นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 1287
comment: 0

ประชุมกรรมการบริหารกองทุนคณะฯ ปี 59

การจัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 1/ 59 เมี่อวันที่ 4 มิถุนายน 2559  เวลา 09.00 -13.30 น. ณ ห้องประชุม 122 คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

 

 

created: 11 June 2016 16:53 Modified: 11 June 2016 16:53 [ Report Abuse ]
Flowers
People who like this: Ico24 Baby and Ico24 เปตอง.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

comment

No Comment
Comments are closed for this item.