นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 648
ความเห็น: 0

กำหนดปิด-เปิดหอพักนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1-2 ประจำปีการศึกษา 2557

ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มีประกาศเรื่อง การกำหนด ปิด- เปิด หอพัก

นักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ประจำปีการศึกษา 2557  

ขอให้นักศึกษาปฏิบัติดังต่อไปนี้

1.  ปิดหอพักประจำภาคการศึกษาที่ 1/2557 ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2557

2.  เปิดหอพักประจำภาคการศึกษาที่ 2/2557 ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2557

3.  กรณีนักศึกษามีความประสงค์พักในหอพักในช่วงปิดภาคการศึกษาที่ 1/2557 ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 57 ถึง  วันที่ 7 มกราคม  58   ให้ติดต่อขอแบบฟอร์มขออนุญาตพักในหอพักนักศึกษาได้ที่ห้องธุรการหอพักทุกอาคารตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

4. ให้นักศึกษาเก็บสัมภาระและคืนกุญแจห้องพักให้เรียบร้อยภายในวันที่ 25 ธันวาคม 57   หากเลยกำหนดดังกล่าวจะถือว่ายังพักในหอพักและทางหอพักจะดำเนินการคิดค่าหอพักรายวันๆ ละ 40 บาท พร้อมทั้งปรับค่ากุญแจราคาดอกละ  100 บาท ก่อนคืนกุญแจนักศึกษาต้องทำความสะอาดห้องพัก ถอดปลั๊ก ปิดไฟ และล๊อคกุญแจประตูห้องพักให้เรียบร้อย หากเกิดกรณี ทรัพย์สินสูญหาย ทางหอพักไม่รับผิดชอบทรัพย์สินที่สูญหาย

5. สำหรับนักศึกษาที่พักหอพัก ของ กองกิจการนักศึกษา อาคาร 1-7  และ 12-15  ให้จ่ายค่าธรรมเนียมหอพักในภาคการศึกษาที่ 2/2557 ผ่านระบบ bill payment ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคาร กรุงเทพ และธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ  ตามวัน เวลาที่ระบุใน bill payment เท่านั้น มิฉะนั้นจะต้องจ่ายค่าปรับ

6. กรณี นักศึกษาที่ประสงค์สละสิทธิ์หอพักภาคการศึกษา 2/2557 ต้องยื่นคำร้องที่ห้องธุรการหอพักนักศึกษาทุกอาคาร ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2557   หากเลยกำหนดมหาวิทยาลัยจะคิดค่าธรรมเนียมพิเศษเป็นเงิน 500  บาท โดยจะแจ้งหนี้สินในภาคการศึกษา 2/2557

7. สำหรับนักศึกษาที่มีสิทธิ์พักในหอพักภาคการศึกษาที่ 2/2557 ลงชื่อเข้าพักในหอพักภายในวันที่ 12  มกราคม 2558  เวลาราชการ (8.30-16.30 น.) เท่านั้น ณ อาคารสำนักงานหอพัก  หากไม่ปฏิบัติตามจะถือว่าสละสิทธิ์ และมหาวิทยาลัยจะคิดค่าธรรมเนียมพิเศษเป็นจำนวนเงิน 500  บาท โดยแจ้งหนี้สินในภาคการศึกษาที่ 2/2557 

 

ปล. ประกาศเมื่อวันที่ 14  พ.ย. 2557  


หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 21 พฤศจิกายน 2557 10:57 แก้ไข: 21 พฤศจิกายน 2557 11:12 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 Monly, และ 4 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.228.11.9
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ