นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1773
ความเห็น: 0

รางวัลสำหรับ คนดีศรีเกษตร ประจำปี 2556

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2556 ณ ห้องประชุม 260 คณะทรัพยากรธรรมชาติ

โครงการคนดีศรีเกษตร รางวัลเชิดชูเกียรติ นิสิต/นักศึกษา สาขาเกษตร ด้านความประพฤติ คุรธรรม และจริยธรรมดีเด่น ประจำปี 2556 มีการริเริ่มโดยคณะกรรมการสภาคณบดีสาขาการเกษตร ซึ่งขณะนั้นมีท่าน รองศาสตราจารย์ ดร. วัลลภ  สันติประชา ทำหน้าที่เป็น ประธานสภาคณบดีสาขาเกษตร  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประวิตร  โสภโณดร เป็นผู้ที่เริ่มการเขียนโครงการคนดีศรีเกษตร ซึ่งขณะนั้นทำหน้าที่เป็นรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ และทีมงานฝ่ายเลขานุการสภาคณบดีสาขาเกษตรเป็นแจ้งไปยังสมาชิกทั้ง 28 สถาบัน เพื่อให้แต่ละสถาบันคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติส่งมายังฝ่ายเลขนุการของคณะกรรมการตัดสินดังรายละเอียดต่อไปนี้

 

 

 

สุดท้ายนี้ต้องขอบคุณทีมงานฝ่ายเลขานุการกรรมการตัดสิน ที่ปรึกษา ท่าน รศ.ดร.วัลลภ สันติประชา และ ผศ.ดร. ประวิตร โสภโณดร ให้ทั้งคำปรึกษาและแนวคิด แนวปฎิบัติที่ดี จนทำให้ฝ่ายเลขานุการทำงานนี้จนประสบความสำเร็จ

หมวดหมู่บันทึก: กิจการนักศึกษา - การดูแลนักศึกษา
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 13 ธันวาคม 2556 16:20 แก้ไข: 23 เมษายน 2557 13:45 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 บิวตี้, และ Ico24 เปตอง.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.207.108.191
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ