตรูพืช

    - นางสาวนภัสศร  นคราวงศ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาสัตวศาสตร์

    - นางสาวพัชริดา  ทองด้วง นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวาริชศาสตร์

    - นางสาวสุทธิดา  แซ่คู นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวาริชศาสตร์

    - นางสาวรัชนก  จิตรเวช นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาสัตวศาสตร์

    - นางสาวอรนุช  ศรีเพ็ชร นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร

    - นางสาวธนัชชา  สังเมฆ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวาริชศาสตร์

    - นางสาวอรอนงค์  จิตร์ภักดี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร

ในโอกาสนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกซ้อมทุกท่านด้วยครับ 

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 06 มกราคม 2559 10:43 แก้ไข: 01 กุมภาพันธ์ 2559 09:18 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 Monly, และ 4 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ยินดีด้วยค่ะ

Ico48
Losa [IP: 193.176.211.36]
11 มกราคม 2563 15:07
#110803

ยินดีด้วยนะคะ เก่งมากๆ slotxo

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 75.101.220.230
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ