นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1231
ความเห็น: 1

กำหนดการมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2558

วันที่ 21 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุม 260 อาคาร 2 คณะทรัพกยาธรรมชาติ

ปีการศึกษา 2558 นี้ คณะทรัพยากรธรรมชาติได้ดำเนินการจัดสรรเงินทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2558  ได้จำนวน 35 ทุนการศึกษาซึ่งได้จักสรรเงินจากกองทุนคณะทรัพยากรธรรมชาติ โดยกำหนดพิธิมอบทุนดังนี้ 

เวลา 09.00-9.20 น.       ลงทะเบียนนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาลงทะเบียนที่

เวลา  09.30 น.             ประธาน และ เจ้าของทุน พร้อมกันที่ ห้องประชุม 260

เวลา  09.30-9.45  น.    กล่าวรายงานกองทุนและการให้ทุนการศึกษาแก่
                                นักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ 

โดย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

                                (ผศ.ดร. อภิญญา   รัตนไชย)

เวลา  09.45 -10.30 น. มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาโดยเจ้าของทุนหรือผู้แทน                                 ตามลำดับ ดังนี 

     • ทุนคุณยายซวด        รัตรสาร
     • ทุน ผศ.ดร. เจือ        สุทธิวนิช
     • ทุน ศ.ดร. สุจินต์       จินายน
     • ทุนบริษัท มูบาดาลา ปิโตรเลียม (ประเทศไทย) จำกัด
     • ทุนบริษัท ที เจ ซี เคมี จำกัด
     • ทุน สมาชิก สว. ของคณะ
     • ทุน รศ. เสาวนิต-เกษม คูประเสริฐ
     • ทุน ศิษย์เก่าคณะฯ รุ่นที่ ๖
     • ทุน รศ. ดร. กิจการ   ศุภมาตย์
     • ทุน ศ. ดร. ธีระ-ลัดดา เอกสมทราเมษฐ์
     • ทุน รศ.ดร.ขวัญจิตร   สันติประชา  
     • ทุน ผศ.ดร.ชุติมา       ตันติกิตติ
     • ทุนขวัญมะลิ
     • ทุนคุณแม่มาลินี        ลิ่มเทียนฉาย
     • ทุน กองทุนคณะทรัพยากรธรรมชาติ
     • ทุน คุณแม่แผ้ว         แซ่ลิ่ม

เวลา  10.30-11.00 น. เจ้าของทุนกล่าวให้โอวาทกับนักศึกษาที่ได้รับทุน

เวลา  11.00-11.15 น. ประธาน ( ผศ ดร. ทวีศักดิ์  นิยมบัณฑิต)
                               กล่าวขอบคุณเจ้าของทุนและมอบของที่ระลึก

เวลา  11.15-11.30 น.     ถ่ายภาพร่วมกัน เสร็จพิธีมอบทุนการศึกษา

Sections: กิจการนักศึกษา - การดูแลนักศึกษา
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 14 January 2016 17:54 Modified: 14 January 2016 17:55 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Baby, Ico24 Monly, and 6 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

Ico48
Monly (Recent Activities)
15 January 2016 09:37
#104450

ยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับทุนทุกคนนะค่ะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.239.236.140
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ