นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1016
ความเห็น: 1

ขั้นตอนการเคลมประกันอุบัติเหตุ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เรียนรู้สิทธิ์การคุ้มครองอุบัติเหตุแล้ว เรามาเรียนรู้วิธีการเคลมประกันว่าต้องเตรียมเอกสารอะไรกันบ้าง

กรณีที่เบิกค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุสิ่งที่ต้องเตรียม คือ

1. สำเนาบัตรประชาชน

2. สำเนาบัตรประจำตัวผู้เอาประกันภัย ถ้าเป็นนักศึกษาให้สำเนาบัตรนักศึกษา

3. ใบเสร็จรับเงินตัวจริง

4. ใบรับรองแพทย์

5. นำหลักฐานมายื่นขอเบิกเงินคืนได้ที่  งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา ณ อาคารสำนักงานหอพัก พร้อมกรอกใบเคลมประกันภัย

 

กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุและสุขภาพ

1. ผู้เสียชีวิต

1.1 แบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

1.2 ใบมรณะบัตร

1.3 บัตรประจำตัวบุคลากร กรณีนักศึกษาต้องเป็นบัตรนักศึกษา

1.4 บัตรประจำตัวประชาชน

1.5 บันทึกประจำวันที่เกี่ยวข้องกับคดีจากทางตำรวจ

1.6 รายงานการชันสูตรศพที่แสดงสาเหตุของการเสียชีวิต

1.7 ทะเบียนบ้านประทับตรา "ตาย"

1.8 นำหลักฐานมายื่นขอเบิกเงินคืนได้ที่  งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา ณ อาคารสำนักงานหอพัก พร้อมกรอกใบเคลมประกันภัย

2. ผู้รับผลประโยชนื

2.1 บัตรประชาชน

2.2 ทะเบียนบ้าน

2.3 ทะเบียนสมรส (ถ้ามี) กรณี ถ้าเป็น สามีหรือภรรยา

2.4 ใบสำคัญหญ่า (ถ้ามี)

2.5 ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

  2.6 นำหลักฐานมายื่นขอเบิกเงินคืนได้ที่  งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา ณ อาคารสำนักงานหอพัก พร้อมกรอกใบเคลมประกันภัย

หมวดหมู่บันทึก: กิจการนักศึกษา - การดูแลนักศึกษา
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 27 เมษายน 2558 10:53 แก้ไข: 27 เมษายน 2558 10:53 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 Monly, และ 7 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ขอเพิ่มเติมสิ่งที่ต้องเตรียมกรณีที่เบิกค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุ คือ เลขที่บัญชีสมุดเงินฝาก เนื่องด้วยงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษาจะจ่ายเงินให้โดยการโอนเข้าบัญชี

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.233.111.242
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ