นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1203
ความเห็น: 1

รางวัลเชิดชูเกียรติ ด้านความประพฤติ คุณธรรมและ จริยธรรม สำหรับนักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ

รางวัลแห่งคุณค่าของนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เมื่อระหว่างวันที่ 22 - 28 ธันวาคม 2557 ได้จัดงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 32  ณ คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน  ได้มีการจัดโครงการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติในโครงการ "คนดีศรีเกษตร"  ซึ่งผ่านการรับรองจากสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย และมีนักศึกษาของคณะทรัพยากรธรรมชาติได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกและได้รับรางวัลดังกล่าว คือ นางสายนัฐ  สระสวย  นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร ขณะนี้นักศึกษาได้สำเร็จการศึกษาเป็นที่เรียบร้อย ประจำปีการศึกษา 2557

 

 

เมื่อระหว่างวันที่ 25-31 กรกฎาคม  2558  มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ค่ายผู้นำ 4 จอบอาสาพัฒนา ครั้งที่ 13 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบราชธานี ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 6 คน และได้มีการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติ ด้านความประพฤติ คุณธรรม และจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2558  ได้แก่ นายปิติภัทร  พรมชาติ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาธรณีศาสตร์  ซึ่งปีการศึกษา 2558 นักศึกษาได้ดำรงตำแหน่งนายกสโมสรนักศึกษา ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ

 

หมวดหมู่บันทึก: กิจการนักศึกษา - การดูแลนักศึกษา
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 11 กันยายน 2558 15:33 แก้ไข: 11 กันยายน 2558 15:35 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 คนธรรมดา, และ 4 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.207.106.142
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ