นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 976
ความเห็น: 0

สิทธิ์การคุ้มครองการทำประกันอุบัติเหตุที่ควรรู้ ประจำปีการศึกษา 2558

ปีการศึกษา 2558  นี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดทำประกันอุบัติเหตุกับบริษัทสยามซิตี้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีการคุ้มครองดังต่อไปนี้

1. เบี้ยประกันภัยคนละ 80 บาทต่อปี สำหรับนักศึกษาจะหักในค่าทำเนียมการศึกษา

2. วันเริ่มความคุ้มครอง ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2558  เวลา 12.00  น. ถึงวันที่ 26  กรกฎาคม 2559  เวลา 12.00  น.

3. ผู้ทำประกัน มีสิทธิ์เข้ารับการรักษาพยาบาลอุบัติเหตุได้ทั้งในโรงพยาบาลของรัฐ เอกชน คลินิก และโพลีคลินิก ที่มีใบอนุญาตให้ประกอบโรคศิลป์ ทั่วโลก

4. คุ้มครองค่ารักษาาพยาบาลอุบัติเหตุตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 12,000 บาทต่ออุบัติแต่ครั้ง โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง

5. คุ้มครองกรณีเสียชีวิต ทุพพลภาพถาวร เป็นเงินรายละ 120,000 บาท และอุบัติเหตุพิเศษหรือภัยสาธารณะ 240,000 บาท รวมถึงอุบัติเหตุพิเศษและภัยสาธารณะ 360,000 บาท

6. คุ้มครองกรณีสูญเสียอวัยวะ ตามข้อตกลงคุ้มครอง อ.บ. 2 ตั้งแต่ 1-100 ๐/๐ ของเงินประกัน

7. คุ้มครองค่าเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโดยรถพยาบาล ส่งต่อเพื่อการรักษา ตามความเห็นของแพทย์นอกเหนือจากค่ารักษาพยาบาลในวงเงินไม่เกิน 15,000 บาท

8. เงินช่วยเหลือค่าปลงศพในนามมหาวิทยาลัยกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุและโรคภัยไข้เจ็บทุกโรค ยกเว้นโรคเอดส์และการติดโรคหรือการเจ็บป่วยใดๆ ซึ่งแสดงผลการตรวจเลือดเป็นเลือดบวกของไวรัส  เป็นเงินรายละ 30,000 บาท ทั้งนี้เฉพาะผู้เอาประกันภัยที่ีมีอายุไม่เกิน 67 ปีเท่านั้น

หมวดหมู่บันทึก: กิจการนักศึกษา - การดูแลนักศึกษา
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 26 เมษายน 2558 17:29 แก้ไข: 27 เมษายน 2558 09:13 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 anni, และ 6 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.228.11.9
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ