นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1789
ความเห็น: 0

ปฐมนิเทศนักศึกษาทุนประจำปีการศึกษา 2557

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม  2557  เวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุม 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ หน่วยกิจการนักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้จัดปฐมนิเทศนักศึกษาทุน ประจำปีการศึกษา 2557  โดยมีรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิญญา รัตนไชย)  ประธานเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศในครั้ง  

สำหรับปีการศึกษา 2557  นี้ มีนักศึกษาที่ได้รับทุนจำนวนทั้งหมด 48 คน ตามรายชื่อ http://www.natres.psu.ac.th/office/education/tun/2557/571010.pdf 

และในปีการศึกษา 2557  นักศึกษาทุนทุกคนต้องปฎิบัติตามข้อตกลงซึ่งทางคณะทรัพยากรธรรมได้กำหนดดังต่อไปนี้

1. นักศึกษาทุนต้องจัดส่งรายงานผลการเรียนให้กับเจ้าของทุน ทุกภาคการศึกษา 

2. นักศึกษาทุนต้องจัดทำ ส.ค.ส. เพื่อมอบให้กับเจ้าทุน

3. นักศึกษาทุนต้องมาปฏิบัติงานที่หน่วยกิจการนักศึกษา หรือหน่วยงานอื่นๆ ของคณะทรัพยากรธรรมชาติอย่างน้อย 100 ชั่วโมง ตลอดปีการศึกษา

 

Sections: กิจการนักศึกษา - การดูแลนักศึกษา
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 15 October 2014 11:30 Modified: 15 October 2014 13:25 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Baby, Ico24 Monly, and 6 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.207.108.191
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ